درد و رنج بی پایان تاتارهای کریمه در فینال یوروویژن شنبه

تاتارهای کریمه یکی از قربانیان سیاست‌های نسل کشی شوروی استالینی هستند. دنیای بی شرم ما هنوز نسبت به آنچه بر ملیونها تاتار رفته بی تفاوت است و درد و رنج تاتارهای تحت اشعال روسیه پوتین را امپراطوریهای خبری منعکس نمی کنند. جماله خواننده تاتار کریمه با آهنگی سوزناک حاوی نسل کشی 1944 کمونیستها به جنگ بی عدالتی ها رفته است. با رای به اوکرائین در فینال روز شنبه 14 می او را یاری دهیم.

انتشار از: 

دیدگاه‌ها

تصویر Mehdi

نظر : 
https://www.youtube.com/watch?v=4CBwGSCPKjU
عدم انتشار شده: 
false

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری