رفتن به محتوای اصلی

رضا بی شتاب

شیش تا مردِ خبیث
آبادان وُ دلتنگی های بانویِ رود
بانویِ ما...یلدایِ دلشاد آمده.../ به یادِ همۀ آزاد دلان وُ عاشقانِ شادی
چایِ دبش وُ حُرمتِ نان وُ نمک
برای کودکانِ بی پناهِ غزه...و جهانِ جامانده در اغمایِ تماشا
براي توماج — خورشیدِ آشنایِ شهر
برای یلدا آقافضلی.قاضیِ قاتل نوشت:«متهم اظهار پشیمانی نکرد»
از زبان ایران:به نامِ تو برای تو؛تو زیباتر زِ عشقی...آرمیتا گراوند
از یادم نمی روی / برای آرمیتا گراوند که از عشق زنده است وُ عاشق نمی میرد
اشباحِ آشنا/ برای وحیده محمدی فر و داریوش مهرجویی:قاتلین میانمان
متنِ تن عقربِ دین / برای آرمیتا گراوند
شَمَدِ شِندرۀ شیاد
زن: رستاخیزِ خِرَد / سالِ مهسا سالِ زن فرخنده باد
گمان بُردی...!؟
باور مکن مرگِ مرا برای سالگردِ ستارۀ آسمانِ دلِ ایرانیان:مهسا امینی
حریقِ هق هقِ ستاره ها...به یادِ سالِ 67
حدیثِ اسطورۀ مردِ ماستی - پردۀ پایان
حدیثِ اسطورۀ مردِ ماستی
حدیثِ اسطورۀ مردِ ماستی(1)
آینه دارِ روشنی/ برای مجیدرضا رهنورد
بانویِ ماه
غریوِ باغِ مغرور
فریادِ ما پیمانِ ما
ایرانِ گروگان
به بهانۀ بهاران نوروز وُ روز وُ روزگار/با یادِ یاران بر قرار
سلام فرمانده...
برای توماج صالحی و سامان یاسین
برای امید مؤیدی و مویه های مادر...
درختِ سرخِ خانه مان
سلاخ خانۀ اسلامی
گریۀ گُل
اینک؛ شهرِ آیینه ها
سُرمۀ مرگ
زن زندگی آزادی
برای مهسا امینی                    
حضرتِ عشق
شعلۀ دشنه
همیشه مانندِ همیشه نیست
به دیدارِ من نیا
یاسِ بنفش
بگذار
آیلان
ای شما
عشق بازی در گورستان
شب آویز
شیوه های عاشقی
دکلِ گمشده اینجاست
نگاهم کُن جهانا
زیباترین باغِ جهانی
بانویِ باران
سراغِ دوست
مارلون براندو، افلاتون و
در دفترِ تنهایی
شبگیر و شباهنگ
سلام ای ستارۀ سفر
با ماهِ مه آزاد می گردم
فاصله یعنی سکوت
فرخنده جان مرجانِ من
رؤیایِ یار
شبِ لیلایی
روایتی از نیمرخِ سیب و معجزۀ زن بودن
مسافر داری ای دل؟
بُن بستِ اسکله و کوسه ها
آرزوی آزادی
مناجاتِ حاجی موش
از تو
چاشت با خورشید
رَشمۀ وحشت
«بله برون» به سبکِ پساپُست مدرنیسم (یه ریزه سوررئالیسم)
«پای در زنجیرِ» سرما
شاپرکِ پشتِ پنجره
بوفِ برف
باد وُ خاکستر
شهردارِ وحشت
کارِ جهان
غزالِ کوبانی و سربندِ سرخ
عاشقانه زیستن
رخسارِ دخترانِ درخت
به خدای هالیوود سوگند که رستگار شدم
مرثیه ای برای همۀ فصل ها
پروانه
آزردگی ها
لالۀ داغدار
آهویِ نگاه
در پشتِ پردۀ پنتاگون چه می گذرد!
دلِ صنوبری1
بانو مَرو!
چامه وُ پرچین
هفت اقلیمِ قَلَم
اینجا همیشه
زلزلۀ ظلم
وه که چه زیباست عشق
جانم به فدایت
چرخ ریسک
جهان را
بوکو حرام
نیلی حصار
آیینۀ خودخواهی
گابو و گامبو
باغِ ستاره