مَهدویت فراماسونری خطری برای ایران و تهدیدی جهانی

در کارنامه رژیم ولایت فقیه که اساس آن جهل مذهب و تفکر مهدویت در قالب های متنوع مذهبی ـ سیاسی است، این اندیشه بصورت گسترده تبلیغ می شود. رژیم مذهبی ایران برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیتش ابتدا تنها با تٲویل یک خواب جایگاه منجی را قعر چاه جمکران دانسته تا مردم تنها در انتظار فرج و اتمام غیبت او دعاگو باشند و همزمان کلیت نظام حاکم را الهی قلمداد کنند. بدرستی می دانیم که در اکثر سخنرانی ها و جلسات محمود احمدی نژاد، که از اعضای شناخته شده جریان مهدویت فراماسونری است، سخن با تمنای ظهور...

 

تقریباً ظهور منجی موعود یک اعتقاد عمومی نزد تمامی ادیان آسمانی و حتی برخی از ادیان بدوی است. کتاب های مقدس آسمانی، منجمله ادیان ابراهیمی که بخشی یا در تمام کتابها و احادیث آنها وجود دارد، و چه آنها که بصورت نقل قول از آنان در کتاب های دیگر آمده است، همگی بشارت داده اند که سرانجام مردم جهان سایه ظلم و فساد را محو می کند و جماعتی صالح و اصلح به رهبری "رهبر موعود" عدل و داد را در سراسر این گیتی پهناور حاکم خواهند کرد.

"مهدویت" در مذهب شیعه اثناعشری معنا و مفهومی فراتر از سایر اندیشه ها و حکایات منقول مذاهب دیگر نیز دارد. چرا که با توجه به باور آنها به ظهور امام دوازدهم شیعه، جناب حجت بن حسن بعنوان منجی آخرالزماننیز محسوب می شود و ایشان بعد از تولد و غیبت صغری اینک در غیبت کبری هستند. بنابراین نزد آنان مهدویت گونه‌ای از موعودباوری است لو این فرد موعود همان مهدی منجی باشد و یا مانند بسیاری دیگر ظهور مجدد عیسی مسیح در برابر مسیح دجال...!
عبدالکریم سروش از معدود متفکرانی است که به واکاوی نسبت میان مهدویت و سیاست و ارائه تصویری نو از مهدویت پرداخته‌است. وی معتقد است مهدویت سیاسی در طول تاریخ حداقل به چهار شکل خود را در سیاست نشان داده‌است:
۱- نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه
۲- نظریه سلطنت به نیابت از امام زمان پادشاهان صفوی
۳- نظریه بی‌ عملی سیاسی حجتیە، کەشکل دیگر مهدویت سیاسی مورد اشاره عبدالکریم سروش، نظریه بی‌عملی سیاسی در زمان غیبت و غاصب شمردن حکومت‌های پیش از ظهور امام زمان است.
٤- نظریه اسلام انقلابی یا ‍انتظار مذهب اعتراض شریعتی، از دید آقای سروش یکی دیگر از اشکال مهدویت که با دموکراسی چندان همخوانی ندارد، نظریه "انتظار مذهب اعتراض"دکتر علی شریعتی است. شریعتی معتقد بود جبر تاریخ زمانیکه ظاهر می‌شود رویکردی پراگماتیستی به انتظار است و در واقع مهدویت برای تغییر وضع موجود و دست یابی به اتوپیای مورد نظر خود وارد عرصه سیاست می شود.
اگر از زاویه دیگر، و آن ریشەدار بودن قضیه اعتقاد به مهدی و منجی در طی قرنهای متمادی بنگریم، می شود گفت این اندیشه و تفکر موجب آماده بودن مردم اعصار گوناگون برای پذیرش و تبعیت وی شده است. از اینرو، این مفهوم در رهه های زمانی خاص موجب سوءاستفاده فریبکاران و شیادانی شده است که در طول تاریخ با ادعاهای دروغین، خود را مهدی یا از یاران او معرف می کنند.

گروهها و جماعات گوناگون در طول قرون گذشته سعی در ربودن و سوء استفاده از عقیده مهدویت بوده و آنرا به مراتب از مقام نبوت و پیامبری آخر الزمان، جهان شمول تر معرفی کرده اند.
جماعت احمدیه پاکستان و ادعاهای مُلا احمد قدیانی با حمایت همه جانبه بریتانیا و اینک نیز عملکرد خلیفه های خارج نشین او در انگلیس، ادعای بابیت و بهائیت و نظراتشان در مورد مهدی در زمان قاجار و در اوج هرج و مرج جامعه، در سودان و کُردستان عراق و بسیاری از کشورهای دیگر کم نبوده و نیستند کسانی که با دستآویز قرار دادن عقیده ظهور امام مهدی به کلاهبرداری و اخاذی می پرداخته اند و یا حتی شخصیت و مقام خود را بعنوان مهدی موعود آخر الزمان معرفی می کرده اند. این افراد می کوشیده اند برای حتمیت بخشیدن به ادعاهای خود پاره ای از آیات قرآن و احادیث را نیز صرفاً ذکر کنند و خود را مصداق حقیقی آن آیات و احادیث بدانند.!

حتی در چند سال گذشته، مبلغان بزرگ داعش در نوشته های خود و در اثبات حقانيت خلافت ابوبکر بغدادی(ابراهیم عواد السامرائی)، به احاديث ماثور از پيامبر و اصحاب او اشاره می کنند.
استناد آنها مبتنی بر متصورات شخصی بوده که بتوانند نخست حقانيت اين خلافت دروغین سیاسی را اثبات کنند و در ثانی آن را زمينه ساز ظهور مهدی آخر الزمان بدانند. آنها با استفاده از کلمات قصار و نیز ذکر مکانها و احادیثی که در مورد موقعیت جغرافیایی ظهور مهدی است، می کوشند خود را پیش زمینه آمدن مهدی معرفی کنند. داعش با بکار بردن کلماتی همچو "دابق" یا حدیث تمیم الداری و "جنگ ملحمه کبری" و سایر احادیث دیگر به سود خود تبلیغات می کنند. البته اين موضوع و ادعای سایر گروههای متشابه دیگر، مشخص می کند که عقيده به ظهور منجی تنها به مذهب خاصی اختصاص ندارد و گروەهای افراطی ـ جهادی نيز از اين عقيده بصورت کلی بهره برداری کامل می کنند.

از لحاظ سخن از زمینه های تاریخی باید گفت، مبارزه عليه بنی اميه از سال ها قبل از سقوط آنها آغاز شده بود و بسياری از مبارزان با بنی اميه که بعدها به هواداران بنی عباس پيوستند، از اين عقيده با جعل رواياتی در باب علائم ظهور و تطبيق آن بر شخصی که خود را مهدی می خواند، استفاده برده اند.
يکی از مستندترين روايت ها در باب علائم، ظهور پيدا شدن بیرقهای سياه از شرق و به ويژه خراسان است که در دوره بنی عباس حرکت معروف "سياه جامگان" با همين روايت فعالیت خود را آغاز نمود. از نظر داعش و برخی دیگر از گروههای افراطی ولایت خراسان شامل افغانستان و پاکستان نیز می شود و پرچم سیاه داعش در بسیاری از کلیپهای ویدئویی و تبلیغاتی آنها در دستان مردانی از خراسان قرار دارد.!
در کارنامه رژیم ولایت فقیه که اساس آن مذهب و تفکر مهدویت در قالب های متنوع مذهبی ـ سیاسی است، این اندیشه بصورت گسترده تبلیغ می شود. رژیم مذهبی ایران برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیتش ابتدا تنها با تٲویل یک خواب جایگاه منجی را قعر چاه جمکران دانسته تا مردم تنها در انتظار فرج و اتمام غیبت او دعاگو باشند و همزمان کلیت نظام حاکم را الهی قلمداد کنند. بدرستی می دانیم که در اکثر سخنرانی ها و جلسات محمود احمدی نژاد، که از اعضای شناخته شده جریان مهدویت فراماسونری است، با تمنای ظهور ولی عصر (امام زمان)شروع گشته و با آن نیز پایان می پذیرد.

شاید بتوان گفت دلیل مبارزه امیرکبیر با عقیده بابیت نیز که معتقد بودند ۳۱۳ نفر از پیروان مهدی از خراسان راه افتاده و یا شخصیت سید عالم گیر، برای ریشه کن کردن خرافات در جامعه و این افکار خطرناک بود که صد البته انگلیسی ها به مانند قضیه احمدیه در پاکستان جریان بابیت و بهائیت را نیز در زمان ناصر الدین شاه تحت حمایت گسترده خود داشتند.
باید خاطرنشان کرد که تمام اين جريان ها، در يک نکته مهم اشتراک دارند و آن ضديت با خردورزی و بروز آن در عرصه های اخلاقی و اجتماعی است. این در حالی است که بنا بر استناد کتب آسمانی و پاره ای احاديث دقیق، منجی آخر الزمان تنها جهت گسترش علم، عدالت و کرامت انسانها ظهور می کند و زمينه ساز شکوه عقلانی جوامع بشری است و راه او در واقع دنباله حرکت انبياست، نه آنچه که طرفداران مهدویت می گویند نیاز به بحرانهای وسیع جهانی و جنگ و کُشتار فراوان باشد تا ایشان ظهور کند و بازهم تا زیر شکم اسبش را خون فراگیرد.
البته اشخاصی مانند محمود احمدی نژاد و بسیاری از مُلایان کنونی در ایران گسترش فساد و فحشا را علیرغم قبح ذاتی آن، زمینه ساز ظهور مهدی موعود قلمداد می کنند که این نوع اندیشه ریشه در تفکر فراماسونری دارد و نه ادیان آسمانی و کتب آنها.

آسیب های عقیده خطرناک مهدویت فراماسونری تنها به کسانی که تبلیغ می کنند ضرر نمی رساند، وگرنه اکثر قشرهای مردم جامعه ایران را هدف قرار می دهد.
بنابراین باید برای آینده نقشه واقعی ترسیم کنیم که فقط یک جامعه آرمانی برای قشر خاصی نباشد که بدون ظهور منجی نتوان بدان دست یافت.
متأسفانه بسیاری از نیروهای مذهبی ایران که دغدغه ظهور دارند، نه تنها حواسشان به پیشرفت ها و جنبه های جدیدی که در اجتماع رخ می دهد نیست بلکه بر طبل ظهور منجی خطرناکی می کوبند که نتیجه ای جز ویرانی و کشتار ندارد. مطابق عقیده آنها باید جامعه دستخوش گرفتاریها و بحرانها و عدم استفاده از علوم مُدرن و استفاده از ابزارها و روش های قدیمی و پیش پا افتاده و بازگشت به قرون وسطای دیگر.
 علیرغم این نوع تفکر، امروزه به برکت علوم جدید قشر جوان از شبکه های مجازی زیاد استفاده می کنند و روشنگری در این عرصه نیز نیاز مبرمی است که جلو عقاید فرسوده و باطلی که هیچ سودی جز عقب افتادگی و گسترش سایه تبهکاران حاکمیت ولایت فقیه ندارد، را خواهد گرفت. بنابراین باید با استفاده از دانش و علوم انسانی منطقی جلو گسترش خرافاتی که از سوی جریان مهدویت با همسویی و همکای جریانات فراماسونری روزبه روز فراگیر می شود، گرفته شود.

منبع: 
http://www.alarab.co.uk/article/Opinion/97138/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تئوری"شبح تعقیب -و توطئه " زمان استعمار ، 400 ساله شاهان پیشین ، دست از سر روشنفکران جنجالی و شایعه ساز بر نمی دارد.
کدامیک از شما که الان حدود 30- 50 سال در غرب زندگی میکنید ، پیرامون فراماسیون و لژ و اینگونه اوهام ارتجاعی ،در رسانه ها یا در مجامع علمی یا در محافل سیاسی یا خصوصی چیزی شنیده اید؟ مگر گاهی بصورت کلوپ های سرگرم کننده در کشورهای انگلوزاکسن سلطنتی !
اینگونه نوشته جات و شایعات ، ادامه تبلیغات و نادانی آخوندی است که مدام مردم را با خطر فراماسیون و توطئه بیگانه ، می ترسانند.
همان "انجمن حجتیه امام زمانی اسلامی" که از زمان شاه و ساواک برای گمراه کردن مبارزه فعال است، خودش از فراماسیون و لژها خطرناک تر است.
گویا یکی از رازهای پیروزی خمینی در انقلاب، افشا و ایزوله کردن " انجمن حجتیه" بود .چون اینها با تحمل ساواک، تبلیغ و مبارزه را فقط آماده کردن شرایط ایران برای ظهور مهدی
تصویر داریوش افشار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر شما گرامی

گفتارتان بسیار متین و درست است و نهایت سپاسگزاری را دارم که بر این موضوع مهم چراغ افکندید. اگر بتوانید کتاب یا نوشته ای برای مطالعه ی ظهور و بروز بابیت و امیر کبیر معرفی کنید، بسیار ممنونتان می شوم.