پیام نوروزی مادر ستار

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
مادر من مادر ستار عزیز .مطمئن باش راه ستار و نداها و سهراب ها را ادامه خواهیم داد.مادر من صدای شما باید به گوش کسانی برسد که هنوز به دنبال مماشات با حکومت توتالیتر جمهوری ولایت فقیه هستند.صدا و گریه شما یک پیام دارد .این حکومت باید برود و بجای ان یک حکومت سکولار و دموکرات بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد.درود بر شهامت شما مادر خوبم ..شما مادر همه ما هستی .ما شما را تنها نخواهیم گذاشت ..این حکومت رفتنی است و نام نیک ستارها خواهد ماند
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
گروپ فیسبوکی فرزند خوانده های گوهر عشقی و اکرم نقابی (مادران ستار بهشتی و سعید زینالی)

http://www.facebook.com/groups/348695655216413/?fref=ts
عدم انتشار شده: 
false