حمله موشکی "جمهوری" اسلامی ایران به مقراحزاب کردستان ایران رامحکوم می کنیم
01.10.2022 - 07:21

حمله موشکی "جمهوری" اسلامی ایران به مقراحزاب کردستان ایران رامحکوم می کنیم
رژیم جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دست به حمله موشکی به مقر احزاب کردستان دراقلیم کردستان عراق زده است. دراین حمله تعداد زیادی از اعضای احزاب کردستان و خانواده هایشان شامل زنان وکودکان کشته و زخمی شده اند.
منطقه مورد حمله در نزدیکی یک مدرسه قرار داشت که در نتیجه به تعدادی کودک نیز صدمه وارد شد و همچنین یک زن حامله  بشدت زخمی شد که دراثر عمق جراحات وارده در بیمارستان جان سپرد . نوزاد او که به کمک پزشکان بدنیا آمده بود بدلیل مرگ مغزی قادر به ادامه حیات نشد.

مبارزات مردمان ایران به رهبری زنان در خیابان ها ادامه دارد. زنان فریاد می زنند:" نه روسری، نه تو سری"، جمهوری اسلامی نمی خواهیم".
رژیم "جمهوری" اسلامی با ضرب و شتم و تیراندازی به دختران و مردان جوان و کشتن آنها در خیابان های سراسر ایران نتوانسته جنبش مردم را متوقف نماید، بنابراین دست به حمله موشکی به مقر احزاب کردستان ایران در اقلیم کردستان – عراق زده تا بدین وسیله احزاب کردستان را که فراخوان اعتصاب سراسری را داده بودند را عقب براند و همچنین وقفه ای در صفوف متحد مبارزان کف خیابان بیاندازد. غافل از اینکه مبارزه مردم کرد ستان بهمراه سایر بخش های ایران تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.

نهاد زنان برای آزادی و برابری پایدار حمله موشکی سپاه پاسداران به کشور عراق که مغایر با حقوق بین الملل  است را شدیدا محکوم می کند. واز اعتصابات سراسری در ایران تا سرنگونی رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی حمایت میکند. 
زن، زندگی، آزادی
 

زنان برای آزادی و برابری پایدار
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ | 01-10-2022
  wsfe_2020@pm.me

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هوآس اسدی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما