حملات سایبری به سایت های اپوزیسیون

حملات سایبری به سایت "جرس" ، نزدیک به دو روز است که این سایت را از دسترس کاربران خارج ساخته است. هر چند ندای ازادی مشخص نکرد که حمله سایبری از سوی چه جریانی صورت گرفته است با این وجود .مدیریت ایران گلوبال امیدوار است که هر چه زودتر مشکلات فنی بر طرف گردد .

طی چند روز اخیر حملات سایبری به سایتهای فعالان جنبش سبز و
حمله به ایمیلها افراد شدت گرفته است!
سایت کلمه بعد از بارگذاری آخرین مطلب در روز سه شنبه 5 اردیبهشت ات کنون به روز نشده است!
سایت دانشجو نیوز و جرس از دسترس خارج شده اند!! همینطور چندی ازآدرسهای گروههای ایمیلی آسیب دیده اند.
خواهشمندم در مراقبت از آدرسهای ایمیلی و سایتهای خود کوشا باشید و مدام با تغییر کدهای وروودی وچند مرحله ای کردن
ورود خود به سیستم خطر حملات را کمتر کنید.

حملات سایبری به سایت "جرس" ، نزدیک به دو روز است که این سایت را از دسترس کاربران خارج ساخته است. هر چند ندای ازادی مشخص نکرد که حمله سایبری از سوی چه جریانی صورت گرفته است با این وجود .مدیریت ایران گلوبال امیدوار است که هر چه زودتر مشکلات فنی بر طرف گردد .

چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

 

حملات سایبری به سایت جرس

 

ندای آزادی :حملات سایبری به سایت "جرس" ، نزدیک به دو روز است که این سایت را از دسترس کاربران خارج ساخته است.

به اطلاع میرسد تیم فنی سایت "جرس" در تلاش هستند تا این راسانهء سبز را هر چه سریعتر مجدداً فعال سازند.

 

http://nedayeazadi.org/news_cur.php?id=3841

بخش: 
انتشار از: