رفتن به محتوای اصلی

جواب مشخصی که اپوزیسیون امروز باید بدهد!

جواب مشخصی که اپوزیسیون امروز باید بدهد!

جواب مشخصی که اپوزیسیون امروز باید بدهد!
چهار ماه قبل در مقاله ای تحت عنوان چرا نمی توانیم ویا نمی خواهیم واقعیت ها را بپذیریم؟ 
نوشتم " چرابخش زیادی از اپوزیسیون خارج از کشور در تمامی این چهل سال قادر نشد قدمی در جهت حداقل یک اتحاد موردی در مبارزه با جمهوری اسلامی بر دارد ؟
 چرا قادر نیست تغیرات سنی ،تغیر نسل ،تغیر در شیوه نگاه کردن به جهان معاصر ،تغیر در شیوه زندگی از رابطه بین دختر وپسر گرفته ،تا نوع پوشش ،ذائقه غذائی ،سرگرمی ، فانتزی های نسل جدیدی که ما نمی شناسیم ،تغیر در تفکر و نهایت تغیر در شیوه مبارزه و قضاوت این نسل را درک کند؟
 چرا نمی تواند؟ چرا قادر نیست؟ از محدوده فکری خود که لایه ضخیمی ازپیشداوری، باور های ایدولوژیک، گروهی بدور آن پیچیده شده عبور کند؟ پرده پندار بر درد! عریان و تمام قد در برابر واقعیت بیاستد. قبول کند آن چه را که جدا از تفکر و پیشداوری او در خارج از ذهن او جریان دارد.
بیند نسلی که تجربه تلخ صد ها ضایعه وزخم اجتماعی خورده از حکومت برتن دارد. زخم اعتیاد،سرگردانی ،بیکاری ،مشکلات جنسی،بی چشم اندازی ،خشونت ، ناامیدی،تحقیر! نسلی که تنها دریچه مطمئن گشوده شده بر او دنیای مجازی انترنت است که اورا بجهان خارج ورویا هایش متصل می سازد. 
دنیای وسیع،غیرقابل کنترل،آزاد وآرامبخش مجازی!که امکان به رویاها،قرینه سازی ها وگشت وگذار بی واهمه در تمامی عرصه ونهایت شکل دادن به یک جامعه ایده آل را برای اوفراهم می سازد .دنیای جدیدوپویا در تغابل با دنیای سنتی محدود شده درزمانی ماضی .کم بضاعت وعقب مانده.
دو دنیا! دو نگاه! که قادر به شناختن یک دیگر نیستند! دنیای فکری خامنه ای متوهم تکیه داده بر منابع عظیم مالی ، قدرت نظامی و امنیتی که مسائل اجتماعی وخواست های نسل جدید را توطئه غرب وتحمیل نوع زندگی غربی به جوانان میداند وراه مقابله با اعتراضات آن ها را در بازگشت به بگیر ببند ها و قتل عام های سال های دهه شصت.به محدود کردن دامنه انترنت .سرکوب شبکه های اجتماعی وگسترش دامنه تبلیغات امر به معروف ونهی از منکر "  ایران گلوبال22020701   
حال چهار ماه از نوشتن این مقاله می گذرد.مقاله ای که به مذاق بخشی ازاپوزیسیون و زعمای قوم که سیاست را جدااز احساس ارزیابی می کنندوبرخی دوستان قدیمی خوش نیامد. طبق معمول آن را در جهت فراخوان آقای رضا پهلوی جهت یک اتحاد ملی ارزیابی کردند.
 دنیای خاکستری و منطقی ایشان مانع ازدیدن احساسی فعل انفعالات اجتماعی گردید .
زمان گذشت. در چهل روز گذشته همان نسل جدید به اصطلاح نسل "زد"! برای رسیدن به رویا های خود با قدرتی کوبنده پای درمیدان نهاده است. جان بر کف گرفته با زیبا ترین شعارممکن"زن، زندگی،آزادی" شعاری که هر گز ازذهن عدالت خواه ما عبور نمی کرد !جانبازی میکند!
میدانی بوسعت ایران گشوده است.بازیگران اصلی این میدان .مانند نسل ما نسل انکادره شده ایدولوژیک نیستند.همه از یک مل  چشیده وجهانشان جهان مشترک مجازی منطبق بر سیمای جهان معاصر است .فارغ ازمشکلات طبقاتی ما ،فارغ از تعلقات قومی، قبیله ای،نژادی،جنسیتی،حزبی،سازمانی قید بند های سنتی .
درکی معاصر از جهان و نگاه به آینده.از همین روست که می توانند زیر شعار"زن،زندگی،آزادی" جمع شوند ومشکلی با جلودار بودن زنان نداشته باشند.
این جوانان درصحنه نیازبه حمایت جهانی،حمایت میدانی، تجربه مدیریتی برای شکل دهی به روند آتی مبارزه دارند.
نیاز به هم پیوندی وایجاد یک فرماندهی مبتنی برنیاز های جنبش و آینده آن. مبتی بر مرکزیت اعتماد بر انگیز عمومی. مبتنی بر خواستی ملی که منافع ملی فراتر از هر گونه نگاه طبقاتی،اتنیکی،گروهی،سازمانی،حزبی و فردی باشد!
اکثریت نیروهای آگاه سلیبرتی ،چهره های مردمی ،ورزشکاران نامی به حمایت از این خیزش منتهی به انقلاب بر خاسته اند.آقای رضا پهلوی برای این که جای هیچ اما واگری برای کسانی که با پیش کشیدن مسئله سلطنت مانع از هموار شدن چنین اتحادی می شوند!نماند.صراحتا اعلام کرد فردی است آزاد در خدمت وطن با سیمای جمهوری خواهی .
مردی پاک باخته بنام حامد اسماعیلیون ،هنرمند ،تحصیل کرده،مدافع حقوق بشر که تمامی عشق وزندگی خود در جریان سقوط دادن عمدی هواپبمائی  اوکرائین از دست داده .با اراده ای قابل تحسین علم داد خواهی ومبارزه با جمهوری اسلامی بر افراشته، در مقیاس جهانی تاثیر نهاده !قادر به سازمان دهی عظیم همایش ایرانیان خارج از کشور وهم نوائی ویک دلی آن ها در حمایت از جنبش داخل کشورگردیده است.کاری بزرگ که باید ارج نهاد وحمایت کرد. 
حال آیا من حق دارم بعنوان کسی که سال هاست بر این وفاق ملی بر این اتحاد عملی پا فشاری می کنم .امروز در حساس ترین شرایط تاریخی این سرزمین ازبقیه اپوزیسیون جمهوری اسلامی بپرسم با آن همه تحلیل های طبقاتی ،سیاسی،اجتماعی نتوانستید! حتی دریچه کوچکی بدرون این نسل و رویا های او بزنید .
چگونگی تلنبار شدن خشم ،کینه ،تنفر،خواست و اگرهای!آنها نسبت به جمهوری اسلامی را درون آنها ببینید . تاحداقل آمادگی وبرنامه ریزی مشخص برای چنین روزی را داشته باشید.
(اگر هائی که شروین حاجی پوردید. جمع آوری کرد،ترانه ساخت که به سرود یک نسل بدل گردید.) 
 می گوئید همه غافلگیر شدند !
قبول برای امروز چه می گوئید؟ 
در رابطه مشخص با نیاز امروز چه می کنید ؟
 از چهل روز مبارزه خونین وآموزنده این نسل ! از چهل روز راهپیمائی بی آمان صد ها هزار ایرانبی در خارج از کشور!از برخورد حکومت و چشم انداز آتی چه پیش رو چه برداشت وتحلیل مشخص عملی دارید؟
جواب مشخصتان چیست؟
 جوابی که امروز باید داده شود ؟  ادامه دارد
   ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید