رفتن به محتوای اصلی

درود

درود
ناشناس

درود
گرامی از نظر من شما دچار دوگانگی گشته اید و این را میشود در نوشتارتان دید.من در ذهن شما نیستم و فقط افکار شما را از روی نوشتارتان و آثارتان در می یابم و از آنجایی که به فرهنگ و نوشتار و زبان پارسی تسلط دارم براحتی در میابم که شما ((حداقل)) دو پهلو قلم میزنید.برایتان مثال میزنم از نوشتار خودتان،برای مثال شما در ابتدای سخنتان در مورد آقای پرچیزاده میفرمایید:امّا در مقابل چگونگی با روش و افشاگری آقای پرچی زاده به این افراد که بسود نظام جمهوری اسلامی است دفاع کرده ام و خواهم کرد. و بعد از خودتان مینویسید: ز هیچ کسی هم انتظار درجه و نشان دادن را هم ندارم، بزرگ بودن و بزرگ شدن نزد ایرانیان چابلوشی و در پرده نگهداشتن واقعیّت هاست، که من مطمئن هستم که هیچوقت نزد ایرانیان بزرگ نخواهم شد، وظیفهء من روشنگری و تلاش برای رهایی زادگاهم ایران هست،.حال آیا این خود نماد دوگانگی نمی باشد؟!