رفتن به محتوای اصلی

اکتبر 2022

برای جمع آوری امضاء در خطاب به دولت بریتانیا

ما خواهان اعمال قانون مگنینتسکی برعلیه دولت جمهوری اسلامی ایران  و عوامل آن در بریتانیا هستیم!
رژیم جمهوری اسلامی ایران و افراد مرتبط با آن در بریتانیا باید پاسخگوی قتل معترضان در کشور باشند. اعتراضات در ایران اکنون هفته هاست ادامه دارد.

پانزده ويدئو اعتراضات دانشجويان از 15 دانشگاه در ٤ دقيقه / ٣١ اكتبر

فایل تصویری از مادر محمد قبادلو،‌ ازمعترضان بازداشت شده منتشر شده است که در آن می‌گوید که وکلای پسرش را عزل کردند و بدون حضور آنها در جلسه محاکمه،‌ «در اولین جلسه حکم اعدام به او دادند.»

روز شنبه ۷ آبان ماه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۶ شهروند معترض بازداشتی به نام های محمد قبادلو، محمد بروغنی، سامان صیدی، ابوالفضل مهری حسین حاجی لو، محسن رضازاده قراقلو و سعید شیرازی در دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

پیروزی  شگفت انگیز چپ و شکست راست افراطی!

لوئیز ایناسیولولا داسیلوا با بیش از ۵۹میلیون رای در مقابل ۵۷میلیون رای رئیس جمهور راست گرا بولسونارو، پیروز میدان انتخابات ریاست جمهوری شد.به جرات می توان گفت این یکی از مهم‌ترین انتخابات در این کشور بود و آینده ای همراه با امید را برای مردم برزیل رقم زد.

هفت ويدئو از اعتراضات دانشجويي در ٧ دانشگاه / دوشنبه ٣١ اكتبر را يكجا در ٢ دقيقه ببينيد

گروهی از دانشجویان دانشگاه الزهرای تهران در اعتراض به تعلیق و منع ورود برخی دیگر از دانشجویان تحصن کردند و از رفتن به سر کلاس‌ها خودداری کردند.

بر یکی از پلاکاردهای آنها نوشته شده: «دانشجو تعلیق کنید، دانشگاه تعطیل می‌کنیم».

امروز در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و امیرکبیر تهران هم تصحن بوده و دیروز در چند دانشگاه دیگر دانشجویان از رفتن به کلاس‌ خودداری کردند.

چگونه میتوان جنبش زنان در ایران را حمایت کرد

دختران جوان، دانشجویان و بتدریج همه آزادی خواهانی که از رژیم اسلامی و سالها قانون حجاب اجباری زنان به تنگ آمده اند به خیابان ها ریخته اند و شعارهای بسیاری را و به ویژه "زن، زندگی، آزادی" را سر داده اند. زنان روسری و چادر را برداشته و می سوزانند و شجاعانه با نیروهای سرکوب که دستور شلیک گلوله را دارند، مقابله میکنند و فریاد مرگ بر دیکتاتورشان بلند است .

جبهه ها و جنبش سراسری در مواجهه با آلترناتیو الگو

جبهه ای که موازنه عدمی را اصل راهنما و استقلال و آزادی را هدف و قلمرو فعالیت خویش را مردم می کند، مصلحت بیرون از حق را قدرت فرموده می داند. دلیل اینکه عمل به آن، نیاز به بکار بردن زور دارد. بنابراین، هر بار که مصلحتی روش عمل به حق نشد، حکم زور است و به حکم اخلاق، می باید از اجرای آن جلوگیری شود. یادآور می شود که عمل به حق نیاز به زور ندارد. نیاز به نبود زور دارد. بنابراین، هر مصلحتی که عملی کردنش نیاز به زور پیدا کند و یا رابطه قوائی برقرار کند، بیگانه از حق، یگانه با قدرت = (زور) و فساد و فساد