رفتن به محتوای اصلی

ترامپ ورود مقام‌های ارشد ایران و وابستگان آنها را به آمریکا تعلیق کرد