رفتن به محتوای اصلی

دروغ گفتن از روز اول در این حکومت بنا شد