رفتن به محتوای اصلی

انگشت بی درنگ نا « جوانمردی» بر ماشه ترور شخصیت!

انگشت بی درنگ نا « جوانمردی» بر ماشه ترور شخصیت!

 

در بهترین صورت حتی نمی توان این استنباط را داشت ریشه ها و روش ها یی که علی جوانمردی با بی مرزی و جعل و دروغپردازی در نسبت دادن اتهاماتی سخیف و بی پایه به آقای کیانوش توکلی و خانم ژاله توکلی، همچون « دزد ناشی با کاهدان زده» باشد. زیرا هر فرد تازه کاری درعرصه اینترنت با یک جستجوی ساده، بسهولت می توانست سوابق، مواضع، فعالیت و عملکرد آقا و خانم توکلی را بدست بیاورد، اما چرا علی جوانمردی با ارائه این همه تخصص در بعهده گرفتن مأموریت های خبرنگاری به شیوه ۰۰۷ ، اینچنین بدون هیچ تحقیق و تفحص نسبت به عواقب چنین کاری« دسته گل به آب میدهد»؟، آیا این مسئله را باید در « سادگی، خامی و ناپختگی، و از سوی دیگر به جاه طلبی و لانسه شدن و نامبر وان ( شماره یک) بودن و شدن…» ربط دهیم؟.

النهایه هر مؤلفه ای را می توان گمانه زنی کرد، اما یک مؤلفه ی اساسی را نمی توان در حقیقت پیش رو انکار کرد و آنکه علی جوانمردی گامهای فراتر از « ناجوانمردی» را پیشه ساخته است.

در حالی که علی جوانمردی یک سال پیش از این گفته بود: « هر کسی در هرکسوتی آمد و تحت عنوان کمک به مردم در مورد مبارزان مختلف که علیه جمهوری اسلامی صحبت می کنند، وارد عمل شد شک نکنید اینها وابسته به جمهوری اسلامی هستند»

اینک این خود اوست که بی درنگ انگشت فراتر از «نا» جوانمردای بر ماشه ترور شخصیت و حرمت و کرامت مبارزین برعلیه رژیم جمهوری اسلامی را دارد. کاش علی جوانمردی در بکارگیری این روش ها و ریشه های نا« جوانمردی»، جوانمردی یک زن « ژاله توکلی» را نیز می دید و می شنید که ژاله در مقام دفاع از خود گفته بود:« من علی جوانمردی را جاسوس رژیم نمی دانم.»

علی جوانمردی: « هر کسی در هرکسوتی آمد و تحت عنوان کمک به مردم در مورد مبارزان مختلف که علیه جمهوری اسلامی صحبت می کنند، وارد عمل شد شک نکنید اینها وابسته به جمهوری اسلامی هستند»

@@@@@@@@

 

معرفی شخصیت علی جوانمردی

رجوی با سمفونی بتهون، جوانمردی با نمایش چهره خویش

علی جوانمردی همچون رسانه های زرد از هر وسیله ای برای دیده شدن،‌ لانسه شدن، خبرنگاری با ارائه پیش پرده ۰۰۷( دوصفر هفت) از خود و چشم دوختن مستقیم به دوربین، ناگزیر در تلاش است تا همگان را بمدت ۳۰ ثانیه سحر و میخکوب  سازد تا بدینگونه بینندگان و عوام منتظر آغاز سخنان ویژه و نوبر رسانه ای و استثنایی او شوند. تفاوت شیوه جوانمردی با مسعود رجوی این است در شیوه مجاهدین خلق، همگان می بایست در آغاز بمدت ۳۰ ثانیه سمفونی شماره ۵ بتهوون را پخش می کند را گوش کنند. تا این رهبری خاص الخاص بر«عرش» قرار گرفته ، سخنان «گهر بار» را آغاز کند. عقده و حقارت اینگونه باد زدن خود، در دو سوی یک خودشیفتگی بدخیم و متوهم، خواه ناخواه آثار خودش را در سایر پهنه ها نیز بجا می گذارد. علی جوانمردی خبرنگاری در صدای امریکا را سکوی پرشی برای خود قرار داده تا بعنوان خبر نگار مستقل منویّات خود را دنبال کند.

نظر یکی از دوستانم را در باره علی جوانمردی پرسیدم(خانمی که هیچگونه پیش فرض از پیش تعیین شده ای نسبت به او در ذهن نداشت ) و برای من بسیار عجیب بود که انگشت گذاشت روی همین مسئله و گفت:«‌ اولین بار که برنامه اش را دیدم حسّ خوبی از او نداشتم(   ۳۰ ثانیه چشم دوختن به دوربین و بعد نحوه ارائه خبر). حتی هنگامی که برای اولین بار خودم برنامه ای از علی جوانمردی را دیدم، تعجب کردم چرا شروع زمانبندی ضبط برنامه را متوجه نمی شود و سخنی نمی گوید؟، و چنین امری نیازی به داشتن اطلاعات فنی و تکنیکی ندارد؟، غافل از آنکه این شیوه و تکنیک همیشگی علی جوانمردی است. این همان شیوه های برجسته کردن خود و النهایه « بُت سازی» است. در حالیکه در سرعت تحولات و حجم اخبار و انبوه رسانه حتی سازمان مجاهدین خلق برنامه خبری ارائه میدهد تحت نام«‌ مهمترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ ثانیه»، حال چرا در چنین شراطی که خبر از در و دیوار می بارد، باید ۳۰ ثانیه منتظر شروع سخنان رهبر مجاهدین و یا علی جوانمردی باشیم»

علی جوانمردی در هر دو سه جمله خبرگویی و خبرسازی که گویی « دُرّ و گُوهر» از آن می بارد، یکبار دیگر به تأکید میگوید دوستان این خبر و کلیپ را شرکنید تا بدست همه برسد. اینگونه سخن مرا بیاد کارتونی در ایام کودکی می اندازد که شخصیت کارتونی در قبال هرکاری که انجام می داد می گفت:«‌ مادلین مدال،‌ مادلین مدال» و همواره در پی مدالی برای خود بود. غافل از اینکه خواه ناخواه حقیقت خارج از جنجال های ساخته و پراخته شده برملا خواهد گشت.

کاش علی جوانمردی مصداق آن بود که «‌ اگر آب نمی آورد کوزه را هم نمی شکند» کاش علی جوانمردی آنچنان که در باره رژیم و وزارت اطلاعاتش و شیوه هایش از« تهدید و تطمیع و تخریب» سخن می گفت» خود از این شیوه ها فاصله میگرفت و این اعمال را معکوس ترتیب رژیم، از تخریب آقای توکلی و  ژاله » شروع نمی کرد.

طبیعی است که« آب جوی و چاله را می جوید » اما گاه که بجای آب و…، فاضلاب انتشار می یابد، و بخواهی فاضلاب را به خورد افکار عمومی بدهی …بوی بد آن، از همان آغاز همه را متأذی می سازد مگر اینکه کسی و یا جریانی بخشی از این فاضلاب بوده و همچنان بخواهد این فاضلاب را استشمام کرده و از پمپاژ فاضلاب بهره ای ببرد.

اتهام سازی های علی جوانمردی

اطلاعیه کیانوش توکلی دوسال پیش توسط خودش انتشار یافت، علی جوانمردی اینک با چنته خالی باید با ناجوانمردی به پمپاژ خاستگاه رژیم جمهوری اسلامی بپردازد، سوال اصلی این است که خاستگاه علی جوانمردی از پخش این اکاذیب چیست؟

در صورتی که یک فرد خبری غیرموثق و از قضا تهمت و افترا به اشخاصی حقیقی و حقوقی را انتشار دهد، راه حل آن پوزش خواستن و تکذیب صحت خبر پیشین و اعاده حیثیت از نامبرده شدگان است، در صورتی که فرد چنین کاری انجام ندهد، بمعنای مخدوش کردن چهره خود و درگام بعد که بسا مهمتر است اهداف و منویّات و خاستگاه او از چنین رویکردی است. این خاستگاه به هر عاملی که برگردد( مالی، جاه و شهرت، خودشیفتگی، بی پرنسیبی، از بین بردن رقبا، آلوده بودن مستقیم به رژیم، آلوده بودن غیر مستقیم، و…) خواه ناخواه نامشروع و شیوه کثیفی از جعل و خبر سازی است. و به طبع در غیر آن صورت و عدم پوزش خواهی، اقدام قانونی در این گونه موارد می تواند صورت گیرد.

حوزه عمل خبر رسانی  علی جوانمردی

علی جوانمردی می تواند در حوزه و زمین معطوف به رژیم و دایره اطلاعات مدعی شده آن بازی کرده و به خبرسازی بپردازد. چه بسا بعضی خبرهای درست نیز ارائه کرده باشد، اما صحت و سقم خبرهای انتشار یافته توسط او، بدلیل کانال های انحصاری ادعا شده توسط وی که در درون نظام قرار دارند، یا امکانپذیر نبوده و یا اساساُ زمان بر است، کما اینکه بسیاری از این نوع خبرسازی های جنجالی،‌ با گذشت زمان غیر موثق از آب درآمدند. اما علی جوانمردی چون در زمین رژیم و بدون نام بردن از منابع و…خبرپردازی می کند کسی نمی تواند بصورت درجا و بلا فاصله با سند و مدرک و شاهد خبر او را تکذیب کند؛ اما گاه که علی جوانمردی با هر خاستگاهی می خواهد در زمینه خارج از دایره درون نظام و بطور مشخص در باره افراد و شخصیت های سیاسی و یا اپوزیسیون خارج از کشور خبرسازی کند و بطور اخص نقش کانال فاضلاب اطلاعاتی یا منافع رژیم را بعهده بگیرد، بلافاصله تمام رشته ها خبرسازی علی جوانمردی پنبه میشود؛ زیرا حضور شاهدین با سند و مدرک مشخص، دستپخت رژیم که توسط جوانمردی از تنور در آمده و ارائه شده بود روشنگری شده و اعتراض و اشمئزاز افکار عمومی و شخصیت های سیاسی را برمی انگیزد. مصاحبه و نوشته های آقای فرهنگ قاسمی،‌ آقای اسماعیل نوری علا، آقای ایرج مصداقی، و آقای ف م سخن و… گواه همین بی حرمتی های ناجوانمردانه ژاله و کیانوش توکلی و دفاع از حرمت و کرامت انسانی آنها و مبارزه آنها برعلیه رژیم جمهوری اسلامی است:

فرهنگ قاسمی

«در دفاع از آقای کیانوش توکلی انسان با شرافت در هیچ رقابتی، با رقیب خود از شیوه های کثیف و سیاست‌های دور از اخلاق و دروغ و تزویر استفاده نمی کند.

 

تهمت ها گفتار کثیف آخرین وسیله انسانهای ضعیف و وامانده است که برای به دست آوردن پیروزی مقطعی، خود را به هر دروغ و تزویری آلوده می‌کنند. اینان جامعه و گفتگو و دموکراسی را تخریب می کنند. روشنفکران و آزادیخواهان حق سکوت در برابر این افراد را ندارند. دموکراسی و جمهوری خواهی و انسانیت دفاع از خود نیست بلکه قبل از هر چیز دفاع از حق است. من از آقای کیانوش توکلی در برابر این فرد دفاع میکنم.» پایان نوشته آقای فرهنگ قاسمی

 

آخرین مصاحبه آقای کیانوش توکلی با آقای فرهنگ قاسمی در ۴ ژانویه ۲۰۲۱ در انتهای همین مقاله آمده است.

به عبارتی باید اذعان کنیم که علی جوانمردی می تواند در زمین رژیم و بزعم خود در( دایره اطلاعات انحصاری درون نظام) بازی کند، بازی بدهد، و بازی بخورد؛ اما نمی تواند در زمین مردم و افکار عمومی و فضای باز نسبتاُ کریستالی خارج از کشور و وجود شاهدین  بسیار و …به جعل و خبر سازی و انتشار اخبار کذب و « سمّی» بسود رژیم بپردازد.

هر چهار اتهامی که از جانب جوانمردی متوجه آقای کیانوش توکلی و خانم ژاله توکلی شده است(دریافت کمک مالی از طریق خامنه ای، اکثریتی بودند و…، سفر همسرش به ایران در حالی که یک ربع قرن از طلاق وی با همسرش می گذرد؟ سفر ژاله توکلی به ایران پیش از سال ۸۸ ) با ارائه اسناد و مدارک و شهادت بدون ابهام آن توسط آقای توکلی و خانم ژاله دختر ایشان بصورت کاملا شفاف پاسخ داده شد و این نشان از بطلان اکاذیبی بود که توسط جوانمردی انتشار یافته بود.

کیانوش توکلی و سابقه اکثریتی بودن

در صورتی که حتی فرض بگیریم اگر آقای کیانوش توکلی بیش از یک ربع قرن از این سازمان فدائیان اکثریت جدا نشده بود و در طی این سالیان نیز به نقد آن نپرداخته بود، مصاحبه ایشان با آقای جلال ایجادی «‌ جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران» هر ابهامی را برطرف می ساخت زیرا از نظر من در میان سه تن از اعضای پیشین اکثریت، قوی ترن نقد پراتیک توسط آقای کیانوش توکلی ارائه شد،‌ نقدی متأثر از پروسه پراتیک و عملکرد خود در سازمان فدائیان آنقدر آنقدر گویا و روشن و واضح که مضحک و تمسخر آمیز آبودن آن عملکردها … که به بهترین شکل آنرا بیان کرده بود حتی خود ایشان نیز از نتوانستند مانع خنده و تناقضات عملکرد فدائیان اکثریت شوند.

لینک مصاحبه ضمیمه است:

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران

 

 

صورت مسئله ژاله توکلی

اگر علی جوانمردی یک هزارم جوانمردی و شرافت خانم « ژاله توکلی » را داشت، آنچنان که در کنار پدرش بنشیند و برغم اینکه بعضی از واژه های فارسی را بخوبی نمی توانست به ذهن آورده و بکار بگیرد، شرحی از زندگی و پروسه فعالیت های ضد رژیم و معرفی کتاب خود در نقد اسلام سیاسی را با سادگی و زیبایی و از همه مهمتر با چهره ای خندان بیان کند، علی جوانمردی اگر چنین شرافتی مثل ژاله داشت نه تنها به این ورطه نمی افتاد بلکه از «سُم سایی» در فاضلاب رژیم و خاستگاه نامشروع اش و از طرف دیگر به « سُم کوبی» بر چهر سایت ایران گلوبال و کیانوش توکلی و از همه کثیف تر دختر ایشان را برغم شناخته شدگی او، بخاطر تصفیه حساب با پدرش هدف قرار نمی داد.

توضیحات آقا و خانم ژاله توکلی، صداقت آقای جوانمردی را به زیر سئوال می برد. سخن از یک فرد نیست، چرا که علی جوانمردی یک فرد نیست و یک ارگان خبری است و کار دروغپردازی و اتهام زنی را بدون مدرک انتشار داده است. در ساده ترین صورت نگرش به این شیوه بکارگیریی خبر سازی باید گفت:‌

« بزرگ‌ترین هزینه‌ی دروغ این نیست که شاید ما دروغ را با حقیقت اشتباه بگیریم. خطر اصلی اینجاست که اگر زیاد دروغ بشنویم، دیگر قادر نیستیم که اصلا حقیقت را تشخیص بدهیم»

پالوده ساختن اپوزیسیون از هر نوع آلودگی و از جمله این نوع رسانه ای آن نه یک امر شخصی و…، بلکه مسئولیت اجتماعی و سیاسی ما در مبارزه برای آزادی و دمکراسی و کرامت انسانی است. علی جوانمردی می توانست جوانمردی را از خانم ژاله توکلی بیاموزد که نه تنها هیچگونه تهمت و افترائی به او نزد، نه تنها هیچگونه بی احترامی نسبت به او روا نداشت، بلکه صرفا بخشی کوچکی از فعالیت ها خود را جهت شفاف سازی شرح داد در حالیکه بسهولت می توانست جوانمردی را بدلیل ترور شخصیت خود و پدرش به دادگاه بکشد.

دفاع از کیانوش توکلی و ژاله توکلی و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و از جمله ایران گلوبال، فارغ از هر نوع اختلاف فکری و…، دفاع از آزادی و حرمت و کرامت انسانی و مبارزه با رژیم پلید جمهوری اسلامی است.

ژاله توکلی سوژه تحت حفاظت پلیس و نیروی امنیتی  دانمارک 

دفاع از ژاله توکلی فعال سیاسی و مدنی و منتقد اسلام سیاسی بطور عام و جمهوری اسلامی بطور خاص، مسئولیت و وظیفه هر انسان آزاده و مبارز برای دمکراسی و آزادی است. ژاله توکلی بدلیل شناخته شدگی و تهدیداتی که از جانب رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته است در دانمارک توسط پلیس آن کشور محافظت می شود و حتی خانه وی با صلاحدید بخش امنیت و پلیس دانمارک ضد گلوله است، این نشان از وضعیت امنیتی زنی است که به مقابله با تمامت جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی و احقاق حقوق مدنی برخاسته است. مخدوش کردن ژاله توکلی اگر چه مضحک و بی پایه است اما برنده آن همان خواست تخریب و مخدوش سازی وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی است.

خانم ژاله توکلی می توانست یک زندگی آرام و نسبتاً خوب در دانمارک را داشته باشد، اما بدلیل مبارزه با جمهوری اسلامی و هرنوعی از اسلام سیاسی اعم از داعش و طالبان و…، بناگزیر می بایست همیشه در هاله ای از دیوار های امنیتی و روانی و تهدید به اقدام از سوی بنیاد گرایان اسلامی بسر ببرد، اما این انتخاب یک دختر آزاده ای بود که نخواست خود را از نحوست حاکم شده  شام تاریک بردگان در سیاهچاله اسلام کنار بکشد و به ندای وجدان و مسئولیت اجتماعی خود پاسخ ندهد.

آیا علی جوانمردی در این مورد بی گدار به آب زده است؟

سوابق امر:

درصورتی که حتی با یک مورد مشخص همچون مورد فوق(‌ کیانوش و ژاله توکلی) مواجه باشیم باز نمی توانیم بسادگی و با اغماض از این نوع اتهام زنی و خبرسازی کذب و مهوع عبور کنیم، اما سابقه تکرار این گونه اتهام زنی و جعل و دروغپردازی توسط علی جوانمردی نشان از یک محتوا و ماهیّتی است که باید روی آن درنگ کرده وایستاد، تا صفوف شخصت ها و رسانه ها، مبارزه پالوده شوند.

آقای جوانمردی همپا با سازمان مجاهدین خلق و رهبری آن در ترور شخصیت آقای مصداقی،‌ دستگیری حمید عباسی ( نوری) را محصول شکاف بین دو جناح میداند. در حالیکه پرونده شناسایی تا دستگیری و محاکمه او نشان از حقایق دیگری است.

جوانمردی در باره ایرج مصداقی نیز همین شیوه را پیش گرفت:

 

بخش فارسی شبکه آواتودی

 

تواب ھای جمھوری اسلامی در نقش اپوزیسیون را بشناسیم

سوپاپ اطمینان ھای خارج از کشور جمھوری اسلامی بطور کاملا ھدفمند در شرایط حساس وظیفە تخریب عناصر سرسخت اپوزیسیون را اجرا میکنند.

در قسمتی از متن آوا تودی چنین آمده است( جملات بولد شده از من است):

« پس از اینکه مصداقی قول داده بود که با وزارت اطلاعات برای شناسای هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و چریکهای فدائی خلق با وزارت اطلاعات بعنوان تواب همکاری میکند، در مقابل مسئول زندان تمامی خدمات پزشکی و خوراک خوب کتاب نویسی در اختیار ایرج مصداقی قرار میدهند. ایرج در مقابل آزادیش از زندان جای مخفی ٣٠ نفر از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران را  به وزارت اطلاعات نشان میدهد و آن‌ها را دستگیر میکنند و خیلی از آن‌ها اعدام می‌شوند.

ایرج مصداقی بعنوان تواب  در سال ۷۰ به خاطر همکاریهایی که با وزارت اطلاعات و بازجویان در زندان علیه هواداران مجاهدین انجام داده بود آزاد شد و با قول همکاری به وزارت اطلاعات در خارج از کشور به صورت مخفی برای کوبیدن مخالفین رژیم و دروغگو اعلام نمودن مخالفین از زندان ‌آزاد و در سال ۷۳ با پاسپورت خصوصی وزارت اطلاعات از مرز خارج شده و وارد ترکیه شد.  مصداقی به طور قانونی از کشور خارج شده و ماه‌ها همراه همسر و فرزندش در ترکیه با کمک مالی وزارت اطلاعات بخش برون مرزی بر سر برده است.

آنچە مصداقی ھرگز دربارە آن سخن نمیگوید آنستکە او پس از امضای توبه نامه والتماس و درخواست بخشش به ھفت سال زندان محکوم می گردد. ایرج مصداقی بدلیل متحول شدن در زندان در سالهای 60/67 به عنوان بازجو و تواب ساز درپروژه مبارزه با زندانیان سیاسی و هواداران سازمانهای مخالف رژیم شرکت داشته است.

ایرج مصداقی پس از خروج از ایران با وزارت اطلاعات و لابیهای این وزارت خانه همکاری کرد تا به کشور ثالث منتقل بشود. مصداقی بدون هیچ اشاره ای به گذشته خویش که در زندان توبه کردە و با بازجویان چە نوع همکاریھایی داشتە، تلاش میکند سابقە افرادی را زیر سوال ببرد کە از روز نخست در مبارزە برای سرنگونی حکومت آخوندھا تلاش کردە و اکنون ھم کماکان برای سرنگونی رژیم جمھوری اسلامی تلاش میکننددر این میان برخی رسانەھا تحت تاثیر قرار گرفتە و بدون پرسش دربارە سوابق او، از این تواب قدیمی بعنوان تحلیلگر سیاسی استفادە میکنند.

 

لینک آوا تودی :

https://avatoday.net/fa/node/7765

 

دروغپردازی جوانمردی در دستگیری حمید عباسی ( نوری) جنایتکار

از آنجا که من نیز از شاهدین دادگاه حمید نوری در سوئد هستم و از آغاز در جریان این دستگیری و…بودم، چنین دروغپردازیهای جز ضدیت با ایرج مصداقی و به چشم رقیب نگریستن به او ، و  جز پاسکاری متقابل با مجاهدین خلق در ضدیت شناخته شده با ایرج مصداقی نیست. کما اینکه شادی صدر و شادی امین نیز، اگر چه در گذشته  با مجاهدین دشمن همدیگر بودند، اینک بنا به همین دلایل و  منافع شناخته شده در همین زمین بازی می کنند.

اتفاقاً یکی از کسانی که همین مواضع علی جوانمردی را زیر سوال برد که عنوان وی می کرد:«دستگیری حمید نوری کار امریکا بوده است» برنامه ویدئویی آقای کیانوش توکلی در سه روز پس از انتشار همین مقاله فوق در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ در آوا تودی بود و از دقیقه« ۱۸: ۲۲» صدای جوانمردی را پخش می کند:

ابزار جنگ رواني رژيم اسلامي و دروغ بزرگ علي جوانمردي13

جمعه, نوامبر 29, 2019 – 21:57

کیانوش توکلی

كيانوش توكلي :در اين برنامه كه بطور زنده از تلويزيون كانال يك پخش شد ،ابتدا در مورد ١٣ ابزار جنگ رواني جمهوري اسلامي ايران عليه معترضان بكار گرفته شده بود (از جمله در مورد قيام آبان ٩٨) صحبت كرده ام و در بخش دوم اشاره اي داشته ام به خبر دروغي كه علي جوانمردي از دستگيري حميد نوري در استهكلم بدون ارایه سند و مدرکی ادعا كرده بود که اين دستگيري توسط مقامات امنیتی امری انجام گرفت و بدون ذكر نام ، دكتر كاوه موسوي وكيل پرونده و ايرج مصداقي شاكي پرونده را بي شرم خوانده بود.

 

لینک ضمیمه است ( از دقیقه« ۱۸: ۲۲» صدای جوانمردی):

https://iranglobal.info/node/75538

 

در همین مصاحبه علی جوانمردی چارچوبی برای شناسایی « رژیمی بودن» تعیین می کند که خود اینک در تله خود ساخته گرفتار آمده است. علی جوانمردی می گوید:

«‌ در حال حاضر تمرکز بر سقوط جمهوری اسلامی است، وصداهایی که دراین شرایط حاد می آیند اختلافات درونی را گسترش می دهند، صداهای جمهوری اسلامی هستند. دیگه اینها دارند رو می شند و همه این را بدونند« هر کسی در هرکسوتی آمد و تحت عنوان کمک به مردم در مورد مبارزان مختلف که علیه جمهوری اسلامی صحبت می کنند، وارد عمل شد شک نکنید اینها وابسته به جمهوری اسلامی هستند این یک راه خیلی ساده است برای اینکه بدونیم سوپاپ اطمینان های جمهوری اسلامی در خارج از کشور چه کسانی و چه گروه هایی هستند»

لینک ضمیمه است ( دقیقه ۲۳:۱۴ ):

https://iranglobal.info/node/75538

 

نمود و ماهیّت

در کار خبر رسانی، روشنگری و مبارزه و…، خطا کردن امری معمول است حتی می توان در دام رژیم افتاد همچنانکه ایرج مصداقی در دام « رها» افتاد. اما مهم این است که همان لحظه که فهمید این تله و دام وزارت اطلاعات است، سرنخ را بدست گرفت و آنها را دست انداخت و سپس همین موضوع را روشنگری کرده و برسر آنها خراب کرد.

در یک نمود، اگر ماهیّت فرد اصولی و از صداقت در مبارزه و در شفافیت با افکار عمومی برخوردار باشد، و یا حداقل در پی اعتبار شخصی خود باشد می توان چنین نتیجه ای حاصل کرد. اما گاه که از نمود می گذرد و کار رسانه ای به خبر سازی و دروغپردازی و جعل و وارد ساختن اتهامات پست و رله و قرقره کردن سخنان سربازان گمنام امام زمان و وزارت اطلاعات بدل میشود، دیگر «نمود» نیست بلکه نماینگر «ماهیّت» فرد است. سکوت علی جوانمردی و عدم پاسخگو دانستن خود نشانه های خوبی را به نمایش نمی گذارد.

سخن من هرگز این نیست که علی جوانمردی مهره رژیم جمهوری اسلامی است، سخن این است که علی جوانمردی نه تنها به اصول وارزشهای انسانی،اجتماعی و دمکراتیک در صفوف مبارزه پایبند نیست بلکه عملکرد او با اصول و ارزهاش خبرنگاری و رسانه ای سنخیتی نداشته و ندارد.

و فراتر از آن علی جوانمردی بجای ادای توضیح و پوزش،‌ آنچنان که آقای توکلی گفته اند متوسل به تهدید او نیز شده اند:

‌ کیانوش توکلی :«‌در جواب گفتم اقای جوانمردی فتیله این دعوا را بالا نبر و فکر نکن که چون مخاطب ات زیاد است هر اتهامی می تونی بزنی. بعد منو تهدید کرد که کاری می کنم که پیشیمان شوی.»

به طبع چنین امری نشانه ای از بی پرنسیبی و فساد روحی و شخصیتی را به نمایش می گذارد که می خواهد با چماق بزرگتری از چماق خبر سازی پیشین به میدان بیاید و یا با تهدید دروغپردازی بیشتر قصد خالی کردن میدان توسط آقا و خانم توکلی را دارد. باید به آقای جوانمردی یاد آوری کنم که برفرض اینکه آقا و خانم توکلی،‌ میدان را خالی کنند که چنین نخواهد بود،‌ یقین کنند کسانی که در طی این پنج دهه درمقابل خمینی و رژیم جمهوری اسلامی ایستادند علی جوانمردی را بزرگتر و ترسناکتر از آن نمیدانند. وزن و جایگاه هر فرد و جریان به نسبت ارزشی است که برای آزادی و دمکراسی و حقوق بشر و حرمت وکرامت انسانها می گذارد، و نه دروغپردازی و تهدید و ارعاب و ترور شخصیت.

پیام به آقای علی جوانمردی

پنج دهه مبارزه درسخت ترین شرایط سنگلاخ ترین شرایط ممکن سیاسی، تشکیلاتی، به من آموخت که با صد دروغ هم ، نمی توان یک حقیقت مجازین ساخت.

دروغ و زشتی یک چیز است ، اولی( دروغ) وسیله ای برای پوشان دومی( زشتی)، زشتی یک لکه چرکین است اما تعمیم دادن و پوشاندش، به زشتی یک برکۀ گندیده بدل میشود که فرد در باتلاق متعفن خود ساخته دست و پا میزند. باید دانست که با صد دروغ هم، نمی توان یک حقیقت مجازین ساخت. یک دروغ، یک نمود از عدم یگانگی است؛ اما گاه که جریان می یابد و مشروع می شود، دیگر بدل به ماهیّت فرد و فساد روحی اش میشود و آنرا بازتاب می کند.»

سخن من نه از روی خصومت و نه از سرکین، بلکه از روی حسن نیّت و خیرخواهی، به آقای جوانمردی پیشنهاد می کنم در این امر تحقیق کرده و باکسانی که حتی مخالفین افراد فوق هستند اما برخلاف شما، اینچنین تهمت و افتراهایی روا نمی دارند، به سخن و مشورت درایی. اولین ویژگی و خصلت یک مبارز « فروتنی و افتادگی» است و اولین ویژگی یک خبرنگار و کار رسانه ای آگاهی بخشی و رسای حقیقت و مردم بودن، احترام به اصول و ارزشهای انسانی، اجتماعی و کرامت و حیثیت افراد است. اگر جایی برای تصحیح خطا ها و کاستی ها … وجود نداشت پایان سخن را به این امر اختصاص نمی دادم. پیشنهاد می کنم به همان گفته خود عمل کنید:

« هر کسی در هرکسوتی آمد و تحت عنوان کمک به مردم در مورد مبارزان مختلف که علیه جمهوری اسلامی صحبت می کنند، وارد عمل شد شک نکنید اینها وابسته به جمهوری اسلامی هستند»

از کسوت پیشین و به سمتی که نشانه رفته اید خارج شده و یک سویه و  و در یک مونیزم و هدفمند به سردمداران ۵ دهه جنایت و نکبت و تباهی و اشغالگران میهن نشانه روید، مگر اینکه شناخت جامع و پراتیک و متقن از خائنان به مردم و مبارزه، و یا مأموران و عناصر وابسته به رژیم جمهوری اسلامی را داشته باشید. این توصیه و منافع و سود آن پیش و بیش از همه، معطوف به شما و سپس سالم سازی و پالودن صفوف مبارزین و رسانه های در خدمت مبارزه و مردم است.

منش و فرهنگ حامیان و اصحاب فاضلاب رژیم 

مشکل تنها در فاضلاب رسانه ای کثیف و اتهام زنی به شخصت های مبارز نیست، منش و فرهنگ اصحاب خامنه ای و وزارت اطلاعات و حوزه های علمیه قم و برخی حامیان وی نیز همین را بازتاب میدهد.

فرهنگ مدافعان حرم « فاضلاب طلایی»

به سه نمونه از این فرهنگ مدافعان حرم « فاضلاب طلایی» نگاه می اندازیم:

محمود مهری:

با شرمندگی از انتشار این سند که اساساً در شأن و منزلت ما و افکار عمومی و حرمت های انسانی نبوده و نیست، صرفاً برای بیان آنچه از این دست فاضلاب پیش روی ما قرار دارد و آلاینده های فضای سیاسی و مبارزاتی هستند جهت نمونه به نمایش می گذارم:

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
منبع:
http://haghighatemana.com/%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%86%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d9%88/?fbclid=IwAR3bH_ZRy1SbRPXDX74ejDz_ZmCAQz1

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید