رفتن به محتوای اصلی

بالاخره معلوم شد اين إقاي

بالاخره معلوم شد اين إقاي
ناشناس

بالاخره معلوم شد اين إقاي newroz معروف همين ونداد خان بوده ، توجه خوانندگان محترم ايران گلوبال را به شيوه نثر ايشان و مورد قيدشده جلب ميكنم.