رفتن به محتوای اصلی

مروری برانچه امد ؟!

مروری برانچه امد ؟!

تصاویری از هنر جماعت !!

*در فروشگاهها ی اغلب کشورها در صورت تغییر قیمت کالاها که بعد از تهاجم خلاف انسانی پوتین به اوکراین تقریبا فراگیرشد - کالاهای  قبلی با درج  قیمت سابق در ویترینی جداگانه - و همان کالا در جوار آن با اتیکت جدید عرضه می شود و سیستم رایج هشیار مردم خواه - بر امده از خرد جمعی اجازه نمیدهد به دلایل روشن  نرخ جدید  ملاک فروش کالای قبلی قرار گیرد  ....انچه را که هر روز در همه فروشگاهها حتی داروخانه هاشاهدیم ....

* بعنوان مشت نمونه از خروار که مشخص کننده نحوه تفکر و باور حکومت و بتبع ان مدیران فروشگاهها در مسیر چپاول خریداران بشمار می رود ..  رسما اعلام شد  که این روش کاملا غیرمنطقی و مخرب اعمال گردد ....

* ارتباطات غیررسمی، اعمال نفوذ و ... بطول 4 دهه در تمامی زمینه ها منجمله ایجاد ساختمانی ده طبقه با فونداسیونی که برمبنای 4 طبقه ریخته  شده - آنچه را که نبایسی باعث و نمونه بارزی از خیانتها برآمده از جهل مرکب سیستم حاکم ....که : گر حکم شود که مست گیرند

* دوستی تعریف میکرد در این اوضاع مخصوصا بعد از استقرار  ذوبیان  مطیع اوامر - اغلب نشستها با صلوات و بدون اتخاذ تصمیم علنی که «گاو نر می خواهد» بپایان می رسد و با قید انشاءاله اغلب امور رها میشود و ....

* در میهمانی با حضور ده نفر هموطنان در بن آلمان شاهدی تعریف می کرد : بسیاری اغذیه و نوشیدنیها  نخورده باقی ماند و میزبان بعد از پرداخت صورت حساب به اتفاق مهمانان عازم ترک محل بودند ... که مردی شاهد از آن دیاران مانع خروج شده و در اعتراض به اصراف و ماندن خوردنی های بسیار در برابر میزبان که میگفت پولش را پرداخته ام ...... با قید اینکه غذاها سرمایه های ملی هستند و اجازه این کار را ندارید به پلیس مربوطه زنگ زد و با آمدن سریع آنان معادل 5 برابر قیمت غذای مانده - میزبان جریمه و اجازه ترک محل را یافت ...

* گروهی بسیار از اهالی خطه سرسبز شمال کشورمان بطول 600 کیلومتر و با حدود هشت میلیون نفر از شرایط اقتصادی بوجود آمده ناشی از حضور حکومتی غیر پاسخگو در راس امور، با اکثریت مردمان تهی شده از تفکر میهن خواهی و مردم دوستی - این سرزمین فلک زده ... چندان ناراضی بنظر نمیرسند ... آنهم با اعطای امتیازات محلی اغلب در روستاها - بوسیله «شورا یاری ها» که خودی هستند برای تبدیل زمین های کشاورزی به الونک هائی بنام ویلا، هم چنین جلب مسافرین داخلی ... در واقع با تعریفی جذب توریست و درآمد مخصوصا در ایام ارتحال که گویا در دریا غرق شده اند !

* اغلب جوانان در موارد بسیاری تحصیل کرده دانشگاههای محلی فارغ از کم و کیف - هریک تخصصی در ساخت و ساز آموخته و البته بدون کیفیت !در دهه اخیر خودکفا شده اند.

* بطور متوسط ارزش زمین های زراعی و ساختمانها ی در شرف استهلاک احداثی حداقل حدود 100 برابر طی ده سال اخیر افزایش یافته و همزمان تمامی نیازهای روزمره به همین نسبت گران شده و در واقع این افزایش کاذب بشمار می رود و نوعی خود فریبی ...انهم در حالی که زمین های زر خیز کشاورزی تبدیل به اهن و سیمان شده و میشود ....

* داشتن سرپناه، وسایل زندگی، اتومیبل و دیگر امکانات زیستن با تعریف استاندارد، جزء نیازهای اولیه محسوب میشود و این رشد کاذب تعمیم یافته به همه موارد - نبایستی بومیان محلی و مالکین تازه بدوران رسیده را خوشحال نماید ...

* طبقات اجتماعی اغلب نیازمند معاش - بتبع منافع کوتاه مدت خواص خودمحور-  با کوچکترین «حرکت کور احساسی - اجتماعی» در شرایط ناعادلانه امروز- بدون تردید سرمایه های ملی و زیرساختها همراه با جان انسانها را بنابودی سوق خواهند داد ... آنهم در بودن نظامی سخت پایبند به ماندن با هر قیمت که آخرین آنرا در مراسم فروریزی ساختمان متروپل - همزمان در کمال بی سلیقه گری ها جشن دهها هزار نفری سرود خوان «سلام فرمانده» و نهایتا اعلام سوکواری ملی همراه با آنهمه سوژه بکرکه همگان میدانند......

