رفتن به محتوای اصلی

خشکاندن دریاچه اورمیه یعنی شلیک تیر خلاص به شقیقه آذربایجان

خشکاندن دریاچه اورمیه یعنی شلیک تیر خلاص به شقیقه آذربایجان

دریاچهٔ اورمیه دارای ۱۰۲ جزیره‌است که همهٔ آن‌ها از سوی سازمان یونسکو به عنوان اندوختهٔ طبیعی جهان به ثبت رسیده‌اند و از طرف دیگر آذربایجان از مراکز کشاورزی و دامداری در ایران محسوب می شود با خشک شدن دریاچه ی اورمیه اراضی کشاوزی در آذربایجان مبدل به شوره زار خواهد شد و در نتیجه تولید مواد غذایی مثل سیب زمینی ، گندم و مواد گوشتی ممکن نخواهد بود و آذربایجان به جای تولید کننده ی مواد غذایی به مصرف کننده مبدل خواهد شد طبیعی است این امر در بازار جهانی از نظر کمیت و قیمت روی محصولات غذایی تاثیر منفی خواهد داشت افزون بر این با شوره زار شدن اراضی آذربایجان احتمالا ١٤ میلیون نفر مجبور به ترک آذربایجان خواهند شد اکثریت آنان به نقاط دیگر در ایران خواهند رفت اما در عین حال تعدادی هم خواهند کوشید به کشورهای همسایه و در بهترین حالت خودشان را به کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا برسانند از اینروست که به نظر بسیاری از کارشناسان خشک شدن دریاچه ی اورمیه امر داخلی ایران محسوب نمی شود و از نظر ماهیت مشکل بین المللی است در چارچوپ ایران نیز دریاچه اورمیه با جزایر خود و اراضی کشاورزی و دامداری ثروت ملی و طبیعی محسوب می شوند و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف به پاسداری از آن می باشد اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری چنین مقرر می دارد« در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است » براساس اصل پنجاه قانون اساسی سازمان حفاظت از محیط زیست بوجود آمده است که یکی از دوایر حکومتی محسوب می شود و وظیفه اصلی آن مراقبت و پیشگیری از تخریب وآلودگی محیط زیست در ایران می باشد.

چرا حکومت مرکزی به وظایف قانونی خو عمل نمی کند؟

کنفوسیوس می گوید «حرفهای سیاستمداران را بشنوید اما بر اساس اعمالشان قضاوت کنید» اگر عمل را ملاک قضاوت قرار دهیم هم در زمان رژیم پهلوی و هم در زمان حکومت اسلامی، حکومتهای مرکزی در رابطه با آذربایجان سیاست مهاجرت اجباری را تعقیب کرده اند برای درک بهتر این موضوع باید قدری به عقب باز گردیم. رضا میرپنج بعد از کودتای نظامی و برقراری رژیم پهلوی با الگو قرار دادن ملت فارس پروژه یکسان سازی ملتها را در ایران عملی کرد و ملتی بنام ملت ایران اختراع شد در سال ١٩٤٥ میلادی برقراری حکومت ملی در آذربایجان به رهبری پیشه وری بیش از اندازه رژیم پهلوی را ترساند چون آذربایجان با اراضی پهناور و جمعیت زیاد عملا خطری بسیار جدی برای ثبات حکومت مرکزی و تمامیت ارضی ایران محسوب می شد از اینرو زمینه سازی برای مهاجرت آذربایجانیها به مناطق فارس نشین به سیاست استراتژیک رژیم پهلوی مبدل گردید چون مهاجرت انبوه آذربایجانیها به مناطق دیگر هم خطر آنانرا نسبت به حکومت مرکزی کاهش می داد و از طرف دیگر استحاله ی آنان خصوصا فرزندانشان را در درون ملت فارس آسانتر می کرد البته رژیم پهلوی این سیاست را به تقلید از استالین در ایران بکار بست استالین در شوروی سابق بیش از ٦ میلیون نفر را مجبور به مهاجرت کرد و با این کار موفق شد کنترل حزب کمونیست را در بعضی از مناطق غیر روس نشین افزایش دهد متاسفانه در حکومت اسلامی هم زمینه سازی برای مهاجرت آذربایجانیها به مناطق دیگر به سیاست استراتژیک حکومت اسلامی مبدل شده است و در نتیجه میلیونها نفر آذربایجانی تدریجا آذربایجان را ترک کرده اند در سال ١٩٩١ میلادی آذربایجان شمالی بعنوان کشوری مستقل به عضویت سازمان ملل پذیرفته شد و از طرف دیگر جنبش هویت طلبی در آذربایجان جنوبی در زمانی کوتاه رشد چشمگیری یافت وقوع این اتفاقات باعث شد تبدیل اراضی آذربایجان به شوره زار و مهاجرات اجباری میلیونها نفر آذربایجانی در دستور کار رژیم قرار گیرد برای رسیدن به این هدف بیش از سی سد بر سر راه رودخانه هایی که به دریاچه اورمیه می ریزند ساخته شد هر کسی بخوبی می داند اگر مسیر رودخانه ها به طرف دریاچه ای مسدود شوند آن دریاچه خشک خواهد شد بنابراین رژیم ایران با مسدود کردن آب مورد نیاز دریاچه اورمیه عمدا باعث خشکی آن می شود در واقع رژیم با خشکاندن دریاچه اورمیه سیاست استعماری خود را وارد فاز نهایی کرده است خشک شدن دریاچه اورمیه را می توان به تیر خلاصی تشبیه کرد که به سر آذربایجان شلیک می شود.

رژیم ایران با خشکاندن دریاچه اورمیه به اهداف زیر خواهد رسید

١- با خشک شدن دریاچه اورمیه، وزش باد چند میلیارد تن نمک را در اراضی آذربایجان پخش خواهد کرد و آذربایجان مبدل به شوره زار خواهد شد.

٢- به نظر پاره ای از متخصصان با خشک شدن دریاچه اورمیه به همراه نمک بعضی از مواد شیمیایی هم در اراضی آذربایجان پخش خواهد شد که برای سلامت انسانها مضر هستند واحتمال دارد باعث شود بعضی از اطفال آذربایجانی بصورت معلول بدنیا آیند.

٣- دریاچه اورمیه باعث می شود دمای هوا درآذربایجان ملایم باشد با خشک شدن دریاچه اورمیه، آذربایجان از نظر دمای هوا حالت کویری پیدا خواهد شب هنگام هوا خیلی سرد و روزها خیلی گرم خواهد بود و افزون بر این گرم شدن دمای هوا روی منابع آب شیرین در آذربایجان تاثیر منفی خواهد داشت.

٤- هر ساله از کشورهای خارجی و دیگر نقاط ایران برای دیدن دریاچه اورمیه به آذربایجان سفر می کنند در واقع دریاچه اورمیه از نظر جاذبه ی توریستی نقش پر اهمیتی را ایفا می کند و باعث شده است هتلها، رستورانها و در بخش حمل و نقل برای تعداد زیادی شغل و منبع در آمد ایجاد شود طبیعی است با خشک شدن دریاچه اورمیه، آذربایجان یکی از مهمترین جاذبه های توریستی خود را از دست خواهد داد وباعث افزایش بیکاری خواهد شد.

٥- بنظر کارشناسان سیاسی با خشک شدن دریاچه اورمیه بطور تدریجی و سیستماتیک، آذربایجانیها را در استانهای نظیر استان خوزستان، لرستان، سیستان و بلوچستان اسکان خواهند داد مهاجرت میلیونها نفر آذربایجانی بطور پراکنده به نقاط مختلف باعث خواهد شد خطر آذربایجانیها بر علیه حکومت مرکزی بطور فزاینده ای کاهش یابد و از طرف دیگر رژیم ایران با ایجاد تضاد و درگیری در بین آذربایجانیهای مهاجر و افراد بومی مثل عربها، بلوچها و لرها کنترل بهتری روی آنان خواهد داشت.

آیا می توان به وعده های رژیم ایران اعتماد کرد؟

رژیم برای اثبات حسن نیت خود در رابطه با دریاچه اورمیه قبل از هر چیز باید سدهایی را که آبشان به دریاچه اورمیه ختم می شود باز کرده و به این وسیله دریاچه اورمیه را از حالت احتضار نجات دهد و در مرحله ی بعدی به متخصصان بین المللی از جمله متخصصان آلمانی اجازه دهد به آذربایجان سفر کرده و با همکاری متخصصان ایرانی برای نجات دیارچه اورمیه در دراز مدت طرح مشخصی را ارائه دهند اما در عمل رژیم ایران عکس این کار را می کند رژیم ایران از باز کردن سدهایی که آبشان به دریاچه می ریزد امتناع می کند و درعین حال اظهارت کارشناسان بین المللی را مغرضانه و توطئه استکبار بر علیه حکومت اسلامی می داند این نوع طرز رفتار بخوبی نشان می دهد رژیم قصد دارد دریاچه اورمیه را بخشکاند و برای رسیدن به این هدف از سیاست شلاق و شیرینی بهره می جوید از یک طرف کسانی را که در شهرهای اورمیه و تبریز دست به تظاهرات زده اند قوم پرست و بزهکار نشان می دهد تعداد زیادی را دستگیر، زخمی و حتی چند نفر را به قتل می رساند و از طرف دیگر رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام می کند برای احیای دریاچه اورمیه ٩٥٠ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است در واقع رژیم ایران با سیاست شلاق و شیرینی می کوشد افکار عمومی را درآذربایجان تحت کنترل خود قرار داده و از این طریق هیجانات مردم را بکاهد و با گذشت زمان از حساسیت مردم نسبت به خشک شدن دریاچه اورمیه کاسته شده و آنرا بعنوان یک فاجعه ی طبیعی پذیرا باشند اما مردم بجای وعده های رژیم به حافظه ی تاریخی خود اعتمادمی کنند در ایران مشکلی بنام پروژه های ناتمام وجود دارد اغلب پروژه ای برای اجرا مورد قبول دولت واقع می شود و برای اجرای آن بودجه ای هم در نظر گرفته می شود اما عملی شدن آن پروژه ممکن است دهها سال طول بکشد برای مثال ساختن پل میانگذر اورمیه بیش از سی سال طول کشید بنابراین اعتماد به وعده های دولت چیزی جز حماقت نیست.

قآیا می توان جلو خشکاندن دریاچه ی اورمیه را گرفت؟

فقط مردم آذربایجان با حضور در خیابانها و با برگزاری تظاهرات اعتراضی می توانند رژیم ایران را مجبور به عقب نشینی کنند و دریاچه اورمیه را نجات دهند بر اساس حساب دو دو تا چهارتا یعنی با منطق ریاضی می توان این نتیجه را گرفت اگر حتی دهها هزار تن آذربایجانی توسط رژیم زخمی و یا کشته شوند اما جلو خشکاندن دریاچه اورمیه گرفته شود ما طرف برنده این بازی سیاسی بحساب می آییم چون به نظر تمام متخصصان با خشک شدن دریاچه اورمیه میلیونها تن آذربایجانی صدمه جانی و مالی خواهند دید و احتمالا ١٤ میلیون مجبور به مهاجرت خواهند شد در اینجا باید توجه داشت رژیم ایران به چند دلیل نمی تواند دهها هزار تن را زخمی و یا به قتل برساند.

اولا خشکی دریاچه اورمیه بعنوان یک معضل بین المللی در مرکز توجهات بین المللی قرار دارد و اخیرا بعضی از سیاستمداران اروپایی از جمله رهبر حزب سبزها در آلمان خواستار جلوگیری از خشک شدن دریاچه اورمیه و آزادی دستگیر شدگان در تظاهرات اورمیه و تبریز شد از اینرو افزایش خشونت از طرف رژیم نسبت به تظاهر کنندگان باعث خواهد شد جامعه جهانی واکنش تندی بر علیه رژیم ایران نشان دهد رژیم از تکرار تجربه کشورهای عربی در ایران بیمناک است بنابراین با ادامه تظاهرات و بحرانی شدن اوضاع تن به عقب نشینی خواهد داد.

ثانیا کابوس وحشتناک رژیم ایران نظامیان آذربایجانی است تجارب تاریخی نشان می دهد در شرایط بحرانی و خیزش های انقلابی و مردمی، بسیاری از نظامیان به مردم ملحق می شوند برای مثال بعد از انقلاب درجدال حزب خلق مسلمان با حکومت مرکزی بسیاری از نظامیان جانب مردم را گرفتند اخبار رسیده از تظاهرات پنجم و دوازدهم شهریور در شهرهای اورمیه و تبریز نشان می دهد که در بعضی از قرارگاههای نظامی، آذربایجانیها در رابطه با دریاچه اورمیه شعارهایی را سر داده اند و بعضی ازماموران افراد دستگیر شده را به گوشه ای برده و به آنان گفته اند ما را ببخشید ما اسیر این لباس نظامی هستیم سپس افراد دستگیر شده را آزاد کرده اند ادامه تظاهرات مردمی در آذربایجان و اعمال خشونت از جانب رژیم ایران باعث خواهد شد پاره ای از نظامیان آذربایجانی به مردم بپیوندند در آنصورت ممکن است کنترل اوضاع از دست رژیم خارج شود احتمالا رژیم برای حفظ بقای خود تن به این ریسک نخواهد داد اگر تظاهرات مردمی دوام پیدا کند رژیم با چرخش ناگهانی برای تخفیف هیجانات مردمی تن به اجرای بعضی از خواسته های مردمی خواهد داد.

ثالثا ادامه تظاهرات مردمی، رژیم را با بحران کنترل مواجه خواهدکرد برای رژیم ایران امکان ندارد دهها هزار نفر را زندانی کرده و هر روزه نیروهای خود را با قیام احتمالی بطور آماده باش نگه دارد گاندی در مرحله ای از مبارزات آزادیخواهانه از مردم دعوت کرد بطور مداوم دست به تظاهرات بزنند و زندانها را پر کنند و استعمارگران را با بحران کنترل مواجه سازند این تاکتیک مبارزه مفید بود و انگلستان را مجبور به عقب نشینی در برابر مردم کرد طبیعی است با ادامه تظاهرات در آذربایجان امکان دارد دامنه تظاهرات مردمی به دیگر نقاط ایران هم کشیده شود و رژیم ایران بطور جدی با بحران کنترل روبرو گردد پس ازاین نقطه نظر هم می توان نتیجه گرفت با ادامه تظاهرات مردمی رژیم ایران مجبور به عقب نشینی در برابر مردم خواهد شد.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید