رفتن به محتوای اصلی

شجاعت مسئولیت پذیری
11.03.2021 - 11:23

 

در جهانی که در آن وظایف، به معنی امور اجباری، هر روز کمتر و مسئولیت ها، به معنی امور ارادی، پیاپی بیشتر می‌شوند، در جامعه ما درست در نقطه مقابل آن وظایف جبری که آزادیهای فردی را محدودتر می کنند، رو به فزونی و مسئولیت های اختیاری و انتخابی هر چه بیشتر در حال محو شدن هستند. مسئولیت ها اکنون در ام‌ القرای شیعه تنها در حوزه غارت و رشوه و اختلاس و از همه مهمتر کودک همسری خلاصه شده و وظایف زورکی و اجباری به گشت های امر به معروف و نهی از منکر و گروه‌های تذکر لسانی و عملی سپرده شده است.

این امر به ویژه در مورد مسئولیت های منفی بیشتر گویا است. یک نگاه به مسببان انقلاب اسلامی و تلاش آنان برای رفع مسئولیت از خود و آویختن تقصیر و گناه به گردن دیگران بخوبی   مسئولیت گریزی اجتماعی را نشان میدهد که بنوعی بازتاب جامعه‌ای بیمار است. یک نمونه از جامعه‌ بیمار کنونی کشور زن ستیزی و کودک آزاری است که نه تنها مرسوم و رایج گشته بلکه از نظر سیاسی مشروعیت هم یافته است. تازه پس از هر پیشامد ناگواری هنوز هم مروجان و انبازان و مشوقان این نوع حرکات آزاردهنده و دلخراش از بلندگوهای رسمی در باب این انسان ستیزیهای شنیع و قبیح دلایل شرعی می تراشند.

 

به نظر میرسد که بر خلاف آموزه های زرتشت، پیامبر ایرانی، که مسئولیت را بعنوان امری انسانی و این جهانی ابلاغ میکرد و انسان را مسئول سرنوشت خویش و جهان هستی میدانست، ایرانیان کنونی انسانهای مسئولیت پذیری نباشند.

 

دلیل اینکه مسئولیت سیاسی نتوانسته جایگاه واقعی خود را در جامعه ما پیدا کند تا از «من» حق محور به «خود» اجتماعی با هویت مستقل سیاسی برسد، باید در کنار الگوهای نارسای فکری و خلق و خوی قبیله‌ای و شیوه های زندگی عشره ای که روند جامعه پذیری و اجتماعی شدن را کُند  و سست میکند، از مترادف فرض کردن دو واژه «وظیفه و مسئولیت» یاد کرد که به گرفتاریهایی در همه زمینه ها دامن زده است و از همه بیشتر در حوزه سیاست به بدفهمی و سوء تفاهم در کارهای گروهی و فعالیتهای تیمی منجر شده است.

 

كانون اصلی مسئولیت بر اراده و آزادی استوار است و تعهد شخص مسئول نسبت به خود و جامعه و نسل های پیشین و آینده، و فراتر از انجام کارهای الزامی و وظایف اجباری است و بیشتر نتیجه محور است. كانون اصلی وظیفه اما جبری و غیرارادی است و امری روش محور است و به آن دسته از تکالیفی مربوط است که قانونگذار به ما محول می‌کند و یا آن دسته از وظایفی که در حوزه قانونی الزام آور نیستند و تنها به دلایل فرهنگی و سنتی هر جامعه‌ای محدودیت های اخلاقی را بدنبال دارند و رعایت آن‌ها ضروری میگردد.

 

پذیرش مسئولیت ها همیشه داوطلبانه نیست بلکه مسئولیت هایی نیز وجود دارند که کسی به طور داوطلبانه آنها را به عهده نمیگیرد، اما دیگران، بویژه جامعه، انتظار دارد که این «مسئولیت ویژه» به عهده گرفته شود. عدم تعهد و شانه خالی کردن از این «پیمان» میتواند به یاس و نومیدی منجر شود. که نه تنها به رواج و گسترش فرهنگ مسئولیت پذیری در یک جامعه کمکی نخواهد شد بلکه  انعطاف پذیری لازم و آزادی تصمیم گیری و راه های دستیابی به اهداف مطلوب را به جامعه انتقال نخواهد داد. در چنین موقعیتی چون احساس مشترک و مسئولانه میان کنشگران وجود ندارد تا برای پیامدهای احتمالی یک وضعیت معین آماده شوند، چنانکه در خیزش سراوان مشاهده شد، کنشگران میتوانند به سرعت به «ببرهای بدون دندان» تبدیل شوند. و چون در چنین حالتی 

پیش‌بینی ها پیچیده‌تر میگردد به هراس از آینده نامشخص و اضطراب از بدترین نتایج ممکن

دامن میزند. و با از دست دادن ذهنی رهایی و آزادی، توانایی تصمیم گیری منطقی از بسیاری گرفته میشود که به غلبه جبرگرایی و ساختن با وضعیت موجود و یا چشم دوختن به عوامل خارجی  می‌انجامد.

 

بنابراین درک مسئولیت پذیری بر اساس یک جهت گیری ملی نیاز منطقی امروز جامعه است که از خود موضوع ناشی نمیشود، بلکه از امری برونی نشأت میگیرد که بزرگترین چالش مشترک همه نیروهای سیاسی معتبر است و تأخیر و عدم پذیرش مسئولیت به حاشیه رفتن بیشتر و محو همیشگی آنان خواهد انجامید.  قبول هر مسئولیتی به حداقلی از اقتدار، به معنی مقبولیت ملی و مشروعیت سیاسی نیاز دارد، در غیر اینصورت هرگز به طور خودکار تبدیل به وسیله ای برای فشار نخواهد شد. برای اقتدار به همان اندازه که اعتبار لازم است میزان اعتماد ضروری است. زیرا برخلاف قدرت، اقتدار میتواند با هر واکنش متقابلی پایه محکم و استواری برای وفاق ملی بوجود آورد و ما را وارد مرحله تصمیم‌گیریهای مهم کند.

 

مسئولیت پذیری یک تعهد درونی نیز است که از طبیعت ذاتی آدمی بعنوان موجودی اجتماعی و از آن مهم‌تر، موجودی سیاسی سرچشمه میگیرد. محدود کردن خود به چهارچوب‌های اخلاقی و پایبندی به اصول اعتقادی سیاسی و ارزش‌های انسانی، تنها انجام وظایف است که هر چقدر هم در راستای منافع مردم و جامعه باشد بی گمان مسئولیت نیست. و نه میتواند اثرگذار باشد و نه توان تغییرات را دارد حتی اگر از اقتدار و مقبولیت هم برخوردار باشند.

 

برای از بین بردن ضغف ها و کمبودها، برای شناخت و بررسی علل ناکامی ها و برای یافتن پاسخ‌های مناسب برای چالش‌های پیش رو، جامعه سیاسی اپوزیسیون نیاز مبرم به تجدید نظر در سیاست‌های کنونی اش دارد.

هر چقدر هم اقدام‌های سیاسی کنونی فعالانه و مسئولانه بوده باشند، اما نه توانسته است راهکاری برای رهایی از بختک رژیم اسلامی ارائه دهد و نه حکومت را ذره‌ای وادار به عقب نشینی از سیاست‌های ضدملی و غیرانسانی اش کرده است و بدلیل فقدان یک نیروی جدی و عملگرا حتی او را گستاخ‌تر و بیشرمانه تر کرده است.

 

برای پاسخ به نیازهای امروز تنها با پی ریزی یک هویت و کنش سیاسی مشترک، بدون جنبه

سلبی و تنها با نگاه ايجابی، میتوان نظام مفهومی نوینی برای براندازی و گذر از رژیم فراهم آورد؛ با افق های راهبردی و روشها و چهارچوب‌های معین، که هم عملگرا باشند و هم مسئولیت پذیر، در غیر اینصورت ادامه روش‌های کنونی تنها باعث اتلاف وقت، بر باد رفتن فرصت ها، بهای گزاف برای مردم ایران و ادامه جمهوری اسلامی خواهد بود.

   

برای بیرون آمدن از سکون و بی حوصلگی امروزی و عزیمت به سواحل رشد و شکوفایی باید بتوانیم  وضعیت توقف و کسالت کنونی را پشت سر گذاریم. اگر نمی‌خواهیم در مقابل ترس فلج کننده تصمیم گیری و بی عملی تسلیم شویم؛ اگر نمی‌خواهیم از ترس مرگ، خودکشی کنیم، باید از پتانسیلی که موجود است به عنوان یک مزیت مشترک ملی استفاده کرد. باید شجاع بود و فراتر از خود رفت و مسئولیت امر ملی را پذیرفت.

 

مبارزه با دیکتاتوری دینی و ایستادن در برابر استبداد آخوند-پاسدار-ماله کش و شکست آنها، تنها با بیانیه و گردآوری امضا و جلسات در دنیای مجازی ممکن نمیشود، پایبندی به اندیشه‌های والا و انسانی که عمل را سمت و سو می دهند به ذره‌ای شجاعت نیز نیاز دارد تا با غلبه بر عدم اعتماد ملی و پروراندن عزت نفس برای رسیدن به اهداف ملی گام هایی استوار برداشته شود. شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت تواضع و دموکرات بودن نیست، بلکه سقوط با چشمان بسته است، «شجاعت پذیرش مسئولیت» در هنگام سختی یک ملت اما، صعودی فداکارانه و آگاهانه است. 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.