عبداله مهتدی و خالد حسن پور: درباره مذاکره با وزارت اطلاعات

تعداد مشاهدات: 
3518
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
شاهین، خداوند بزرگ به تو چشمهایی تیز داده تا همه چیز را از اون بالا بالاها ببینی. تازه این که چیزی نیست، جشمانت متونه ههمه چیز را استریو ببیند مثل کامت زیرین.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
این خصلت به آصلاح سیاسیون کرد هست برای اولین بار هم نیست که مذاکره کردن و انکار کردند این عمل را یک نوع زرنگی می‌دانند، با کمونیست‌ها میشوند کمونیست با پان ایرانیسم‌ها هم میشوند پان ایرانیسم
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
حرب دموکرات خودش گفتگو با جمهوری اسلامی را تایید میکند
جناب اقبال اقبالی نوشته بود: چنین گفتگوئی صورت نگرفته است.
عدم انتشار شده: 
false