رفتن به محتوای اصلی

جواد تهرانی

سید علی آسوده بخواب که ما درگیریم,
انسان و سیستم,
میان ماه من تا ماه گردون,
لمپنیسم دینی,
انقلاب سوم,
جهش به جلو,
یک نکته,
رستاخیز نسل امروز,
مبارزات سیستماتیک یا خودجوش,
برخوردهای وحشیانه و جنایت گونه رژیم اسلامی با مردم خود
فاجعه تفکر یک خطی,
پرده آخر,
پاسخ به سخنان خامنه ای,
حماسه مهسا,
سخنی با حاکمیت لجوج,
فردا دیر است,
تکرار ماجرا,
معاهده بی اعتبار,
کافر واقعی
برنده سوم
نبرد اضداد,
مردم ما و مردم رژیم,
سرانجام یک بازی تاریخی,
زدن بوق از سر گشادش,
مقابله خزنده
مرد خوب,
از ایستادگی تا ایستادگی,
آفتاب آمد دلیل آفتاب,
مشکل بزرگتر
در دام خود ساخته
از ریاست تا مدیریت