عادل محمدي :حکومت سکولار_ دمکرات وغیر متمرکزایران

گفتگو ی کیانوش توکلی با عادل محمدي
عادل محمدي تحليلگر وفعال سياسي كرد ايران در این گفتگو در باره ضرورت و نتایج همه پرسی کردستان عراق و نیز در باره تفاوت های کردستان ایران و کردستان عراق و همچنین تاثیر این همه پرسی در کشورهای منطقه وسرانجام ، راه حل ایشان در باره اینده ایران و کردستان چنین است: حکومت سکولار_ دمکرات با سیستمی غیر متمرکز برای ایران

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: