«صفحه شما»

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

نام: 
تبریزی
نظر: 
دوستان گرامی، ناسیونالیست ها و پانستانی ها بر سر رویدادهای تاریخی در تارنمای ایران گلوبال گه گاه باهم درگیر شده و به جان هم می افتند و از هزار سوراخ سنبه مدرک و دلیل و آمار و سند گردآوری می کنند تا گفته باشند: "ما برتر از دیگرانیم!" آن هم با تقلب های فراوانی مانند نوشتن ده ها کامنت با ده ها آی پی و ده ها نام گوناگون به دست یکی دو تن پانستانی بیکار و مفت خور وابسته به بورژوازی و سرمایه داری! و همچنان که همگان دیده اند من در کشمکش هائی که گه گاه میان این ناسیونالیست ها و پانستانی ها در ایران گلوبال درمی گیرند درگیر نشده و زمان و نیروئی را که باید برای کوبیدن رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه به کار گرفته شوند در این باره ها هزینه نمی کنم اما درباره مرگ کورش و شهبانوئی به نام تومریس این نکته ها برای جوانان کم سن و سال و ساده دلی که کتاب های کلفت چند صد برگی درباره رویدادهای .....
نام: 
جمال
نظر: 
احمد عبیدی، مسئول امنیتی حشد الشعبی و مرد شماره دو این سازمان ( و فرد مورد اطمینان قاسم سلیمانی) در نبرد با پیشمرگه‌های اقلیم کردستان، در حومه موصل کشته شد.
(منبع خبر سخنگوی حشدالشعبی)
نام: 
جمال
نظر: 
ساعت حالا 4:30 صبح بە وقت اوروپاس هیچ کوردی امشب در هیچ کجای جهان کە زندگی میکنند نخوابیدند و همراه قهرمانانشان لشکریان ٢ کشور داعش شیعە را مثڵ دستمال کاغذی از کوردستان بیرون انداختند همان جائی کە ایران گراها نیز کیسە کش و خر سوار آخوندها داعش شیعەی عراقی شدند و برای پهلوان پنبە قاسم سلیمانی هورا کشیدند ولی امشب قاسم سلیمانی برای هفت پشتش از دست ملت کورد آنچنان سیلی نوش جان کرد کە فردا از خواب بیدار میشوید صدایش را میشنوید راستی ملت کورد یک پیروزی دیگرم امروز بە جهانیان اعلام کرد اعلام فدرالیزم در کوردستان سوریە و قبول آن از طرف حکومت اسد البتە اگر قرار باشد اسد باقی بماند در هر صورت هر رژیمی در سوریە سر کار بیایید ملت کورد در سوریە فدرالیزم ملی را تثبیت کردند
نام: 
جمال
نظر: 
تجزیە طلبی و زدن محکم تو گوش قاسم سولیمانی و ایران داعش و عراق شیعە بە جای 4 منظر در مدت زمان 40 دقیقە و پاکسازی تمامی شهرهائی کە لشکریان ٢ کشور داعش شیعەی ایرانی و عراقی اشغال کردە بودند ، کرکوک ، سنجار ، خانقین ، بعشیقە وووو
نام: 
جمال
نظر: 
پیشمرگەهای ژیگولو و مردم ژیگولوی کورد امشب آنچنان تو دهنی زدند توی دهن قاسم سولیمانی و ایران و عراق داعش شیعە کە برای ١٠٠ سال آیندەشان هم کفایت کند
نام: 
جمال
نظر: 
بە حشمت رئیسی بگوئید عراق و حدش شعبی در عرض 3 روز مناطق کورد نشین را اشغال کرد ولی امشب در عرض کمتر از نیم ساعت تمامی مناطق کورد نشین کە توسط حدش وحشی داعش شیعەی ایرانی عراقی اشغال شدە بود آزاد شد ، خانقین ، کرکوک ، شنگال ، بعشیقە هیچ نقطەای باقی نماندە کە آزاد نشود
نام: 
جمال
نظر: 
بە حشمت رئیسی بگوئید کرکوک در کوتاهترین زمان ممکن در یک جنگ توسط حدش وحشی سقوط کرد و بگوئید کرکوک و خانقین جفتشون حالا در کوتاهترین زمان ممکن توسط ملت کورد بدون حضور پیشمرگان با قیام پس گرفتە شد و اسم این پس گرفتن ٢ شهر با این بزرگی رفت تو کتاب گینتس
نام: 
lachin
نظر: 
دوستان... من نمی دانم این چه حکمتی است. موقعی که نام ( طهران ) به « تهران » تبدیل گشت پان فارسیست ها سکوت کردند. ولی موقعی که Azərbaycan را « آزربایجان » می نویسیم برایمان ایراد میگیرند...
نام: 
جمال
نظر: 
داعش شیعەی عراقی ایرانی با اسلحە و تانک و توپ آمدند ولی ملت کورد با دست خالی بدون حضور پیشمرگان با قیام کرکوک و خانقین را پس گرفتیم
نام: 
جمال
نظر: 
شماها خواب بودید فردا بیدار میشوید و خبرها را میخوانید ولی میبینم تمامی ملت کورد لەحظە بە لحظە بدون خواب دارند حوادث باز پسگیری کرکوک و خانقین را دنبال میکنند
نام: 
جمال
نظر: 
یک ذرەی دیگر مردم کورد حرکت کنند باور کنید بغداد نیز سقوط خواهد کرد چون دعش شیعەی عراقی آنچنان سنی های عراق را زخمی کردند تا حد نابودی و جنوساید شیعەی داعش سنیهای عراق را جنوساید کردند فکر میکردند ١٤٠٠ سال پیش است و تلافی حسین مظلوم را بر سر عرب مظلوم سنی در آوردند شیعە فوبیا دارد فکر میکند هنوز باید تلافی حسین را از عربهای عرسبستان و امارات ، خلاصە کل عرب سنی در بیاورد ولی داعش شیعەی ایرانی عراقی با کلە بە زمین میخورند زمان زیادی نماندە برای هزیان ایران ما ملت کورد نمی بخشیم نە فراموش کردیم و نە فراموش میکنیم اعدامهائی کە توسط داعش شیعە در کوردستان انجام گرفتە تلافی تمامی خمپارە هائی کە در مهاباد و سنندج بە خانەهای مردم زدید در سال ١٣٥٨ در خواهیم آورد
نام: 
جمال
نظر: 
گفتیم عجلە نکنید حتمأ پیشمرگان ژیگولو مقاومت نکردند حکمەتی در کار امشب خانقین و کرکوک دوبارە بە دست کوردها افتاد ارتش پوشالی عراق را در حقیقت بعد از فروپاشی ارتش صدام کوردها بنیاد نهادند با وحشیگری شبیە داعش میتوان در روزهای اول مردم را ترساند ولی همین کە این مردم خود را یافتند دوبارە بە حرکت در خواهند آمد خروش مردم عادی بدون اسلحە در خانقین و کرکوک
نام: 
جمال
نظر: 
سازخ جان میخواستم خدمتتان عرض کنم دوبارە در کرکوک باختید تمام عقب نشینی کوردها با برنامە بود و توافقی بودە کە با عراق بە تفاهم رسیدە بودند همین امشب تمامی ارتش و حدش شعبی عراق از کرکوک خارج شدند و ئراق با کوردها تفاهم کردند کە مقدار بسیار کمی پلیس فدرال در کرکوک باقی میماند در عوض امنیت کرکوک دوبارە بە دست کوردها افتاد و استاندار کرد هم برای استانداری کرکوک از حزب اتحادیەی میهنی انتخاب شد بە امضاء رئیس جمهورم رسید و با اجازەات سازاخ هم اکنون کاەوان ماشینهای مردم با پرچم کوردستان در کرکوک رژە میروند ولی متأسفانە ترکمنها همین نقش کوچکی هم کە در یک هفتە پیش داشتند بدلیل همکارئ با حدش شعبی از دست دادند
نام: 
احمد معترض
نظر: 
بدون شرح :

روزنامه ابرار در 5دي 78 با صراحت بيشتري مي نويسد: «طرح به‌دره‌افكندن اتوبوس حامل نويسندگان، قتل‌عام كشيشهاي مسيحي، بمبگذاري در حرم امام‌رضا(ع)، … گوشه‌يي از اقدامهاي همكاران و همفكران فلاحيان در وزارت اطلاعات بود كه تحت عنوان تحكيم پايه‌هاي امنيت ملي انجام مي‌شد».

هفته نامه اميد جوان در دي78 به دادگاه ساختگي رژيم براي محاكمه سه زن به اتهام قتل كشيشها مي پردازد و مي نويسد: ««كشيشها به‌وسيله محفل اطلاعات به‌قتل رسيدند و آن‌گاه از 3دختر به‌نامهاي فرحناز انامي، بتول وافري و مريم شهبازپور براي محاكمه استفاده شد».
روزنامه عصر آزادگان نيز به‌نقل از آخوند اشكوري درباره قتل كشيشهاي مسيحي مي‌نويسد: «وقتي بنا به‌گفته گنجي كشيشان مسيحي با آن طرز فجيع كشته مي‌شوند و بعد سه زن زنداني را به‌تلويزيون مي‌كشانند و اعترافات دروغين آنان را پخش مي‌كنند و بعد با محاكمه قلابي حكم عادلانه و
نام: 
lachin
نظر: 
کاربر گرامی رضا دولت ترکپور....
مـــن نگفتــــم عرصـــه سیـــمرغ جـــولانــگـــه مـــاست...
رخــــش رستــــم و زال و ثـــریا هـــویّــــت مـــاســـــت....
زانـــکه «« بـــوز قــــورد »» ببــــاشد ره مــــن.............
ایـــن همــــان راه پـــــــر از زحمـــــت ماســـــت.........
پان فارسیست های رنگارنگ...... اگر به شعور ملی و به آگاهی های سیاسی و رشد اجتماعی ترک های ایران شک دارید از وکلای مجلستان بخواهید که روز و تاریخی را برای رفراندم استقلال آزربایجان (( طلاق سیاسی )) انتخاب بکند که نتایج این رفراندم زیر نظر هیئت ( نظارت کننده بین المللی ) انجام بگیرد و به نتیجه نهائی هم احترام گذاشته شود.. قول میدهم که بعد از این رفراندم (( هیچ زحمتی )) به شما داده نخواهد شد. به امید هر چه زودتر روزهای بی دردسر شما......
.
نام: 
yaradiciliq
نظر: 
"" من از این پیشنهاد حمایت می‌کنم "" با توجه به اینکه روز استقلال آذربایجان شمالی‌، ۱۸ اکتبر است، قرابت روز تولد توموریس آنا با روز استقلال جمهوری آزربایجان، بسیار به جاست. ما هیچ سنخیتی با "" جامعه ۲۷۰ فعل ساده‌ای "" نداریم.
نام: 
رضا دولت ترکپور - آستارا
نظر: 
دلایل قوی باید و معنوی
نه رگهای گردن به حجت قوی

برادران جدایی خواه که نام زیبای آذربایجان را آ.ز.ر.ب.ی.ج.ا.ن. نگارش میکنند عموما خواست قلبی خود را خواست همه مردم یا به اصطلاح ملتهای ایران عنوان کرده و به نمایندگی از آنان تزهای گوناگون صادر میکنند اما آنان عنوان نمی کنند در کشور دیکتاتورزده ایران که تمامی آمارش توسط حکومت کنترل میشود و هرگز نمیتوان به هیچ یک از آن اطلاعات اطمینان داشت چطور اینقدر محکم از خواست مردم مبنی بر جدایی از ایران صحبت میکنند!
شما تمامیت ارضی ایران را فاقد ارزش دانسته و از کسانی که طرفدار یکپارچگی کشور خود هستند با عنوان شوونیسم و خاک پرست یاد میکنید اما همزمان از تشکیل کشور ترکستان که البته آ.ز.ر.ب.ی.ج.ا.ن. جنوبی! قسمتی از آن بوده و صد البته خاک و مرزهای آن مقدس است با شدت و حدت دفاع میکنید! باید عنوان نمود که بر عدم اطلاع شما از مباحث
نام: 
جمال
نظر: 
این سازاخ انگار هنوز نمیداند کرکوک حالا تحت کنترل داعشە شیعەی عراقی ایرانی است برو کرکوک را از دست داعش شیعەی ایرانی عراقی عربی آزاد کن ما کە بخیل نیستیم
نام: 
سرباز وطن
نظر: 
مستر اسامه!
تو ر ک که می فرمائید منظور آذری ها هستند یا مغول هایی که در منطقه ی آذربایجان ایران زندگی می کنند؟
اگر استدلال شما بر این است که آذری های ایران عرب هستند، بفرمائید بعد از حمله اعراب به ایران نژاد حضرتعالی چیست؟
شما که شجره نامه می سازید یک بک وارد( back ward) به عقبه ی خود بفرمائید.
شما هم که دارید در شیپور اعراب می نوازید!
نام: 
جمال
نظر: 
گفتم خدای نکردە نکنە سرت بە دیواری جای خوردە باشە برا همین فقط خواستم احوال پرسی کنم امیدوارم پول نفت ترکمن هم یکراست بیاد تو جیب شما کە شاد و سرحال شوید
نام: 
جمال
نظر: 
حالت خوب است سازاخ جان ؟؟؟
نام: 
سازاخ
نظر: 
کرکوک یک شهر ترک نشین است، کردها و عرب ها باید دست از سر کرکوک ترک نشین بردارند، آلمانیها هم نباید فریب احزاب چپ را بخورند و به پیشمرگه ها سلاحهای مدرن کشتار جمعی بدهند، به خونریزی پیشمرگه ها بی تفاوت نباشند، احترام به حقوق اقلیتهای ترکمن را نباید نادیده بگیرند، البته بوی نفت و دلار های حاصل از آن چشمان بارزانی و پیشمرگه های او را کور کرده.‌
نام: 
اسامه
نظر: 
ولی به نظر میرسه ماجرای کورد سر دراز دارد اگر پیشمرگه ها کرکوک را از دست دادنند از طرف دیگه بخش سوری شان شهر نفت خیز رقه را به دست اورد (کل منابع نفت سوریه)
شما از این عراقی ها نترسید که های و هوی دارند از ان بخش سوری بترسید که حمایت امریکا را دارد و احتمالا به زودی به سمت مناطق تحت حمایت شاخه رسمی القاعده در ادلب با نام پر طمتراق ارتش سوریه دموکراتیک لشکر کشی میکند تا به دریا برسد و اتفاقا اصلا هم ژیگولو نیستند که هیچ با تمام قوا مشغول پاکسازی عرب و ترکمن و مسیحی هستند

بحر حال جست و خیز کردن شادمانه یک تو"ر"کی گرا با این تحلیل چیزی از حوادثی که در منطقه اتفاق میافتد نمیکاهد ما باید اماده رویا رو شدن با حوادث اینده باشیم علی الخصوص که منطقه کرکوک احتمالا نصیب اقلیم سنی در عراق خواهد شد تا دولت شیعی
نام: 
م دنیز
نظر: 
وقتیکه سفسطه جای فلسفه را می گیرد،وقتیکه مغلطه جای غلط گیری را می گیرد،وقتیکه توجیه جای توجه را می گیرد،می شود این چهار مقاله طول ودراز آ قای اکبر کنجی،که غیر از سفسطه ومغلطه و توجیه از فحوای این مقالات نسیب آدم نمیشود.خود را به صحرای کربلا میزند،به هر دزی سرک میکشد،از انواع فلاسفه فاکت می آورد ازتمامی کشورها مثال میزند،دیکتاتوری رضا خان را توجیح میکند.اما در طول نزدیک یک قرن"تبعیض وتحقیرسیستماتیک شئونیزم وراسیزم فارس بر دیگر ملل غیر فارس"حرفی نمی زند.آن وقت میگوید شاید من خبر ندارم .این یعنی خودرا به تجاهلل عارفین زدن است.آیا آقای گنجی فقط برای مثال نمی داندصد در صد بودجه آموزش وپرورش این مرز پرگهر به زبان وادبیات فارسی خرج میشود.وحتا یک در صد به دیگر ملل غیر فارس تعلق ندارد؟ واقعا ادم وقتی نوشته های این روشنفکران مثلا دمکرات را می خواند افسرده ومایوس میشود.
نام: 
اسامه
نظر: 
جناب اکبر گنجی :
چه کسی به شما چنین حقی داده که از طرف فارسی زبان ها بنویسی یا با عرب و مغول و عربزاده و تو"ر"کی به گفتگو بنشینی ؟
این نمایندگی را شما کجا به دست اوردی ؟