رفتن به محتوای اصلی

به‌ لیدا افشآر من واقعأ دوست

به‌ لیدا افشآر من واقعأ دوست
ناشناس

به‌ لیدا افشآر من واقعأ دوست نداشتم و ندارم وارد این بحثهای اتش بیار معرکه‌ای شما بشوم ولی بنا به‌ نوشته‌های تحریک آمیز شما آنهم در حساس ترین بخش یعنی بحث مل آنهم بحثهای ارضی بین کرد و ترک ی که‌ فقط نیاز به‌ کبریت دارد برای من سوألاتی مطرح است من قبلأ نیز بیان کردم که‌ بودن و نبودن شما هیچ به‌ من مربوط نیست ولی بعضی اوقات برای پیشگیری از حوادث باید مسئله‌ روشن شود شما میگوئید در داخل ایران هستید و مخفی نیز هستید ولی شما یک عکس 3*4 یک زن را نیز ضمیمه‌ی پروفایل خودتان کردید اگر این عکس واقعی است خوب دیگر شما مخفی نیستید و این داستانهای لو رفتن شما پیدا کردن شماره‌ تلفون و حک کردن سایتتون چه‌ داستانیست؟ اگر هم عکس مربوط به‌ شما نیست شما به‌ چي حقی جان یک نفر دیگر را با این عكس به‌ خطر می اندازید ؟