رفتن به محتوای اصلی

ما بیماران هستیم که با تحریم دست و پنجه نرم می‌کنیم'