رفتن به محتوای اصلی

ملاها، مسجدها، مرقدها و مرثیه سراهای مرگبار

ملاها، مسجدها، مرقدها و مرثیه سراهای مرگبار

همین امروز سازمان بهداشت جهانی به مردمان جهان آگاهی رساند که بدانند: 97 مورد از گرفتاران به بیماری کرونا در 11 کشور دیگر جهان و از جمله نیوزلند، این دچارشدگان غافلگیر، کرونا را یکراست از مسافران ایرانی ای گرفته اند که آنها درین فاصله به این کشورها سفر و کرونا را منتقل کرده اند. وقوع و شدت شیوع چنین فاجعه ای در کشورمان با داشتن چندین صدهزار ملاهای مرد و زن ریاکار، و ده ها هزار مسجدها، مرقدها و مرثیه سراهای گردآوردن توده ای و آلودگی شتابان آنان، درحالی ست که دیدیم خود رهبر علی خامنه‌ ای روز چهارم اسفند ماه و در رومانتیسم سخنان مذهبی اش به امت، پیرامون این ویروس بسیار واگیر و کشنده، کرونا را تنها یک "بیماری کذائی" نام‌ داد؛ وی پس از آنکه با شیوع بالای بیماری گند کارش درآمد، همچنین با گستردگی چشمگیر ویروس کرونا در ایران، و با بالارفتن دامنه های آگاهی مردمی و اعتراض به پنهانکاری رژیم، و بازتاب گسترده فاجعه در رسانه های داخلی و جهانی و هشدار سازمان بهداشت جهانی هم چنان اوج گرفت؛ که وب ‌سایت رسمی خامنه ‌ای ناچار دست بکارشد و با جابجا کردن گفته "بیماری کذایی"به "بیماری جدید" یاوه اش را تغییر داد؛ تا مگر سر خود کلاه بگذارد! وگرنه ما و جهانیان این بساط مخوف را می شناسیم و این بار هم آنها توانستند بسان ترورهای معترضان آبانماه، سرنشینانان هواپیمای اوکراینی و... پنهان کنند. در حالیکه آنها همچون همیشه مکاری و بی آبروئی "دین دولتی" و گردانندگانش از بالا تا پائین را به نمایش مسخره کشاندند، و همگان دیدند که حکومت مذهبی چقدر بی پروا و در برابر چشمان همه ی ما بی هویت و دغلکارند! آیا چنین نیست؟

 

چندش آور است که رژیم، امروز با تاخیری بلند و درست بسان بازتاب ندادن های رویدادهای بموقع گذشته و از جمله بازتاب ندادن تعداد قربانیان آبانماه، تعداد اسرا، و همچنین نتیجه ی آراء انتخاب ها، ندادن صندوق سیاه هواپیما و...، اینک و پس روزها آمار دلبخواهی ای از مبتلایان به کرونا را 388 نفر، مرگ 34 نفر و 73 نفر بهبودیافتگان را رسانه ای کرده است که بی گمان آمار بیرونی آنها، هیچکدام با آنچه در گسترده کشور وجوددارد و شتابان در گسترش روزانه می باشد کمترین خوانائی را ندارد. چراکه مایک رایان مدیر اجرایی حوادث اضطراری سازمان بهداشت جهانی هم تأکیدکرده و می گوید: گستره کرونا در ایران ممکن است بسیار بیشتر از آنچه باشد که نظام می گوید. زیرا: تنها بخشی از گزارش ها بیانگر 100 قربانی کرونا در قم، 22  نفر در کاشان و 14 نفر در اراک  است که بویژه در بیمارستان کامکار قم، و تنها در روز چهارشنبه 18 نفر بیمار کرونائی جانباخته‌اند.

 

بنابرین تراژدی هولناک مرگ با بیماری کرونا، پیش از همه با خودسری و دعاوی ابلهانه مذهبی رژیم آغاز، و مانع هرگونه آگاهیرسانی درست و بایسته بمردم باورمند و بیدادرس شد. از همینرو خود رهبر و همگی سران رژیم، در بهترین حالت از روی نادانی و خرافه گرائی بانی شیوع کرونا بوده، و هرگونه رودروئی اصولی و بموقع با بیماری و بیماران قربانی را یکجا و آگانه یا نپذیرفته و یا راه حل آنرا بدست مذهب و اشکال رمانتیک طب مذهبی ـ دینی و همزمان خرفتان و نادانانی همچون آیت...تبریزیان ها و دعاهای آنان سپرده است که بی کم و کاست خود خامنه ای یکی از آن مرگکاران است که باید روزی بهمین خاطر بدادگاه مردمی کشانده شده و بازخواست شود؛ و ثمره جهالت و بی کفایتی همگی شان اینکه اکنون می توان گفت که: ایران قرنطینه بزرگ ملایان و مکلایان خردکش شده که گردانندگان دینکارش نخواستند در همان آغاز که قم دچار کرونا بود، قم شان را قرنطینه کنند! چرا نخواستند؟ چون: قم بارگه والائی بود؛ حرمی که تا دیروز می بایست شفا دهنده ی امت ساده دل باشد، خود آن، امروز منشأ آسیب پذیری، واگیری و درماندگی گشته، و همزمان گسترش و پخش بیماری کرونا در ایران و 12 کشور جهان، مادرش در همین قم بوده است! حقیقت ناگوار و چالشی مرگباری که با فرارفتگی کرونا از یکسو، و ناتوانی درمانی ـ پزشکی از دیگرسو، باید پذیرفت که آخوندها نمی توانند به این سادگی و حالا حالاها بیماری را کنترل، شناخته و برایش درمان درست و قطعی بیابند و این حقیقت تلخ بسیار هراسناک می باشد. مردم باید بپاخیزند تا دیر نشده است.

 

 و اما کسانی که در این فاصله، بیماری مرگبار خود را از این مکان های پُرتراکم"مقدس" همچون قم و ای بسا مشهد گرفته، و آنان بدانند که بیماری شان بدلیل کله خشکی سران دستگاه از پذیرش واقعیت واگیری سریع کرونا بوده، که همگی چنین دچار آن شده اند و به کوتاهی در وظیفه و خیانت در امر مسئولیتگرائی و تعهدپذیری سرکردگان مذهبی حکومتی و خود رهبر واقف شوند، تلخ تر اینکه هیچیک از سران رژیم برای حفظ حرمت شفابخشی قم، نخواستند به خطرناکی کرونا تن داده و گردن نهند، سر بر فریاد و شورش برخواهندکشید؛ زیراکه شخص خامنه ای آنرا کذائی نامید! و بیت و دستگاهش نیز، آگاهانه و بدستور او سکوت و پنهانکاری کردند؛ تا بدانجاکه ایران دومین کشور کرونا زده می باشد و این فاجعه گواه بر بی وجدانی این تبهکاران و ناسازگاری نظام شان با حق زندگی مردم و هستی کشورمان دارد. با این مصیبت بزرگ اصولا خلاء میان" دین و دین دار" آشکارشده و ضرورت جدائی دین از دولت آسان تر پی برده خواهدشد و در دیدگاه باورمندان، شکاف دین با منافع دینداران هرچه بیشتر ژرف خواهدشد، و بروز این دشمنی و ناتوانی برجسته و چندش آور در دم و دستگاه دین دولتی و سرکردگان مفتخورش با توده ها، سرانجامی آگاهانه و اجتناب ناگزیر به سمت گذر از دین دولتی و سرنگونی دارد. و همه آنها دلسردشدگان مومن، برای یکمین بار دچار یک تناقض آشکار و نوزا و پرسشگر می شوند که: پس کجاست آن "یاریدهنده ی شفابخش که خدا، قرآن و سران"باشند؟ زیرا مومنان"پاکباخته پیوسته برای یاری جستن به پابوس اولیا می رفته اند و امزوز آنها کجایند؟ این پارادوکس و سرخوردگی دردناک میان جویندگان یاری و وعده دهندگان توخالی و مکار، بدنبال پاسخ هائی خواهندبود و یا هماکنون هستند. آنهائیکه تا همین دیروز با چه هزینه های کمرشکنی که برای تنگدستان و جهت شفا یافتن داشت چه توسل ها که با گریه ها و زاری ها درین مکان های مقتدر مالی قم و... التماس ها و آرزوهای شان را با فریاد به اوج آسمان نمی کشیدند و چه حاجت های پنهانی را در آن ضریح ها گره نمی زدند؟ تا مگر درخواست و دعاهای شان شنیده شده و یاری بجویند! آری این ناهمخوانی و ناسازگاری میان  باور و باورمند با دین و مذهب های شان، همان پارادوکس تاریخی و زمینه دگرگونی های فردای انسان باور است که برای مکاران چپاولگر و دکانداران پلید دینی سنگین تمام خواهدشد؛ و پهنه ی روشنگری ها با اندکی کار برای زمینه سازی های خودباوری،با این رویدادهای تلخ و حقیقی، بی گمان نچندان دور به بیداری طبقاتی ـ توده ای و رهائی کارگران و کارمزدان از یوغ بهره کشان خواهد انجامید. چون دیگر شفا دادن و امید یافتن و راه چاره ی گره گشائی های فراوان جامعه بشدت طبقاتی و سرمایه سالار درنده، از دایره ی ترفندهای دو هموند " دین و سرمایه" بیرون رفته و چشم خودکم بین اجتماعی بهتر، به آلوده سازی کنش و منش دینمداران حیله گر چشم خرد گشوده و خودباور خواهدشد. اگر جز این است که رفت! پس چرا خامنه ای بی هیچگونه دانش و شناخت از کرونا، آنرا یک " بیماری کذائی" نامیده است؟ نه برای حفط جایگاه آسمانی اش در زمین!

 

بهررو کشورهای همسایه عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، کویت، اردن و چین مرزهای زمینی و هوایی خود با ایران را بسته اند و این پاداش رژیمی آخوندی و واپسگراست که نه تنها در 41 سال گذشته پیوسته بمردمش تحمیق تحویل داده، دروغ گفته و همچنان می گوید؛ همچنین نه تنها دار و ندار ما را در جنگ و سرکردگی مذهبی در منطقه و جهان ببازی FATF گذارده؛ بل همچنین درین فقر و تنگدستی 80% و گرسنگی مفرط، هزینه قرنطینه کردن شهر مقدس قم شان را که کانون کروناست با قرنطینه کردن ایران و کشتار بسیارانی در آتی را تاوان آنرا نیز بیشتر برکول خود مومنانی در سراسر کشور سوارکرده که آنها درین 41 سال پیوسته پشتوانه اساسی این نظام ضدبشری بوده اند و این از کرامت های آقا، بیت او و مذهب حکومتی آنهاست. چندش انگیزتر اینکه علم الهدی در خطبه ‌ایکه روی سایت اش با عنوان"مکتوب نماز جمعه نهم اسفند" منتشر کرده، چنین می گوید: ( برحسب بیانیه ‌ای که اعلام شد، اطاعت کرده و نماز جمعه را برگزار نکردیم ) اما در همین حال وی اعتراض می کند که: نماز جمعه فریضه الهی است و در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود. و نقش سپاه پاسداران نیز درین بحران کرونا جای گفتمان بسیار و جداگانه ای دارد.

 

بگذریم، دامنه شیوع بیماری کرونا، روز بروز در سراسر کشور گسترده ‌تر شده و مسئولین شریف و مقدس، با پنهانکاری های خردکشانه شان، تلاش در عادیسازی فرافکنانه ی جامعه و کشور دارند، در شرایطی که دامنه ی بحران کرونا و فاجعه های آن هر ساعت گسترده‌ و مرگبارتر می ‌شود و سران نظام می خواهند این بیماری و گسترش آن را طبیعی جلوه دهند و ما باید با همه توان خود این ترفندها را افشا و رسواکنیم. پیشنهاد و توصیه های اکید پزشکان مردمی و متعهد به رهبر و سران تبهکار رژیم این است که آنان باید هرچه زودتر و سرراست بپذیرند که ناتوانند و هرگز به تنهائی نمی توانند چاره ای کارساز در برابر کنترل، گسترش، شناخت و درمان کرونا داشته باشند و از همینرو می باید مسئولانه و خردورزانه دست از دعاوی مذهبی پوچ برداشته، به بیماری پیچیده کرونا اذعان کرده و تلاش برای جلب حمایت و پشتیبانی جهانی نمایند و سهم ما نیز درین میان همکاری و مبارزه مشترک طبقاتی و توده ای برای تشویق کارگران و توده ها برای سرنگون کردن این جرثومه ی پلیدی و پلشتی ست.

 

بهنام چنگائی دهم اسفند 1398

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهنام چنگائی

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید