رفتن به محتوای اصلی

كامرون: لندن به اسد هرچیزی را که بخواهد می دهد تا از سوریه خارج شود