رفتن به محتوای اصلی

آقای توکلی در دنیای کنونی کسی

آقای توکلی در دنیای کنونی کسی
ناشناس

آقای توکلی در دنیای کنونی کسی جز پان ایرانیستها و راسیستهای فارس غقب گرد نمی زند نه ملت ترکیه و نه دولت ترکیه حاضر به برگشت به دوره عثمانی نیستند.هدف از ساخت این سریالها شناساندن ترکیه به ملتهای دیگر جهت نفوذ معنوی و اقتصادی میباشد. این سریالها پشتوانه فروش محصولات ساخت ترکیه میباشد. علاوه بر زنان مردان اروپای و عرب علاقه خاصی به فرهنگ و ساختار دوره عثمانی دارند.اگر در این سریال دقت شود نماینده زن یا مردی از سرزمینهای مختلف در آن دیده می شود.این نیز به بینندگان گلوبال بودن دولت عثمانی را تداعی میکند.در کشور یونان که زمانی دشمن ترکیه بود برای دیدن سری جدید سریال روز شماری میکنند.در امارت و قطر در سینما نمایش داده می شود فقط از فروش بدل انگشتر ساخت سلطان به خرم 67 میلیون دلار به جیب سازندگان جواهرات سرازیر شده است.لباسهای شبیه لباسهای زنان در این فیلم ویترین مغازه های کشورهای عربی را پر کرده

اگر کانالهای ماهواره ایی را جستجو کنید حتما بیشترشان یک سریال ترکیه را در حال پخش در یکی از روزهای هفته دارد.تا ثیر این سریالها را در خرید مردم به راحتی می توان دید کافی است رویش ساخت ترکیه نوشته باشد بدون دقت زیاد خریده خواهد شد این موضوع در ایران ، کشورهای عربی و اروپایی قابل رویت می باشد. اما در مورد سریالها و فیلمهای ساخت ترکیه به سه موج جدید که دیده شده است اشاره کرد 1- فیلمهای رمانتیک و داستانی که صرفا برای جلب تماشاگر و تغییر فرهنگ جوامع و تبلیغات کالا ساخته میشوند مانند مزرعه خانم و عشق و جزا 2- فیلمهای تاریخی و رومانتیک با چاشنی تبلیغات کالا مانند محتشم یوزیئل و آن دوران سخت 3- فیلمهای صرفا تاریخی جهت تغییر دیدگاه ها به ترکیه مانند فتحی 1453 که فتح اسانبول به دست ساطان محمد خان را به نمایش میگذارد و پیامی به اروپاییان دارد. و فیلم در سطح ساخته های هالیودی با جلوههای اکشن میباشد.
آقایی توکلی ترکیه سوار ترن سریع السیر ساخت خود شده و به سوی رفاه و ترقی و پیشرفت در حال حرکت است اما کشوری با افکار مریض هم چون هومنها که نژاد پرستی و خود بزرگ بینی در آنها قلیان می کند به کجا خواهد افتاد؟