زن زندگی آزادی
02.10.2022 - 14:37

زن زندگی آزادی

 

زنانِ سرزمینِ ایران؛ستایش انگیز وُ شگفت وُ با شکوه اند... درود به زنانِ آزاده وُ بزرگ وُ بزرگوارِ ایرانزمین که جهان از آنان؛آزادی وُ زندگی می آموزد...خیزشِ خروش وُ خشمتان خجسته وُ پاینده باد...

 

دشمنی با روشنی

 

 

از پلشتی شیخ را باشد نژاد

همچو شبکورانِ اهریمن نهاد

کارِ شیخان دشمنی با روشنی ست

بیخ وُ بُن سوزاندنِ هر گُلشنی ست

دین تان آیین تان پوسیده پِی

ننگ بر بنیادِ بی بنیادتان

خنجرِ خونین به دستِ رهبرست

مرگ بر جلاد باد وُ مرگ بر شیاد باد

دخترِ جاویدِ ایران یاد باد

کارِ شیخان دشمنی با روشنی ست

ریشۀ بی ریشه شان اهریمنی ست

خیمۀ دوزخ به پا کردی شگفت

دشمنی با شادی وُ آزادگی!

شیخ یعنی دشنه وُ پرخاش وُ مرگ

رهبری خائن صفت مزدورِ دیو

رهبری منفور در چنگالِ ریو

رهبرِ اوباش،شیخانِ دَبَنگ

سفره ها از خونِ مردم کرده رنگ

سُبحه وُ تسبیح وُ دستارت دروغ

خشمِ خاموشان کنون آتشفشان

جز فریب وُ فتنه از شیخان مباد

از لجنزارِ زمین شیخی مزاد

کارِ شیخان دشمنی با روشنی ست

پیشه وُ اندیشه شان در کُودنی ست...

 

خونِ خورشیدست در جانِ زنان

کِی توانی کُشت خورشیدِ دَمان

ای زلال ای زن شکوهِ بیکران!

ای زن، ای آیینۀ خشم وُ شعور

«آیتِ»نفرت کِشان در ژرفِ گور

ای زن وُ ای روشنی،ای کهکشان

روسری ها را به آتش دَرفکن

بند وُ زندانِ زمان در هم شکن

 

شنبه 9 مهرماه 1401

2022/10/1

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
امیل رسیده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما