رفتن به محتوای اصلی

Mazdak Bamdadan

Mazdak Bamdadan
نظرات رسیده

Mazdak Bamdadan کیانوش گرامی، به نظر شما "فاشیسم‌هراسی" کسی را که تا همین چند سال پیش به فاشیستها، شکنجه‌گران، آدمکشان و تروریستهای رژیم رای می‌داد و با انگشت آلوده به ننگش عکس می‌گرفت،

Mazdak Bamdadan
کیانوش گرامی،
به نظر شما "فاشیسم‌هراسی" کسی را که تا همین چند سال پیش به فاشیستها، شکنجه‌گران، آدمکشان و تروریستهای رژیم رای می‌داد و با انگشت آلوده به ننگش عکس می‌گرفت، چقدر می‌توان جدی گرفت؟
فراموش نکنید که این آقا علاوه بر همه ویژگیهای دیگرش یهودی‌ستیز هم هست و به نیروهای امنیتی سپاه در رابطه با هم‌میهنان یهودی گرا داده است. من این نکته را گوشزد کردم و شما هم مطلب او را از صفحه فیسبوک حذف کردید!
آیا شما نگرانیهای این آقا را جدی می‌گیرید؟
نگرانی کسی را که به روحانی و پورمحمدی و آوایی و دری نجف‌آبادی رای داده است؟