رفتن به محتوای اصلی

معلوم است که چرا این گونه

معلوم است که چرا این گونه
ناشناس

معلوم است که چرا این گونه آقای کبودوند مورد غصب اقایان قرار گرفت!چون فکر نمی کردند به زودی مرخصی بیاید نیاز به کبودوند داشتند تا از طریق او بازی کنند ادا در آورند و بعد مظلوم نمایی کنند
اما برای مرخصی او هیچ کس حاضر نشد خانواده اش را یاری کند!!!چه دنیای بی رحمی!!سیاست چقدر کثیف است؟؟؟