رفتن به محتوای اصلی

پیش بینی حوادث اخیر : اصغر جیلو در باره توئیت رضا پهلوی و اینده دو شعار تفرقه اندازانه+ ویدئو ها
26.05.2023 - 14:00
تهیه و تنظیم:
کیانوش توکلی

در تاریخ 18 ژانویه  2023  اصغر جیلو   رک و پوست کنده طی مقاله ای تحت عنوان " این توئیت رضا پهلوی در شرایط فعلی برای مقابله با باندهای اوباش جهت تخریب همبستگی ایرانیان خارج از کشورکافی نیست." او نوشت:" متن زیر منتسب به اقای رضا پهلوی بوده و مورد تایید بسیاری از دموکراسی خواهان ایرانی از طیفهای مختلف است. اما این توئیت در شرایط فعلی برای مقابله با باندهای اوباش متشکل در دسته های کوچک ضربتی، برای تخریب همبستگی ایرانیان خارج از کشورکافی نیست. آنها نه تنها به ترور وتخریب شخصیت دیگران  در فضای مجازی مشغولند، بلکه بدتر از آن به ترور فکری، و کشتن رواداری و پلورالیسم  در میدان کمرهمت بسته و بدون هیچ پروایی زیر پرچم خاندان پهلوی به خرابکاری مشغولند"

همچنین شبکه ویدئویی ایرانگوبال با تهیه دیالوگ ها و مصاحبه هایی پیرامون دو شعار  شعار تفرقه اندازانه آینده این دو شعار را پیش بینی کرده بود. بطور مثال 5 ماه پیش این ویدئو را منتشر نمود و توضیح داد که :

 

"داستان دو شعار انحرافي انگار داستان مرغ و تخم مرغ است ؛ ما یک جامعه متکثر هستیم (وجود احزاب راست ، چپ و آنتیکی در ایران آزاد نیاز جامعه سیاسی ایران است. ) اختلاف ، نقد منصفانه موجب پیشرفت (فرد ، حزب و کشور )است ، گزینه مرگ بر مجاهد و چپی در کنار ملا بسیار غیر منصفانه و بسود اخوند های حاکم است از سوی دیگرشعار انحرافی مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر به معنی شریک جرم درست کردن برای علی خامنه ای است انگار هم اكنون شاه بر تخت سلطنت در ایران نشسته است ، هر دو شعار بسود علی خامنه ای است"

 

شکفتن زیبا ی انقلاب، شعارها و مواضع سمی و تفرقه افکنانه ، چالش در ریزش سلبریتی ها و... حکومتی

 در این برنامه   با شرکت :جهانگیر لقایی ، سیروس ملکوتی ، نیره انصاری و سیامک نادری  ضمن بررسی وضعیت جنبش، آینده  شعارها و مواضع تفرقه افکن و سمی  پرداخت و دقیقا توانست  درگیری های این روز ها را پیش بینی نماید و نگرانی خود را اشکارا و رک و راست بیان کردیم

 

کلمات رکیک و تهدیدها علیه فعالان سیاسی، آیا باید نگران این وضع بود؟

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
برگرفته از:
ایرانگلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

محسن کردی

عنوان مقاله
مغلطه های درویش پور

همانگونه که در کامنت قبلی آوردم ملغطه های درویش پور نیز از سر آگاهی است. مطلب سخیفی و پر از جملات تهوع آوری که درویش پور در مورد مشروطه خواهان در مقاله سخیف اخیرش در رسانه ها  آورده است با توجه به این که او جامعه شناس است نمونه بارز «لمپنیزم روشنفکری» است! هاها.. لمپنیزم روشنفکری! مقاله ای که بیشتر «کولی گیری» است تا مطلب روشنفکرانه!  بله میتوان روشنفکر و لمپن بود مثل مهرداد درویش پور! دلیلش را عرض میکنم: 

همانگونه که در کامنت قبلی آوردم ملغطه های درویش پور نیز از سر آگاهی است. مطلب سخیفی و پر از جملات تهوع آوری که درویش پور در مورد مشروطه خواهان در مقاله سخیف اخیرش در رسانه ها آورده است با توجه به این که او جامعه شناس است نمونه بارز «لمپنیزم روشنفکری» است! هاها.. لمپنیزم روشنفکری! مقاله ای که بیشتر «کولی گیری» است تا مطلب روشنفکرانه! بله میتوان روشنفکر و لمپن بود مثل مهرداد درویش پور! دلیلش را عرض میکنم:
جلوتر گفتم که بخشی از هوادران پادشاهی را متاسفانه آدم های لمپن تشکیل میدهند که این لمپن ها نه انتخاب محسن کردی بوده - که خود بارها توسط کسانی مثل دکتر سکویی مورد حمله قرار گرفته - نه انتخاب شاهزاده بوده. مهرداد درویش پور بجای پرداختن به نیروی مدعی سیاسی مشروطه خواه مثل حزب مشروطه ایران و مواضع این حزب و فعالان سیاسی این حزب، همواره مثل فرخ نگهدار و احمد پورمندی خودش را در سطح لمپن هایی مثل همین که عالی پیام انگشت رساند میرساند که به خیال خودش مشروطه خواهان و هواداران پادشاهی را بزند. و این در شرایطی که شاهزاده بارها و بارها خود حرکات این لمپن ها را محکوم کرده! در اصل شاهزاده نباید محل سگ به این لمپن ها بگذارد اما چون لمپن روشنفکرانی چون مهرداد درویش پور و فرخ نگهدار خود را همسطح سعید سکویی و همین انگشت رسان بابک محرمی میرسانند و فغان می کنند شاهزاده ناچار میشود که هی بیانیه ای بدهد که به گوش سنگ این لمپن ها فرو نمیرود و دیگرانی هم که غیظ و کینه پدرکشتگی با شاهزاده و پهلوی دارند نمیخواهند بشنوند که آقا جان.. پدر جان.. لمپن جان.. کاری از دست شاهزاده بر نمی آید؟ به شاهزاده چه ربطی دارد که کسی عکس او را بدست گرفته و انگشت به دیگری وارد می کند؟ به امام زمان چه ربطی دارد که کسی در خیابان به نام او میشود سرباز گمنام امامزمان و ادم می کشد؟ (باز واسه ما دست نگیرین که گفته رضاپهلوی همعرض امام زمان هست! نخیر چنین نیست رضاپهلوی انسان تر از این حرفاست). حرفهای درویش پور در مورد فاشیسم، راسیسم، و سایر سخنان تهوع اورش هنگامی قابل شنیدن است که موضع رسمی مثلا حزب مشروطه یا شاهزاده باشد. مهرداد درویش پور در مطلب سخیف اخیرش با توسل به انگشت شدن عالی پیام نتیجه میگیرد که نگرش پادشاهی خواهی فاشیسم، راسیسم قومی، و یک سری حرفهای تهوع اور دیگر است. مهرداد درویش پور میداند که اینها لمپن و بی سواد است و این استاد جامعه شناسی که میتواند براحتی گذشت کند و بگوید بر آدم نفهم حرجی نیست اما با تبهکاری از این انگشت رسانی استفاده میکند که رضا پهلوی را بزند. «لمپن روشنکفر» خطرش برای بشریت بسیار بیشتر از لمپن بیسواد است چرا که او با چراغ علم می آید که گزیده تر برد کالا! آقای درویش پور، محسن کردی و حزب مشروطه لیبرال دمکرات انسان های آزاده ای هستند. جرم آنها این است که خواستار تمامیت ارضی ایران هستند و شما با این مشکل دارید و به لمپن انگشت رسان متوسل میشوید که نظرات ارزان خودتان را بخواهید به ذهن های اماده تزریق کنید. خوشبختانه مردم ایران آگاه تر از این حرفها هستند. شنوای حرفهای شما و همدرد شما فرخ نگهدار و احمد پورمندی و سوته دلانی شبیه آنهاست.. گرد هم آیید.
بی بی سی آتش بیار معرکه است که یک درگیری خیابانی را به یک معضل در اپوزیسیون تبدیل میکند. کسانی که در مقابل شاهزاده کم آورده اند بسیار بیش از یک محکوم کردن ساده روی این انگشت رسانی تمرکز کرده اند تا از آب گلآلود ماهی بگیرند. واقعا چقدر ارزان است این رفتار.


ش., 27.05.2023 - 21:08 پیوند ثابت
محسن کردی

عنوان مقاله
مغلطه های درویش پور،

-  حرکت بابک محرمی که به عالی پیام توهین کرده را همه مشروطه خواهان محکوم کرده اند. 
- نوید محبی در مورد هواداران پادشاهی سخن جالب توجهی میگوید و آن این که هواداران نظام پادشاهی همه شان الیت روشنفکر جامعه نیستند. بخش مردمان عادی که چه بسا حتا چند کتاب مربوط به سیاست و جامعه را هم مطالعه نکرده اند نیز در یک انتخاب ساده نظام پادشاهی را انتخاب می کنند و از آن هواداری می کنند بدون آنکه توان ایدئولوژیک برای این انتخاب خود بتوانند ارائه دهند. پس بناچار در میان شان لمپن هم بر میخورد که عده کمی را تشکیل میدهند. 

- حرکت بابک محرمی که به عالی پیام توهین کرده را همه مشروطه خواهان محکوم کرده اند.
- نوید محبی در مورد هواداران پادشاهی سخن جالب توجهی میگوید و آن این که هواداران نظام پادشاهی همه شان الیت روشنفکر جامعه نیستند. بخش مردمان عادی که چه بسا حتا چند کتاب مربوط به سیاست و جامعه را هم مطالعه نکرده اند نیز در یک انتخاب ساده نظام پادشاهی را انتخاب می کنند و از آن هواداری می کنند بدون آنکه توان ایدئولوژیک برای این انتخاب خود بتوانند ارائه دهند. پس بناچار در میان شان لمپن هم بر میخورد که عده کمی را تشکیل میدهند. یک نیروی چپ و جمهوریخواه اغلب انسانهایی هستند که از سر مطالعه به یک گرایش پیوسته اند و البته با لمپن ها قابل مقایسه نیستند و حرکت زشتی از آنها در این عصر سر نمیزند. اما همین روشنفکران که امروز جانماز آب می کشند، نیروهای چپ و جمهوریخواهی است که گذشته سیاهی در زد و خوردهای خیابانی بر علیه هم در خیابانهای تهران داشته اند و نیز در خارج از کشور با حمله به سلطنت طلبان و شکستن پرچم و عکس آنها این حق طبیعی آنها را برای آزادی بیان زیر پا له میکردند. بر یک لمپن بیسواد هوادار پادشاهی چندان حرجی نیست که رفتار ناشایست داشته باشد. ایکاش اینها هوادار مصدق و مارکسیست لنینیست بودند که از بد روزگار هوادار سلطنت شده اند. اما بر یک روشنفکر کتاب خوانده حرجی هست که چرا پرچم ایران را پاره میکردند و عکس شاهزاده و شاه را در تظاهرات پاره میکردند و هرگز هم اظهار پشیمانی نکرده اند. و همین ها امروز دم به شاهزاده گله گی کسانی را می کنند که شاهزاده هیچ کنترلی نه قانونی و نه اخلاقی بر آنها ندارد. هرکس این را نفهمد یک جای مغزش مشکل دارد یا این که آگاهانه نفی می کند که جز تبهکاری نیست. فرخ نگهدار و آقای احمد پورمندی هرگز حرکتهای نیک شاهزاده را نمی بینند اما هر حرکت لمپن هایی مثل سعید سکویی و دیگر لمپن ها را پیراهن عثمان می کنند و جلوی رضا پهلوی میگرند و میگویند این تو هستی! ! چسباندن این لمپن بابک محرمی و سعید سکویی به رضا پهلوی زشت و بدور از جوانمردی سیاسی است و روشی ارزان در سیاست برای لکه دار کردن رقیب است و نیز نشانه عجز. فرخ نگهدار عاجز و احمد پورمندی عاجز چون از استقبال مردم از شاهزاده حیران مانده اند دست به حرکاتی چنین ارزان میزنند و ترحم مرا نسبت به خودشان بر می انگیزند. من از دوستان دیگر در طیف چپ یاد نمی کنم چرا که میدانم وجدان شان از این لمپنیزم در لندن آزرده شده همانقدر که کفر من از آن حرکت زشت در آمده اما چه کنیم. فقط همین یک حرف را در این مورد میزنم که چنانچه فردا روز در کشور پادشاهی ایران کسی آمد بنام پادشاه به شما انگشت رساند به پادشاه شکایت می کنید یا به کلانتری مراجعه می کنید؟ آیا توقع دارید که دربار در باره انگشت رساندن به شما بیانیه بدهد؟ اگر کسی طرفدار حزب نخست وزیر بود و در خیابان به شما انگشت رساند به نخست وزیری مراجعه می کنید یا به کلانتری؟ یا توقع دارید دفتر نخست وزیر در این مورد بیانیه بدهد؟
ش., 27.05.2023 - 20:42 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.