رفتن به محتوای اصلی

اپوزیسیونی متوهم تر از خامنه ای

اپوزیسیونی متوهم تر از خامنه ای

 

براستی ما را چه می شود؟مارا که مجموعه ای هستیم از جریان ها وافراد مختلف با اسامی مختلف که شاید تنهادر یک چیز اسماء مشترک هستیم."مخالفان جمهوری اسلامی."

نوشتم اسما ءچرا که بسیار مواقع مشکل این مخالفان با هم به اندازه ای است! که اصل مسئله که مبارزه مشترک بر علیه جمهوری اسلامیست! در سایه قرار می گیرد وکار گروه های مختلف اپوزیسیون ،نقد یک دیگر ،پریدن بهم و در نهایت تضعیف نیروی همدیگر می شود .

ایکاش نقدی سازنده در میان بود .متاسفانه مشکل جریان های مخالف رژیم که عمدتا متشکل از روشنفکران و تحصیل کردگان مهاجر درخارج از کشورند .بیشتر جنبه های انتزاعی داشته و خوراک چنین نقد ها نیز بحث های کشاف،باد دادن خرمن های گذشته ودر گیری بر سر مسائلی است که ممکن است در آینده پیش بیاید.

اما واقعیت این است که بسیاری از مسائل و اختلاف ها منشا گروهی وشخصی دارند !که در زر ورق جدال های به اصطلاح نظری پیچیده میشوند ودایره معینی را دو ر خود جمع میکنند که بزرگترین هنرشان تضعیف یکدیگر و یافتن وجوهات منفی از هم دیگر است.

یکی ازنزدیکانم که ارادتی عاطفی نسبت بمن و جریان چپ داشت برایم نوشته است" متاسفانه شمااپوزیسیو ن آنچه که ندارید ! حس میهن پرستی و مردم دوستی است.چرا که اگرغم میهن ومردم داشتید به آب وآتش می زدید! تا راهی برای یاری رساندن به جنبش داخل کشور پیدا کنید.مردم بچه چیزاین اپوزیسیون دل خوش کنند؟

از شما می پرسم کدام مسئله در لحظه کنونی برای مردم مهم است؟ که اپوزیسیون آن را بدرستی درک و متعهدانه نسبت بله آن عمل میکند؟

هیچ از خودتان سوال کرده اید که چرا ؟بچه دلیل مردم باید از شما ها دفاع کنند ؟ شما که خودتان هر طوری می خواهید!متر میکنید ومی برید .شما هم بنوعی خود رای ومستبد هستید وتنها به آن مسئله ای که برای خودتان مهم است واکثرا هم ربطی هم به مسئله مردم ندارد حساسید.در تمامی احوال ساز خود را می زنید. چیزی کمتر از خود رائی خامنه ای ندارید.

ایران دوستی یعنی متحد شدن ! تمام قد پشت مردم ایستادن ،بخاطر این که ویرانی هر روز فزاینده کشور را هزار پاره نکند.باید هر چه که در توان دارید بکار بیاندازید!تا اپوزیسیون خارج کشور را به نیروئی متحد و تاثیر گذار مبدل کنید.

آخر این چه نیروئی است که عمده کارش تضعیف هم دیگر و تلاش برای کم کردن ا ز محبوبیت چهره ها وافرادیست که بهر دلیل مردم دوستشان د ارند وحمایتشن می کنند.بجای برخورد سازنده نسبت به اشتباهات وکم کرن ازبی اعتمادی نسبت به برخی اشتباهات این افراد! جهت ایجاد فضای سالم برای گفتگو ورسیدن به یک تصمیم مشترک ، خوشحال از اشتباهات رخ داده !چنان کارزاری مسموم کننده که محصول تنگ نظری های فردی و گروهیست (که البته که توسط عناصر و افراد مختلف از نفودی های جمهوری اسلامی بگیر تا افراطی های چپ وراست از گرم کنندگان این فضای مسمومند )راه می اندازید که جنایات و عمل کرد جمهوری اسلامی در هیا هوی در گرفته میان شما گم می شود .

حاصلش همین می گردد که هنوز بعد گذشت نیم قرن ازفاجعه نازل شده بر این مملکت .سرگرم جستجو در مرده ریگ های گذشته اید. کارتان شده پرداختن به حواشی که روزانه از کانال های مختلف به اشکال گوناگون طرح می شود .تحریکتان می کند. از ثابتی گرفته تا بر خورد برنامه ریزی شده تعدادی فلانژسلطنت طلب درفلان محله لندن. آن میزان که ازنقش فرضا شخص رضا پهلوی درشکست منشور مهسا خوشحال می شویدو قلم فرسائی می کنید! در ذ م این همه جنایات رژیم متحدا ،یک صدا وهم گام با هم قدم بر نمی دارید.

راهی عملی و سازنده پیش پا نمی نهید .تن به هیچ انتقاد سازنده نمی سپارید .فرق نی کند شخص رضا پهلوی باشد یا جریان جمهوری خواهان ونیرو های چپ .

بگذار بی رود در بایستی بگویم .متاسفانه در این روز های سرنوشت ساز که رژیم آخوندی به سیم آخر زده .خامنه ای متوهم که فکر می کند خدا از زبان او سخن می گوید !با همین توهم کشور را به نابودی می کشد.

شما اپوزیسیون هم کمتراز او متوهم نیستید . توهم یعنی اعتقاد صددر صد نسبت بدرستی فکر و عمل خود بد ون توجه به واقعیت ها و نگاه وقضاوت مردم نسبت به عمل کرد خود.فرا تر دیدن نقش خود بیشتر از آن چه که هستید.

توهم یعنی این که من ، یا ما مرکز حقیقتیم . فرقی نمی کند خامنه ای باشد یا اپوزیسیون خامنه ای . حاصل نگاه ویران گریست که تا امروز جز تخریب ، ویرانی برای کشور ، انزوا و پراکندگی برای نیرو های مخالف چیزی دربرنداشته است .

حال بنشیند هر طور که دلتان می خواهد فکر کنید."

نوشته را می خوانم وفکر می کنم من چیزی فرا تر از این برای گفتن ندارم . ابوالفضل محققی

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید