رفتن به محتوای اصلی

بدبختانه هیچ یک از دوستان

بدبختانه هیچ یک از دوستان
ناشناس

بدبختانه هیچ یک از دوستان بزرگواری که در این بخش یادداشت هائی را نوشتند حتی یک بار نیز از دژخیمان دانه درشت رژیم ولایت فقیه در آذربایجان غربی که هزاران تن از دشمنان رژیم را کشته و شکنجه کرده اند و پس از دزدی هائی با ارقام نجومی و باور نکردنی زندگی شاهانه ای دارند یاد نکردند! ********* کارنامه ( صادق محصولی ) دژخیم خونخوار و دزد میلیاردر رژیم ولایت فقیه *********
http://eshtrak.wordpress.com/2012/11/10/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%…