رفتن به محتوای اصلی

ای وای بر کسانی که رضا پهلوی

ای وای بر کسانی که رضا پهلوی
نظرات رسیده

ای وای بر کسانی که رضا پهلوی را یک مورد مناسب حتی برای رقابت سیاسی می‌دانند! کافی است نگاهی به تیم به اصطلاح مشاوران او بکنند؛ یا لمپن یا فرصت‌طلب! ادبیات بعضا سکسیستی برخی از این به اصطلاح

ای وای بر کسانی که رضا پهلوی را یک مورد مناسب حتی برای رقابت سیاسی می‌دانند! کافی است نگاهی به تیم به اصطلاح مشاوران او بکنند؛ یا لمپن یا فرصت‌طلب! ادبیات بعضا سکسیستی برخی از این به اصطلاح مشاورانش هم که مستند و موجود است! با این وصف، چنین شخصی حتی از خمینی عقب‌افتاده‌تر است!! مساله دشمنی نیست، اما دم به دم با رقیب خواندن طرف، نباید به او اعتباری را داد که پروپاگاندای رسانه‌ها در پی‌اش هستند. جنبش‌های کارگران، معلمان، جامعه مدنی گروه‌های اتنیکی در داخل کشور چشمهایشان انگار بیشتر از برخی اپوزیسیون ورشکسته‌ی خارج از کشور باز است، ورشکستگانی که بعد از عمری حالا به کسی مثل رضا پهلوی دخیل بسته‌اند! این آقا با اینهمه ساپورت رسانه‌ای و سازمانی و بین‌المللی، حتی یک هزارم اثرگذاری جنبش‌های مردمی داخل کشور را ندارد‌!