ظریف از طرح سفر متقابل دیپلمات‌های ایران و عربستان خبر داد