رفتن به محتوای اصلی

دوستان کمی منطقی باشید

دوستان کمی منطقی باشید
ناشناس

دوستان کمی منطقی باشید ..امروز المان هم فدرال است و یا امریکا هم فدرال است ..ایا 5 یا 6 زبان دارند ..اکثر این کشورها در غالب فدرال به هم پیوسته اند بعنی جدا بودند..حال ما ایران یکپارچه را بیاییم جدا کنیم..اما همه میتوانند در یک سیستم عدم تمرگز قدرت به منافع خود برسند ..هنوز هیچ چیز نشده میخواهیم به هم حمله کنیم ..باید منطقی باشیم و حقوق خودمان را در کنار هم و با هم بگیریم..وقتی در یک سیستم عدم تمرکز قدرت همه میتوانند حکومت های محلی ..زبان ..فرهنگ ..خودشان را داشته باشند چه اشکالی بوجود میاورد...امروز همه ما در جمهوری اسلامی سرکوب میشویم ولی من و مردم از کرد تا بلوچ و لر و ترک و عرب با هم مشگلی ندارند ..