“ شورای ملی تصمیم” قرار است در باره چه چیز تصمیم بگیرد و با چه مجوزی ؟
13.07.2022 - 12:52

نتظار موضع گیری در مورد زنان همانقدر پرسش برانگیز است که اظهار نظر در باره اقوام . اگر هدف کمک به بوجود آمدن یک نظام دموکراتیک و حقوق شهروندی مساوی است احتیاج نیست وارد جزییات رفع تبعیض بشویم چون چگونگی سیاست های رفع تبعیض بر میگردد به آزادی های سیاسی و مدنی و فعالیت احزاب و تجمعات مدنی برای کسب حقوق خود. ۴۳ سال بقدر کافی در باره حقوق این و یا آن گروه بحث و جدال شده تا جایی که این بحث های بی پایان و انرژی بر ، ما را از قدم اول که براندازی نظام ولایی باشد غافل کرده .

مهم ترین مسئله نا روشن بودن وظایفی است که این شورا برای خود تعیین کرده و این مصاحبه کمکی در رفع ابهام نکرد . یکی از معضلات تجمعات خارج کشور بی توجهی به روند کسب اعتبار است . گویا هر چقدر اهداف اولیه اعلام شده بزرگ تر باشند اعتبار و جلب توجه بیشتر خواهد شد . در حالی که تجربه ۴۳ ساله نشان داده که ممکن است اهداف بزرگ در ابتدا جلب توجه زیادی بکند ولی ناتوانی عملی کردن آنها نا امیدی را بیشتر میکند . شاید درسی که از تجارب گذشته باید گرفت این است که اهداف متواضعانه و در نتیجه قابل دسترسی که امکان اولین موفقیت ها را فراهم میکند باعث کسب اعتبار میشود .‌

“ شورای ملی تصمیم” قرار است در باره چه چیز تصمیم بگیرد و با چه مجوزی ؟

الف - اگر منظور هماهنگ کردن مبارزات برای براندازی باشد چگونگی کمک به سازماندهی مبارزان مطرح میشود . از آنجا که هدف مشترک مبارزان نه نوع نظام نه نوع مدیریت آینده کشور بلکه باز پس گرفتن حق انتخابشان است هر چقدر شورا از نظر سیاسی خنثی تر بماند جلب اعتماد تعداد بیشتری از مبارزان را خواهد کرد . شاید اولین قدم منطقی برای اینکه نشان دهد از پس چنین ماموریتی بر میایند این باشد که این توان سازماندهی را بین مبارزان خارج کشور نشان دهند . اگر آزادی و کم هزینه بودن بر قراری ارتباطات در خارج برای سازماندهی اعتراضات جواب دهد قطعا تاثیر مثبتی برای جلب اعتماد داخل خواهد داشت .

ب - اگر منظور اعلام موضع سیاسی در باره آینده ایران است این مجموعه تبدیل به یک حزب میشود که در کنار احزاب بی شمار دیگر قرار خواهد گرفت . اگر منظور جبهه سیاسی متشکل از احزاب است پس باید نام جبهه را برای خود انتخاب کند و مواضع سیاسی آن را تبلیغ کند .

اما اگر همانطور که یکی از اعضای شورا در این مصاحبه عنوان کرد، این شورا جمع افراد دموکرات است به قصد براندازی و کمیسیون های مختلف برای تدارک براندازی است چرا عضو دیگر ادعا میکند این کمیسیون ها برای بعد از براندازی است !؟

در حالی که این شورا هنوز قابلیت خود را برای کمک به سازماندهی براندازی نشان نداده به چه دلیل در مورد نوع مدیریت نظام آینده اظهار نظر میکند و یا کمیسیون های متعدد برای پس از براندازی تشکیل میدهد ؟

شورا باید به تناقض مواضع خود توجه بیشتری بکند . از یک طرف پذیرفتن عدم تمرکز را جزء اصول اولیه عضویت در این مجموعه میداند و از طرف دیگر بدون مجوز مردم قصد تشکیل پارلمان در تبعید را دارد و ادعا میکند که در پارلمان میتوان مخالف عدم تمرکز بود !

درس واقعی از تجارب گذشته این است که مطرح کردن هر موضوعی که بستگی به رای مردم دارد نه تنها باعث همبستگی نمی‌شود بلکه تفرقه ایجاد میکند. پارلمان در تبعید نه تنها مسئله امروز مردم ایران نیست بلکه بشدت ضد دموکراتیک هم هست چون مردم ایران را از حق انتخاب مستقیم پس از آزاد شدن کشور محروم میکند

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما