رفتن به محتوای اصلی

سیروس مددی

پرچم سه رنگ شیر‌و‌خورشید، پرچم ملی-شهروندی ایران است یا پرچم نظام سلطنتی شاهنشاهی؟
صرف نظر از اينكه به كدام حزب چپ تعلق داريم
۲۱ آذر دمکراتیک و برخی گرایشات ضد دمکراتیک میان مبارزان «ملی» آذربایجان)
نهضت ۲۱ آذر برگی زرین از تلاش چپ ایران برای آزادی و عدالت و احترام به حقوق ملتها
قیام ٢١ آذڕ/مصاحبه‌ با سیروس مددی - 2
قیام ٢١ آذڕ/مصاحبه‌ با سیروس مددی - 1
زبان آذربایجانی و «تورک» گرایان – بخشی از سخنرانی سیروس مددی در سال ۲۰۰۸
پیرامون ۲۱ آذر و برخی مسائل کنونی آذربایجان – مصاحبه با سیروس مددی
نبرد با اشباح را باید به روشنایی کشید
گفتگو با اشباح – (پاسخ به گروه «خبرگزاری» و سازمانگران جنگ «ترک» و «کرد»)
فتوای قتل «ملانصرالدین» توسط سران روحانیت مشروطه خواه در انقلاب مشروطیت
آقای علیرضااردبیلی! اگردوستدار حقیقی ملت خودهستید، دراندیشه ها و رفتارهایتان تجدیدنظر کنید!
مشروح مناظره ی سیروس مددی در تلویزیون «گوناذ»
یک سند ارزشمند تاریخی:پیام اتحادیه کارگران ایران به کارگران آذربایجان
مصاحبه ایران گلوبال با سیروس مددی در باره مسئله ملی _ قومی