پاسخ به سخنان خامنه ای,
04.10.2022 - 07:31

پاسخ به سخنان خامنه ای,

آقای خامنه ای, در صحبتهای امروزتان عوامل خارجی را بانی اعتراضات مردمی که شما آنرا اغتشاش مینامید میدانید, آیا پلیس شما دختر جوانی را بخاطر نمایانی بخشی از موهایش نکشت؟ آیا شرایط اقتصادی کشور بیش از حد طاقت فرسا نیست؟ آیا استبداد دینی قابل تحمل است؟ میگوئید چطور غربی ها به مردم معترض فرانسه و سایر کشورها اینترنت و سرویسهای ارتباطی مجانی نمیدهند ولی به مردم ما میدهند, آیا فرانسه و بقیه کشورها در زمان اعتراضات مردمی اینترنت و سرویسهای ارتباطی را قطع میکنند؟ میگوئید چطور غربی ها به معترضین فرانسوی نمیگویند ما در کنار شما هستیم ولی به معترضین ایرانی میگویند, علت اینست که دولت فرانسه همیشه در کنار مردمش ایستاده و مردمش نیاز به حمایت سایر دول ندارند ولی دولت شما همیشه در مقابل مردمش ایستاده است. سرکوبگران شما با بیرحمی و شقاوت بجان مردم افتاده اند, آیا پلیس فرانسه و بقیه هم با بیرحمی به کشتار معترضین میپردازند؟ میگوئید آنها از کشته شدن مهسا ناراحت نیستند و خوشحالند که چنین اتفاقی افتاده تا سوء استفاده کنند, خوب شما چرا مهسا را بخاطر بیرون بودن دو تا تار مو کشتید و بهانه بدست آنها دادید؟

 آقای خامنه ای, جهان مانند روباتهای اطراف شما نیستند که هر چه میگوئید و هرچه میکنید همانند ُبز اخوش سر تأیید تکان دهند. جهان هوشیار است و مردم ما نیز هوشیارند و هر را از بر تشخیص میدهند. حتما شنیده اید که خانه از پای بست ویران است, خواجه در بند نقش ایوان است.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما