رفتن به محتوای اصلی

"سپیده قلیان " یا "غلیان سپیده "
20.07.2023 - 06:29

 

هر بار که خبری از او می‌شنوم، عکسی از او می‌بینم دلم می‌لرزد. باز بااین جسم تماما روح چه می‌کنند؟"

چرا دست از سر این دخترجوان بر نمی‌دارند؟

ازاین جثه کوچک که عظمت یک ملت را،یک تاریخ را در خود نهان دارد چه میخواهند ؟

اما با اندک دقتی در می یابم که سوالم دقیق نیست !

این اوست که قوانین قرون وسطائی حکومتی جانی ودشمن مردم را که بر پیکرجامعه درد کشیده ایران زمین تحمیل شده درهم می ریزد .

کوتوله های خنده دار، اتفاقی نشسته بر مسند قضا را با آن چهره های عقب مانده ودلقک وارشان به ریشخند می گیرد.

مرزهای ترسناک ترسیم شده با شکنجه و شلاق رادرهم می نوردد .تا تصویری حیرت انگیز از رشادت و قدرتمندی زن ایرانی را در مبارزه با حکومت بی مقدارشده !وجاهت و مشروعیت از د ست داده را به نمایش بگذارد.

چالشی حیرت انگیز بین روح زنده شده یک ملت! در قالب دختری جوان با موهاو لباس های منحصر بخود ، با سرکوبگران حکومتی .

حکومتی لرزان از خود ، ترسان از مردم.

دخترکی زیبا با آن چهره ومعصومیت شرقی ! چونان یوز پلنگان سرزمینم که شیطنت و جسارت را درچشمان وحشی وبی هراس خود منعکس می کنند.بی مهابا قدم در میدان رزم می نهد.

میدانی که بر فراز آن روح صد ها جان باخته راه آزادی ، جان باخته جنبش مهسا با آن چهره های جوان وزیبادر حرکتند. کودکی با کشتی چوبی وخدای رنگین کمانش.چونان وجدان یک ملت همراه با ده هاکودک کشته شده در این جنبش همه گان را به داوری ورزم نهائی با کثیف ترین حکومت تاریخ فرامی خوانند .

تاریخ جدید در حال نوشته شدن است .

تاریخی مشحون از عشق وآرزوی دیرینه یک ملت به آزادی وعدالت .مشحون از مبارزه وقهرمانی ببهای جان بسیار عزیزان .

مبارزه ای از لون دیگر.

ازکودک دبستانی گرفته ، تا نوجوانان تازه پشت لب سبز شده به غرور.

ازجوانانی که دختر وپسر دست در دست یکدیگر سرود خوان سینه در برابر گلوله دشمن می گشایند! تا از حق پایمال شده یک ملت دفاع کنند.

تاریخ ایران هرگز شاهد چنین مبارزه با شکوه در چنین اشکال متنوع نبوده است . اشکال حیرت انگیز یک مبارزه نابرابر،نفس گیر !اما مشحون از زیباترین انواع یک مبارزه مدنی ، اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی . مبارزه ای انباشته از ابتکارات مختلف یک اعتراض همگانی ! که روزانه در جای جای این سرزمین جاریست .

مبارزه ای نمایشگر روح دردمند یک ملت در جستجوی شادی ،رقص وپایکوبی !شادی دریغ شده ."شادی" این کلمه مهجور در نزد حاکمان متحجر وسالوس !که" در خلوت آن کار دیگر می کنند!" اما بر منبرکه می نشینند !حکم بر نهادن دشنه برهر گلوئی که نشان ازعشق ،از شادی وامید دارد می دهند.

اما دیر گاهیست که مبارزه شکل گرفته در سیمای جوانان بشارت گر روز های خوش آینده است .آینده ای که زیاد دور نیست .چرا که عزم و رزم این نسل جوان در میدان ، درزمانی نه چندان دوردریک همبستگی ملی دست بر گلوی حاکمان شب خواهد نهاد .

خورشید از پیشانی مهسا ها ،رهنورد ها ، نرگس محمدی ها ،سپیده قلیان ها وهزاران جوان عاشق آزادی وانسان طلوع خواهد کرد .

از پیشانی زنانی تابو شکن که در پیشاپیش جنبش مهسا با شعار "زن،زندگی ،آزادی "در حرکتند. زنانی هربار مصمم تر وهنجار شکننده تر از روز قبل در شکلی منحصر به فرد.

"سپیده قلیان " حضور در دادگاه فرمایشی آخوندی را نمی پذیرم!"

رژیم اعلام می کند دادگاه علنی خواهد بود .

سپیده قلیان شرکت در دادگاه علنی را برای افشاگری ونشان دادن چهره زشت وجنایتکارانه حکومت می پذیرد .

"امروز بعد ساعت ها انتظار کشیدن سپیده قلیان به هیچ قیمت حاضر نشد با حجاب اسلامی تحمیل شده در دادگاه حضور یابد.بعد از چند ساعت انتظار،دادگاه او بوقت دیگری موکول شد."

بی اختیارخنده‌ای پیروزمندانه از ته دل می‌کنم! سرمست این شهامت !این شکل از بچالش کشیدن وتحقیر قاضیانی که سال هاست قلم بدستان مطیع دستگاه رعب انگیز امنیتی هستند !آفرین گفته نفسی عمیق از شادی چنین حرکت بی باکانه می کشم

نه!

این اوست که دست از سر این جانیان حکومتی بر نمی‌دارد.

این اوست که با شهامت و اتکا بنفسی تحسین بر انگیزدر جایگاهی که خود تعین می‌کند. بعنوان یک مبارز ،یک چهره جوان وزیبای جنیش مهسا می ایستد .تا نشان گر قدرت وتداوم جنبشی باشد که زنان میهنم در پیشاپیش صف مبارزان در حرکتند.

امروز کمتر کشوری در جهان است که زنانش این چنین بی باک تر از مردان با شهامت در پیشاپیش مبارزه سیاسی، اجتماعی، وفرهنگی حرکت کنند. در مقابل تمام تهدیدات بیایستند تا از شرف وحریت یک سرزمین دفاع نمایند.

زنانی که بایدنام های آنان را با احترام نوشت وبا احترام از آنهاسخن گفت.

از زنی بانام سپیده قلیان !

نامت بلند !رزمت استوار، جایگاهت در قلب عاشقان راه آزادی معززوپایدار

ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
مقاله خوبی بود

سالام
من اززمان رژیم گذشته شاهدچنین زنان ودختران شجاعی بوده ام.
زری خانم دردرپآزربایجان مقابل سیمتکو ومارشیمان.
زینب پاشا درمقابل خونخواران زالوصفت محتکران تبریز.
مرضیه اسکویی درمقابل رژیم سفاک پالانی.
در زمان انقلاب صف دختران وزنان که فریادهایشان خیابان آیزنهاور را می پوشاند.موج ایجادمیکرد.
درسالهای دهه شصت.هفتاد.هشتادوهشت.نودوهفت.و سال گذشته.
درهمه این سالها روزهایی بوده که اشک ازچشمانم همیشه جاری میشد.وبیمارشده بودم.
چرا نمی گذارند.مردم
این سرزمین شادزندگی کنند؟
چرا نمی گذارند.مردم ما مثل مردم تمام دنیا پازادباشند.
الان بیماری سزطان در حاشیه رودآراز.خشکی دریاچه اورومی.کپرنشینی مردم روی نفت وگاز ومعادن
خوزستان.مردم مظلوم بلوچستان همه درگیر مهاجرت ،فقروبیماری وغم وغصه ورنج اند.
چرانمی گذارند،این سرزمین آزادباشد،چرا قدرت های جهانی برای ما تعیین تکلیف میکنند.
چرا مردم ایران را بتوسط اتینیکی خاص بگروگان گرفته اند؟
چرا روشنفکران ما این اسارت وگروگانگیری بتوسط یک اتینیک خاص رانمی بینند،بازمیخواهند،بشکل
دیگری مارا به اسارت همانها برای اجانب بدهند؟برایمان بایدسئوال باشد.
تازمانیکه به این اصل نرسیده ایم،بازهم مدتی بشکل دیگرگرفتارخواهیم بود.

جمعه, 21.07.2023 - 04:11 پیوند ثابت
فرامرز حیدریان

عنوان مقاله
سپیده

درود بر آقای محققی عزیز!

رسالت الهی انبیاء خود نبی پنداشته! بر روی کره زمین فقط کشتار و قتل و غارتگری و ویرانگری و خونریزی و جاه طلبی و حقنه کردن لاطائلات به زور و جبر و شکنجه و تبهکاری بوده است و هنوزم هست. رسالت انبیاء خود نبی پنداشته! بر روی کره زمین عبارت است از «ستیز و جنگ و تحقیر علیه زندگی و زیباییهایش». امّا گوهر زندگی در چهره خندان سپیده نازنین با آن اندام نحیف و فریادهای دلخراش برخاسته از اعماق وجودش بر ابدیّت و جاوداگی یک چیز اصرار و مقاومت دلیرانه دارد و آنهم «زندگی و جان و زیبایی». او حقیقت زندگیست که با تمام انرژی وجودی اش در برابر سخیف ترین و رذلترین و جنایتکارترین و خونریزترین تبهکاران تاریخ ایران و جهان، فرانک وار به پا خواسته است و ضحّاکیان حکومت ولایی میدانند که بر هر چیزی اگر با هزاران ابزار بتوانند غلیه کنند بر نامیرایی و جاودانگی «زندگی»، هرگز و هرگز نمیتوانند.
در چهره و لبخندهای سپیده نازنین، حقیقت ناب و عریان با تمام نیرو و حقّانیّت بی چون و چرایش آشکار است که هر مرتبه بر سراسر کندوی ضحّاکیان فقاهتی لرزه و وحشت ایجاد میکند. آن لحظه و روز فرا خواهد رسید که زندگی و زیباییهایش، سراسر دستگاه مخوف الهیون عقده ای را از وجب به وجب خاک ایران پاک و محو کند. «سپیده قلیان»، بامداد زندگی در گستره زیباییهاست که خورشید وجودش از پس تمام موانع گذر خواهد کرد و بر سراسر ایران آرام آرام خواهد تابید؛ زیرا پرتوهایش هزاران هزار سپیده خیزشگر هستند.
شاد زی و دیر زی!
فرامرز حیدریان

پ., 20.07.2023 - 07:46 پیوند ثابت
نظرات رسیده

دختران  شجاع  و مبارز اين سرزمين   .. اين ديو وحشت كه بر  سرزمين ايران سايه افكنده است  " اسلام "  و حكومت  توحش را  تا نابود نكنند   دست از مبارزه بر نخواهند داشت

پ., 20.07.2023 - 06:33 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.