در باره شورای ملی تصمیم با نگاهی به جنبش دادخواهی و محکومیت حمید نوری
28.07.2022 - 10:05

 

در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار در این برنامه دکتر نقره کاردر باره شورای ملی تصمیم و تحولات پیرامون آن صحبت می کند و نگاهی بر جنبش دادخواهی و محکومیت حمید نوری بعنوان یک پیروزی برای دادخواهان دارد

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما