بیانیه 15 شخصیت فعال حقوق بشری وسیاسی در جستجوی راهی کم هزینه ومسالمت آمیز برای دفع شر جمهوری اسلامی و گذربه نظامی غیر ایدئولوژیک و دموکراتیک را بسیاری دیده و مطالعه کرده و درباره اش اندیشیده اند.
1 کامنت
پانزده فعال سياسي مدني ايران طي بيانيه اي خواهان برگزاري رفراندوم براي تعيين نوع حكومت در ايران ،زير نظارت سازمان ملل شدند. بیانیه فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران
2 کامنت
«رفراندوم » ، به عنوان عملی که مورد پذیرش حکومت نیست، مسالمت خواهی و مدنی بودن جامعه را نشان میدهد و خصلت و برخورد متمدنانه ی براندازان را در برابر جهانیان عیان میسازد.