* تبلور عدم صلاحیت جماعت در مملکت داری : در ارزش پول در دست مردمان که نتوان ملی اش نامید - همینطور ارزیابی پاسپورت این سند اعتبار هر کشور و از همه دردناکتر فرار مغزها بخوبی روشن است و توصیه اینکه برای پرهیز از بدنامی بیشتر - با سپردن کار به کاردان و حضور در مکان مناسب خود مانند مساجد تدریجا آقایان مدعی خدمت و ناتوان از این نعمت ! دست بکاری زنند که غصه سر آید - که  با تحمل و متانت این ملت هنوز فرصت های اندکی مانده است ...

* گروهی بسیار از ساحل نشینان هشیار و تا حدودی رند و فرصت طلب شمال کشورمان از یارانه دولت فخیمه برخوردار و علاوه برخدمات ویلاسازی و عرصه زمین با نرخ های گزاف  آنهم در دورافتاده ترین روستاها ... در فرصت های مناسب «شبانه» دور از چشم «شرکت عظیم شیلات» که بعضی از آنان در اوقات فراغت از این گروه بشمار میروند ؟! به صیادی مشغولند  و در مصیبت بارترین زمان یعنی در فصل تخم ریزی، با وسایل ابتدائی بصورت گروهی مشغول و بعنوان نمونه ماهی سفید در اندازه  معمولی را بطور متوسط 200 هزار تومان میفروشند .

* با حذف هزینه ها : کرایه قایق، سوخت، تور که بسرعت در بی دقتی ها و عدم همراهی هوا نابود میشود، نیروی انسانی نفری 250 هزار تومان در هر بار همکاری و دیگر ابزار و هزینه ها ... ارشد گروه در صید گروهی با شکار 200 عدد ماهی حداقل 25 میلیون تومان درآمد دارند.

* ضمنا تمامی این خلاف کاران از یارانه نفری 400 هزار تومان ماه - که در سایر مناطق با دریافتی ماهانه حدود 10 میلیون تومان حقوق یا مواجب بازنشستگی - محروم مانده اند ... برخوردارند که معرف ناتوانی سیستم در تشخیص درست.

* طبعا آنچه به اختصار آمد برای هشدار و لغو پرداختها به این مردان سخت کوش زحمتکش البته در بسیاری موارد تندخو و مهاجم نیست  و نا گفته نماند تمامی مبلغ اهدائی ناشی از برنامه های اعلام شده (رانت گیر بزرگ محسن رضائی داوطلب همیشگی ! مبارزات انتخاباتی  !از اولین بورسیه های اقتصاد اعزامی به انگلیس  و همپالگی ها )  می تواند تبد یل بیک حلب  روغن 4 کیلوئی نباتی بشود - بل برای به تصویر کشاندن تفاوت آشکار و اشتباهی ست که متولیان تحقیق و اختصاص این مبالغ که در این شرایط مرتکب میشوند.

* در همین مدت کوتاه اکثریت لمس نمودند که به جای افزایش 4 قلم کالا و تاکید بر منحصر بودن آن !  گرانی به تمامی نیازهای زندگی تسری یافته و هزاران کژپنداری و عدول از ارزشهای اخلاقی - دقیقا برخلاف آموخته های دینی و مصلحت جامعه که ساکنین نابخرد اطاق فکر اقتصادی ارزانی ساخته اند.

* بعد از 4دهه حکومت هنوز از داشتن اطلاعات اولیه مدیریت با این همه وسایل ارتباطی فراوان و ارزان در دسترس عموم که مترصد صیانت از آنند !! آنهم درسطح کلان و از آن مهمتر در رابطه با وضعیت مردمان هشیار، کنار گودنشین و ناظر این دیاران - با متولیانی مغرض فاسد ناتوان مانده است ...

* نظام فاقد نظم و برنامه با مقاصدی خاص و مشخص ناشی از عناد با فرهنگ ایرانی و بی اعتبار ساختن این ملک و ملت که کوششی نافرجام برخواسته از کینه دیرین و عدم مقبولیت حداقلی ناشی ازعقده های درون و بیرون بطول قرن ها در تمامی زمینه ها بشمار میرود و بر ادامه آن اصرار می ورزند بنوعی - عرض خود بردن و زحمت ما را داشتن تعبیر میشود !

* با توجه به اهمیت ماجرا تکرارمکرر اینکه : عمق فاجعه ساختمان متروپل آبادان نمونه ای بارز از بینش، عملکرد حکومت و نحوه تفکر همراه با واگذاری امور به پیش آمدها و بستن پرونده ها با ذکر صلوات ... که نیست مگر نبود آینده نگری این جماعت فاسد و گرفتار جهل مرکب که با همه هزینه ها نوعی امداد غیبی البته به قیمت جان عزیز انسانهای بی خبر که پیروزی حقیقت بر جهل چندان دور نیست ...

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید