Skip to main content

Vad kan ett islamistiskt parti betyda i svensk politik?

Vad kan ett islamistiskt parti betyda i svensk politik?

Vad kan ett islamistiskt parti betyda i svensk politik?

I en debattartikel[i] i Aftonbladet (tör 22 aug 2019) presenterades det nya islamiska partiet Nyans. Jag som var muslim och har upplevat en islamisk statsstyrelse ska dela mina erfarenheter och kunskaper om islamiska partier, lagar och regeringar. Jag försöker förklara: Vad kan ett islamistiskt parti betyda i svensk politik och för svensk folk och samhälle?

Muslimerna tror inte på mänskliga lagstiftningarna. För en muslim alla lagar som vårt samhälle behöver har skrivits av Muhammed för 1400 år sedan. Det som är kvar är att implementera Guds lagar i samhället. I muslims värld är Riksdagens uppgift att tillämpa islamiska lagar, inte stifta nya lagar.

Ett islamistiskt partiets främsta mål är att avskaffa integration och ersättas det med en segregerade samhälle där muslimska invandrargrupp kan odla sin kulturella och religiösa särart i så hög grad som möjligt, utan att anpassa sig till det svenska samhället och arbetsliv.

Ett islamistiskt partis annat mål är att anskaffa censur så att man inte kan kritisera islam. De framställer muslimer som offer för rasism och kräver att tysta alla kritiker som de kallar ”islamofobi”. Muslimer anser de islamiska reglerna ofelbara och att kritisera reglerna betraktas som ett angrepp på Islam eller på Gud själv. Generellt muslimerna i opposition är en sak och i makt helt annan. I opposition är de offer och humanist och i makt är de bestämt och brutalt. Det är svårt att få en ärlig diskussion om muslimernas åsikter. De föraktar diskussion om islam.

Ett islamiskt parti strävar för Guds suveränitet som i praktiken betyder de islamiska prästers herravälde. De tycker att de islamiska prästerna är Guds ställföreträdare på jorden. Då är inte religionen längre den personliga tron, individuella ställningstagandet eller en individens samvetsfråga, utan den är en samhällsordning, där staten skall övervaka att islamiska bud och förbud åtlydas.

Islamiskt partiprogram i teori

Islam har normgivande auktoriteter som Koran och vad som Muhammed sade och gjorde (Sunna, Hadith och Sira) där hela livsmönstret lades fast, in i minsta detalj. Koranen och Muhammeds föredöme lagtolkas av prästerna. De lagarna är evighetsgiltiga och omfattar hela mänskligheten. Även demokratiskt fattade besluter, om de lagar strider mot islamisk lagar, är tyranni (tughyan) och avgudadyrkan (shirk) och är inte giltiga.

Tillämpningen av Gudomlig lagar (Sharia) är en självklarhet för ett islamiskt parti. Det är bara en fråga om makt balans och möjligheter för de.

De islamiska partier tycker att Koranen och Muhammeds föredöme (Sunna) är tillräckliga som källa och grundval för hela de politiska, ekonomiska, sociala, juridiska, kulturella och privata livet, klädsel, kroppsvård, handel, internationella och krigslagar och utbildningssystemet i samhället. De tror de positivistiska lagen, d.v.s. de sekulär lagstiftning är inte tillåtet och det är otro (kufr) och fel. Felet är att människan tagit sig själv till Gud och sin egen vilja till lag och sina böjelser till norm för samhällsordningen.

För att se vad kan ett islamistiskt parti betyda i svensk politik och för svensk folk och samhälle, kommer här ett utdrag av islamiska lagar som islamiska parti som Nyans strävar att implementera i Sverige med ekonomiskt stöd av Erdoğan-regimen:

 • De islamiska partiernas mål är att genomföra ett samhällsliv enligt Koranens principer med Saudiarabiska samhälle för 1400 år sedan och nu och Iran och Sudan islamiskastat som mall.
 • De islamiska partierna är starkt emot flerparti system. De tror sanningen är en, det är de som rätta muslimer skall leda staten. De är viss om att bara de äger sanningen.
 • För en muslim politiker, Islam är lösningen för världens alla problem. Den gyllene medelvägen mellan alla politiska och sociala system i världen.
 • Ett särdrag för alla islamiska partier är deras starkt negativa och hatiska inställningen till västerländska ideal, framför allt till demokrati, frihet, tolerans och mänskliga rättigheter.
 • Enligt Islamiska familjelagar en flicka från 7 år kan giftas bort. En man kan ha fyra hustrur. Skilsmässan är alltid och bara från mannens sida. (Muhammed själv hade 13 fruar och bland de Aisha var bara 9 år gammal.)
 • De islamiska partiernas mål är att tillämpa de korniska straffbestämmelserna (hudud) som innebär
  • Straffet för stöld är att tjuven skall mista ena handen. Straffet vid landsvägsröveri är döden. De tycker att i Guds lag är rätt avvägt och ger den riktiga preventiva effekten.
  • För könsumgänge utom äktenskapet räknas som otukt (zina) och dödstraff kan tillämpas.
  • Straffet för falsk angivelse för otukt är 80 slag med spö.
  • Om någon inte följer vinförbudet och hasardspelsförbudet, straffet är 80 slag med spö.
  • Homosexualitet inte bara är en synd utan ett brott som både parterna ska straffas med döden.
 • Kvinnor får inte arbeta som domare. De kan inte gå ut hemmet eller resa bort utan sina mäns tillåtelse. Flickor ärver hälften av pojkar.
 • Banksystemet måste ändras för att Islam har ett ränteförbud (förbud mot riba).
 • För ett islamiskt parti har staten ingen social och välfärd ansvar. Statens ansvar är att genom inskränkningar i yttrande friheten ”ondska” får inte propageras, Islam och Mohammed inte ifrågasättas. Statens största uppgift är att bekämpa otukt, dryckenskap av alkohol, hasardspel, oanständig litteratur, omoraliska filmer, vulgära sånger, utmanande klädsel, promiskuös blandning av män och kvinnor, pojkar och flickor i samhället, i arbets- och sällskapslivet, musik speciellt glad musik och kvinnors röster, osv.
 • De islamiska partierna tror inte på likhet inför lagen för alla medborgare. I deras värld, kvinnor och icke muslimer har inte samma rätt som en muslim man har.
 • Straffet för avfall från islam, alltså en muslim som övergår till en annan religion, är döden.

Islamiskt partiprogram i praktik

I nutid implementerades islamiska lagar i Iran, Nigeria, Saudiarabien, Somalia, Sudan, Afghanistan under Taliban regim, Islamiska stat i en del av Iraq och Syrian (IS), ... De har läst koranen och byggde samhälle baserade på islamiska regler och resultat blir de här samhällena som ni kan se i massmedia hur människor plågas där. Den bästa sätt att inse vad innebär islamiska partier för Sverige är att undersöka hur folk lever och mår i de islamiska stater och hur dem upplever islamiska regimerna?

Absurditet

Paradoxal nog är att de muslimska invandrare som utvandrade p.g.a. islamiska konflikter till skandinaviska och europiska länder försöker etablera samma konflikt skapande politiska partierna i sina nya värdländer. Det betyder de vill implementera samma politiska idéer som ledde till deras utvandring.

Inspiration källor och ekonomiska hjälp av de islamiska partierna kommer från Saudiarabien, Iran och Turkiet regeringar. De här regeringarna satsar mycket pengar för att exportera Islam i europiska länder. De har byggt många moskéer där utbildas extremister och utvecklar konflikter (Triangel konflikterna mellan Iran, Saudiarabien och Turkiet som kämpar hänsynslöst för Muslimska världen ledarskap). De här olika moskéerna representerar olika konflikter i mellanöst som Iran, Saudiaraben och Turkiet och finansernas av dem. Alla islamiska partier är en turkisk, iransk eller saudiarabiska angelägenhet. Så länge Europiska länder, USA och Kanada flirtar med de här regeringarna både islamik extremister och islamiska partier utvecklas i västerlandet.

Det bästa för både invandrare och svenskarna är att satsa på demokrati, sekularism och tolerans. I ett sekulärt samhälle, alla religioner är fria bland de Islam.

Man måste vara rädd om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter och sekulär samhälle. Islamisterna vill organisera muslimer i ett eget parti för att missbruka demokratiska medel och möjligheter att kämpa mot demokratin på samma sätt som nazister gjorde mot tyska demokratin.

Muslimer bör framförallt lära svenska språket, lagar, värderingar och utbilda sig för att få möjligheter att jobba i Sverige inte odla religiösa konflikter. Att anpassa sig till det svenska samhället och delta i byggande och skapande i sitt nya hemland.

Ahad Ghorbani Dehnari

Göteborg, 2019-11-20

PS. Jag har skickat den här artikeln till några tidningar (AF, GP, GT och DN), men var och en kom med en ursäkt och vägrade att publicera den. Om du håller med innehållet, på någon sätt du kan sprida artikeln.

 

[i]  Nu startar vi partiet för landets förorter, Tor 22 aug 2019

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/50OLyK/nu-startar-vi-partiet-for-landets-fororter

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

احد قربانی دهناری

Image

Image

Image

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.