تعطیلی واحدهای نانوایی شیراز بدلیل نداشتن آرد - گزارش ارسالی
16.07.2022 - 07:00
تعطیلی واحدهای نانوایی شیراز بدلیل نداشتن آرد

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

ایران کارگر

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

برگرفته از:

برگرفته از:
سایت ایران کارگر