رفتن به محتوای اصلی

دوشنبه ۹ اسفند؛ هک بلندگوهای بازار تهران و پخش شعار مرگ بر خامنه‌ای رئیسی - ویدئو