رفتن به محتوای اصلی

Rosa ی گرامی،

Rosa ی گرامی،
اژدر بهنام

Rosa ی گرامی،
خانم خاوری نگفته که ایرج مصداقی مریض او بوده تا حق افشای اسرار مریض خود را نداشته باشد. خانم خاوری ایشان را به عنوان یک زندانی سابق، نویسنده، خاطره‌نویس، و از نقطه نظر خودش بررسی کرده است.
من شخصا مقالاتی را می‌پسندم که در ذهن من سؤال ایجاد کنند و نه مقالاتی را که بخواهند حکم قطعی بدهند و مرا وادار به پذیرش آن بکنند. مقاله خانم خاوری، صرف نظر از اینکه نتیجه‌گیری خودش را دارد و من به عنوان یک فرد می‌توانم با نتیجه‌گیری ایشان موافق یا مخالف باشم، نکاتی را مطرح کرده که مرا وادار به فکر می‌کند. از این بابت هم از ایشان ممنونم.