رفتن به محتوای اصلی

طنز زیبا؛ «همه دنیا بدند، فقط ما خوبیم»