رفتن به محتوای اصلی

سلام فرمانده...
11.03.2023 - 20:52

سلام فرمانده...
رضا بی شتاب
سلام فرمانده؛ ای رهبرِ درمانده
سلام فرمانده؛ ای سِندۀ شب مانده...
ای سیّدِ سالوسان؛ سردستۀ سیّاسان
منحوسیِ پابوسان؛ مَحسوسیِ جاسوسان
پوسیدۀ ریسنده؛ ناگه شده خواننده
این زِر زِرِ ریزنده؛ این کُودنِ لیسنده
این خالقِ روبنده؛ آن خندۀ «چرخنده»
از گندِ تو آگنده؛ پستیِ تو پاینده
سلام فرمانده؛ ای سِندۀ پَسمانده
سلام فرمانده؛ از قافله جا مانده...
ای جاهل وُ ای جلاد؛ از جُور وُ جنون فریاد
سردارِ ستم زاد؛ شرمی زِ تو وُ ارشاد!
ای پَشّۀ پَر کنده؛ ای لاشخورِ ژنده
ای امامِ خرخنده؛ ای شیخکِ شرمنده
ای ظلمتِ زاینده؛ پوچی وُ چه تابنده!
خونخواری وُ بخشنده؛ گندابی وُ گوینده
سلام فرمانده؛ ای رهبرِ وامانده
سلام فرمانده؛ بی کله وُ یک دنده...
ای مفتیِ دکاندار؛ ای اعظمِ بی مقدار
ای سارقِ آزادی؛ از خشمِ زمان هشدار!
در جرگۀ جوینده؛ دریوزه وُ دَرّنده
کو دیده وُ بیننده؛ چرکی زِ تو پیچنده
نکبت زِ تو خیزنده؛ ظلمت زِ تو زیبنده
میمون به تو ماننده؛ آیینِ تو میرنده
سلام فرمانده؛ در گوشِ تو خوابانده
سلام فرمانده؛ یک سیلیِ کُوبنده...
آنسان که ندانی بر؛ نی سر زِ بَر وُ نی در
چرخی به خودت اندر؛ عرعر بزنی چون خر
باشندۀ ارزنده؛ پیچد به تو آینده
چون شعله گُدازنده؛ دورانِ تو بَرکنده
از ریشه ات افکنده؛ پَر کنده وُ بازنده
 اندیشۀ پاینده؛ سازنده وُ بالنده...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرفهای سیدعلی خامنه ای:
1-:«اگر بتوانید یک سرود زیبا اثر گذار خوش مضمون درست کنید جوری که بچه ها وقتی در کوچه راه میرن از خانه به مدرسه میرن زیر لبشون اونو زمزمه کنن...».
2-:«سرود حماسی سلام فرمانده هم بود که از مرزها فراتر رفت،ده ها میلیون جوان و نوجوان رو در دنیا به خودش جذب کرد...».
«رَپِ اسلامیِ»حلال با ذائقۀ زیانبارِ مذهبی وُ سوءاستفاده از کودکان،برای سرسپردگی وُ سرباز گیری وُ مرگ مِحوری وُ ترکِ زندگی وُ حلق آویز کردنِ عشق وُ زیبایی وُ دنیا وُ دشمن پَروَری وُ شهادت طلبی وُ آموزشِ کُشتن وُ شکنجه کردن وُ عملیاتِ انتحاری؛بر بنیادِ پوسیدۀ اندیشۀ«نازی های هیتلری»است.«سلام فرمانده»سرودۀ سیدمهدی بنی هاشمی وُ با آهنگسازی مهیار طالبی وُ صدای حاج ابوذر روحی؛مداحِ اهلِ بیتِ درِ پیتیِ هیتلری است همراه با گروهِ«ماح=ملتِ امام حسین»که در دزدی وُ بخور بخور وُ بچاپ بچاپ وُ نیرنگ بازی وُ سیاهکاری وُ ترویجِ جهل وُ جفنگ وُ خرافه وُ خشونت وُ رذالت وُ سرکوب کردنِ مردمان وُ لگدکوب کردنِ آزادی وُ یاوه سرایی...الی ماشاء الله،یدِ طولایی دارند...
جرمهای جمهوری جنایت وُ نکبت وُ فلاکتِ اسلامی؛بی نهایت است ولی زن ستیزی؛کودک کُشی،کودک آزاری وُ کودک فریبی وُ...در دستورِ کارِ سردارانِ غیورِ اسلام است.
رهبرِ این فرقۀ تبهکار وُ مذهبِ هذیان وُ تزویر وُ هرزگی وُ تازیانه وُ زندان وُ دار وُ درّندگی وُ دریدگی وُ حاشای شر وُ شرارت وُ حملۀ شیمیاییِ سازمان یافتۀ دولتی در اتاقِ فکرِ جانیان وُ انکارِ کُشتار وُ دروغگویی وُ تَقَلُّب...؛شخصِ خامنه ای است؛که برای افسانۀ«آسیه»زنِ فرعون؛که در زندان بود وُ شکنجه شد وُ کُشته شد؛بُغض می کند وُ گریه می کند اما از رنجِ جانکاه وُ درد وُ اندوهِ مردمِ ایرانزمین خبر ندارد وُ کَک اش نمی گزد.باری چنین است که این سیاهۀ نحس وُ نفرت انگیز چنین کامل می شود و دایرۀ نایرۀ خبیثۀ این حکومت را تشکیل می دهد.شمه ای از شمایلِ زشتِ این نظامِ کاذب چنین است:اراذل وُ اوباش وُ فرومایگان وُ بی مایگان در مسندِ قدرت وُ آتش به اختیار وُ فعالِ مایشاء وُ فعالِ مایُرید وُ مجلس اش دست نشانده وُ جیره خوار وُ رشوه گیر وُ معلم وُ قاریِ قرآن وُ استادِ لواط؛سعید طوسی؛وُ مداح اش حاج ابوذر روحی وُ فیلسوف اش معلوم الحال وُ مُقلدِ امامِ راحل وُ سینماگرش شیاد وُ فاسد وُ اصلاح طلبش بی سواد وُ نویسنده اش سرسپرده وُ روزی نامه نویس اش جاهل وُ جلاد وُ خبرنگارش شکنجه گر وُ مزدوران نفوذی اش در هر گوشه وُ کنار پراکنده وُ گوش به زنگ وُ تشنه به خون وُ چهرۀ شاخصِ سینه زَنَش،پرستو،خواهر؛هُنَربند وُ مبلّغ وُ سخنگوی ولایتِ مطلقۀ فقیه وُ شیفتۀ رهبر؛«الهام چرخنده»وُ قاضیانش دوزخی وُ خائن وُ سرداران وُ سپاهیان اش تجسُّمِ جنون وُ فتنه وُ فریب وُ...
معجونی عجیب وُ به غایت غریب که ناگهان از قهقرای قهر وُ از اعماقِ غارِ قرونِ بی تاریخ وُ متروک،به سطحِ زمین پرتاب شده اند وُ هیچ قرابتی با روزگارِ ما ندارند وُ قرینِ دورانِ ما نیستند... حکاکیِ حکایتِ این حاکمانِ کور وُ کَر وُ خونخوار وُ خدعه مدار وُ خیانت پیشه را؛هیچ سنگی برنمی تابد...
و دیگر چه می ماند وُ چه باید گفت جز آنکه این هیولای عجیب الخلقه را؛نفیِ مطلق کرد وُ بر آن خطِ بطلانی کشید...
شنبه 20 اسفندماه 1401///11 مارس 2023

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.