فنر زین دوچرخه -به یاد یدالله رویایی
19.09.2022 - 12:08

فنر زین دوچرخه 

 

 

 

به یاد یدالله رویایی

 

از قاچ زین اسب 

به  فنر زیر زین دوچرخه 

رسیدیم و دیدیم:  

چگونه

نعلین 

هزار میخ 

در پیش هزارپا جفت شد !

تا چفت وبست 

هزار دهان بر صد زبان میخکوب گشت!

در گاری زمان، سنگ تپیدن پیشه کرد و قلب سنگیدن آموخت! 

آه درکاریز سیاه سالهای تباه جریان آب یافت!

عاقبت فنر زیر زین دوچرخه جای قاچ زین اسب گرفت!

 و آرزوی کاش زین دوچرخه بودم:

 از دهان حسرت بار او 

در گرمای تابستان بیرون جهید!

 و به سرعت برق و باد

 در سوراخ راه آب حمام خسرو آقا فرو رفت !

 

پاریس هفدهم سپتامبر دوهزارو بیست ودو

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما