رفتن به محتوای اصلی

در سالگرد ۱۹بهمن به مبارزه‌ در راه آرمان‌های تاریخی و جاودان فداییان خلق ادامه می‌دهیم

در سالگرد ۱۹بهمن به مبارزه‌ در راه آرمان‌های تاریخی و جاودان فداییان خلق ادامه می‌دهیم

در سال‌گرد ۱۹ بهمن، روز نمادین جنبش فداییان خلق ایران به مبارزه‌ در راه آرمان‌های تاریخی و جاودان فداییان خلق ادامه می‌دهیم!

 

در شرایطی که میهن ما در پی‌آمد استیلای حکومتی مستبد، غیرمردمی و نالایق از یک سوی و فشارهای غیرانسانی و غیرقانونی امپریالیسم جهانی از سوی دیگر، در محاق بغرنج ظالمانه و مهلکی روزگار می‌گذراند، در شرایطی که مردمان جان به لب رسیدهٔ میهن عزیز ما برای برداشتن هر گام هرچند کوچک و رسیدن به هر دستاورد هرچند ناچیز در راه تحقق حقوق حقّهٔ خود با دشواری‌های صعب‌العبوری مواجه‌اند، اهمیت بازگشت به تلاش برای هم‌گرایی در صفوف نیروهای باورمند به سوسیالیسم بیش‌ازپیش برجستگی می‌یابد.

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

Image removed.

در تاریخ ایران و در تقویم مبارزات انقلابی میهن ما در راستای برپایی جامعه‌ای مبتنی بر آزادی، برابری و عدالت اجتماعی و حکومتی برگرفته از ارادهٔ مردم و در خدمت محرومان و زحمتکشان، ۱۹ بهمن به عنوان روز فداییان خلق ایران حک شده است. ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ بلافاصله پس از برآمد حماسی جوانان انقلابی کمونیست ایران به رویدادی تاریخی بدل شد و سرمنشاء تأثیرات دامنه‌دار و ژرف در تاریخ مبارزات انقلابی ضداستبدادی ایران گردید.

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) این روز تاریخی مهم را به نام تمامی اعضاء، یاران و دوستداران سازمان بزرگ می‌دارد و به همهٔ انقلابیون، مبارزان و کوشندگان راه آرمان بلند برپایی جامعه‌ای مبتنی برصلح، آزادی، مردم‌سالاری، برابری و عدالت اجتماعی شادباش می‌گوید.

بنیان‌گذاران سرفراز جنبش فداییان خلق ایران با اشراف بر این واقعیت که مبارزه در راه تحقق آرمان‌های انقلابی پیچیده، بغرنج و دشوار و سرشار از موانع صعب‌العبور است پای در راه این مبارزه گذاشتند. آنان عاشقانه و صادقانه جان و جوانی و زندگانی خود را در طبق اخلاص مبارزه‌ای تا پای جان برای رهایی از نظام استبدادی محمدرضاشاهی گذاشتند، نظامی که با وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و با دخالت مستقیم حکومت‌های امپریالیستی امریکا و انگلیس در میهن ما تثبیت شده بود. رهایی زحمت‌کشان از ستم طبقاتی و رسیدن به جامعه‌ای آزاد و عاری از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی انگیزۀ حرکت و از اهداف والای بنیان‌گذاران جنبش فدایی بود.

ما به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش سازمان‌یافتۀ جنبش فداییان خلق ایران عزم جوانان ثابت‌قدم فدایی در بنیان‌گذاری این جنبش عظیم و بی‌بدیل را می‌ستاییم و یاد صدها رفیق عزیزی را بزرگ می‌داریم که در راه این رزم تاریخی مشترک توسط گزمگان و دژخیمان دو نظام استبدادی، ظالمانه و ضدمردمی محمدرضاشاهی و جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه جان‌باخته‌اند. هم‌زمان از هزاران‌هزار رفیق و یار عزیز دیروز و امروز یاد می‌کنیم که در طول بیش از نیم قرن که از ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ و بیش از شصت سال که از سرآغاز شکل‌گیری جنبش ما می‌گذرد، در زیر سقف این جنبش و در راه آرمان‌های بلند تاریخی آن مبارزه کرده‌اند.

در دهه‌هایی که از بنیان‌گذاری جنبش فداییان خلق ایران می‌گذرد، سازمان ما نیز در کنار دیگر فداییان خلق کوشیده است با پای‌بندی اکید بر آرمان‌های آغازین جنبش فداییان خلق و ضمن کنار گذاشتن مشی مبارزهٔ مسلحانه، به روزآمد کردن دیدگاه‌ها و مواضع خود در راه تحقق اهداف مرتبط با آرمان‌های انسانی خود بپردازد. با درس‌گیری از روندهای شتابان و بغرنج دهه‌های گذشته و جهان کنونی سازمان ما بر این عزم راسخ است که با توسل به شیوه‌های مبارزهٔ مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز، در راه برپایی جامعه‌ای در میهن و جهان‌مان مبارزه کند که چشم‌انداز بلندمدت آن جامعهٔ سوسیالیستی است؛ جامعهٔ سوسیالیستی‌ای که عمیقاً متکی بر موازین و مبانی جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید بر مردم‌سالاری (دموکراسی) است؛ جامعهٔ سوسیالیستی‌ای که از تأمین صلح و آرامش و ثبات در جهان نشأت می‌گیرد و با رفع هرگونه تبعیض در میان آحاد بشر، متضمن و ضامن برابری و عدالت اجتماعی در میان آنان است.

ما نیز همانند بنیان‌گذاران جنبش‌مان با نظرداشت تأمین حقوق حقّهٔ مردم و در خدمت به محرومان و زحمتکشان جامعه، بر این باوریم که نیروی تحقق اهداف مورد نظر ما، در ایران و جهان، تکیه بر مردم و بر مبارزهٔ بی‌امان، جسورانه و شجاعانهٔ نیروها و جنبش‌های متعدد و مترقی اجتماعی‌ست؛ مبارزه‌ای که با همبستگی و درهم‌تنیدگی  جنبش‌های نیرومند میهنی و جهانی هوادار صلح، آزادی و برابری و عدالت اجتماعی به ثمر تواند نشست.

جنبش ما فداییان خلق ایران در بطن مبارزه‌ای بی‌امان با استبداد محمدرضاشاهی و حامیان امپریالیست‌اش نضج و قوام یافت و به بزرگ‌ترین نیروی چپ غیردینی منطقهٔ تاریخی و بحرانی ما بدل شد. هم این واقعیت حاکی از نیاز به هم‌گرایی در میان نیروهای باورمند به آرمان‌های مترقی مشترک است. بنیان‌گذاران سرفراز جنبش ما، در بحبویهٔ نبرد روزانه و تا پای جان با اسنبداد محمدرضاشاهی با وقوف بر این نیاز و ضرورت، همواره در راه هم‌گرایی و تجمیع نیروهای مبارز کمونیست در راه غلبه بر استبداد و تحقق آرمان‌های خود کوشیدند. ما در این باور نیز با بنیان‌گذارن جسور جنبش خود هم‌رأییم. ما نیز بر این باوریم که مبارزه در راه غلبه بر درد مشترک تاریخ مردم ما نیازمند عزم مشترک نیروهای چپ ایران است.

در شرایطی که میهن ما در پی‌آمد استیلای حکومتی مستبد، غیرمردمی و نالایق از یک سو و فشارهای غیرانسانی و غیرقانونی امپریالیسم جهانی از سوی دیگر، در محاقِ بغرنج، ظالمانه و مهلکی روزگار می‌گذراند، در شرایطی که مردمان جان به لب رسیدهٔ میهن عزیز ما برای برداشتن هر گام هرچند کوچک و رسیدن به هر دستاورد کوچکی در راه تحقق حقوق حقّهٔ خود، با دشواری‌های صعب‌العبوری مواجه‌اند، اهمیت بازگشت به تلاش برای هم‌گرایی در صفوف نیروهای باورمند به سوسیالیسم بیش‌ازپیش برجستگی می‌یابد.

عزم ما در راه حصول به این هم‌گرایی کارساز خجسته ناگسستنی و آغوش ما به روی همهٔ رفقای صدیق مبارز گشوده است.

پنجاه‌و‌سومین سال‌گرد روی‌داد حماسی سیاهکل را بزرگ می‌داریم!

از مبارزان بنیان‌گذار جنبش فداییان خلق به بزرگی و کرامت یاد می‌کنیم!

نام فداییان جان‌باختهٔ خلق را جاودانه بلند می‌داریم و در یاد خواهیم داشت!

پیوسته باد پیکار در راه آرمان‌های انسانی جنبش فداییان خلق ایران!

هم‌بسته باد مبارزات و صفوف نیروهای باورمند به صلح، آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی)، برابری، عدالت اجتماعی و برقراری سوسیالیسم!

 

پنج‌شنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ (۸ فوریهٔ ۲۰۲۴ میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 

 

برگرفته از نشریه کار:  http://kar-online.com?p=85436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

حمید احمدزاده
برگرفته از:
نشریه کار. http://kar-online.com/?p=85436

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید