رفتن به محتوای اصلی

ابراز خوشبینی ایران، روسیه، و اتحادیه اروپا پس از اولین روز مذاکرات وین