رفتن به محتوای اصلی

سرکار خانم رزا، برابر خواسته

سرکار خانم رزا، برابر خواسته
تبریزی

سرکار خانم رزا، برابر خواسته شما من کامنت شما بانوی دانشمند و بزرگوار را نه یک بار بلکه چند بار خواهم خواند و از نوشته های ارزنده تارنگار شما به نام: (آرشیو رزا) در نشانی زیر نیز بی گمان سود خواهم برد http://archiverosa.blogspot.com با سپاس از شما و با آرزوی شادمانی و نیکبختی برای شما و خانواده بزرگوارتان در همه زندگی ********** دوست گرامی، اژدر بهنام، به جای نوشتن یادداشت های دور و دراز خواسته من از شما این است که به کشمکش پیش آمده میان دو دوست نازنین و بزرگوار من آقای توکلی و آقای مصداقی پایان بدهید و بیش از این مته به خشخاش نگذارید! از این کشمکش ها تنها کسی که سود می برد رژیم دژخیمان و شکنجه گران است نه من و شما و دیگر دشمنان رژیم! بهترین کار این است که شما کاری کنید تا آقایان توکلی و مصداقی با گفتگوی تلفنی به سازش برسند و این بگومگوهای زیانبار و رژیم شادکن بیش از این به درازا نکشند!